Forældelse af faktura - det skal du være opmærksom på

19.07.2019

af Mark Schytter

I 2008 trådte den nyeste forældelseslov i kraft. Forældelsesfristen på fakturakrav blev sat ned fra fem til tre år. Den korte forældelsesfrist omfatter blandt andet ubetalte regninger og tilgodehavender i øvrigt, som ikke er sikret ved en underskrift eller en dom. Samtidig trådte strengere krav omkring afbrydelsen af forældelsen i kraft, som betyder, at det ikke længere er nok blot at gøre kunden opmærksom på kravet. Der skal nu foreligge en erkendelse fra kunden eller være indledt retslige skridt, hvis man som kreditor ønsker at afbryde forældelsen og sikre sit krav.

Tidspunkt for forældelsesfristens løbetid

Forældelsesfristen for fakturakrav er tre år. Men hvornår skal man regne de tre år fra, og er der noget, man som kreditor skal være opmærksom på? Forældelseslovens § 2 forskriver, at forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser. Det vil som udgangspunkt betyde, at forældelsesfristen regnes fra forfaldsdagen på den fremsendte faktura. Fremsender man som kreditor en faktura med angivelse af forfaldsdato, regnes forældelsesfristen altså fra dette tidspunkt. Men hvilken betydning har det, hvis fakturaen først er udstedt et år efter, arbejdet eller ydelsen er afsluttet? Sker det, at fakturaen reelt først bliver udstedt et helt år efter arbejdet eller ydelsens afslutning, er der faktisk kun to år tilbage, inden forældelsen udløber. Med en langsom rykkerprocedure hos virksomheden og en endnu mere afventende holdning til at sende kravet til inkasso, kan man altså komme gevaldigt i farezonen for forældelse. Og det er uden, at inkassoselskabet har mulighed for at opdage det. Hvis der er forsinkende omstændigheder i en sag, der sendes til inkasso, er det altså vigtigt at informere inkassoselskabet herom. Så kan man nå at tage de nødvendige skridt, inden det er for sent. Overskrides forældelsesfristen, mister du retten til pengene Er forældelsesfristen nået, mister virksomheden retten til at kræve sin faktura betalt af kunden. Dette gælder, selvom virksomheden har nok så rimeligt et krav mod kunden, og kunden har modtaget en fejlfri ydelse. Fakturaen er med sikkerhed forældet og reelt ikke mere værd end det papir, den er skrevet på. Det er derfor vigtigt som kreditor at sende sine fakturaer samtidig med, at arbejdsopgaverne afsluttes. På den måde vil man ikke alene opnå hurtigere betaling og dermed bedre likviditet, men også hurtigere vil blive klar over, om en kunde er utilfreds eller ikke vil betale. Husk derfor at få faktureret løbende og hurtigt, det fremmer likviditeten!

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe

Undgå dårlige betalere - Download vores guide

Download vores fact-sheet og få fakta og gode tips til at undgå dårlige betalere, få en god rykkerprocedure og sikre en bedre likviditet for din virksomhed.

post author

Om Mark Schytter

Mark Schytter er uddannet inden for økonomi og ledelse. Han har mere end 5 år praktisk erfaring med inkasso fra Fogedretten i Roskilde og det private. Mark har været i Azets siden 2016 og bestrider stillingen som teamleder for inkassoteamet.