Slut med IVS - Hvad er de nye konsekvenser og valgmuligheder?

19.12.2019

Et IVS er et iværksætterselskab, som kan stiftes uden et stort kapital-indskud. Kravet til startkapital er nemlig mellem 1 kr. til 49.999 kr. Et IVS kan have flere ejere, og ingen af dem hæfter personligt for virksomhedsgæld fordi et IVS selv ejer sin formue. Der findes i dag omkring 45.000 iværksætterselskaber i Danmark - og bare i 2018 blev der stiftet 14.928. Og såfremt regeringens lovforslag om nedlæggelse af selskabsformen vedtages, skal alle iværksætterselskaber omregistreres inden for to år. Lovforslaget blev fremlagt torsdag den 28. februar af regeringen og Dansk Folkeparti, som har indgået en politisk aftal. Aftalens formål er at afvikle selskabsformen iværksætterselskaber, så du ikke længere kan oprette virksomheder for kun én krone. Men hvad betyder det for dig, som allerede har et iværksætterselskab eller dig, som overvejede at stifte virksomhed af denne virksomhedstype inden for kort tid? I dette indlæg vil jeg gennemgå konsekvenser og alternative muligheder for virksomhedsstiftelse, hvis fremtiden for iværksættere indebærer, at det ikke længere er muligt at stifte et iværksætterselskab.  

Hvorfor skal iværksætterselskab som virksomhedstype afvikles?

Siden januar 2014 har det været muligt at stifte et iværksætterselskab. Årsagen til oprettelse af virksomhedstypen var at sænke adgangsbarrieren for at drive virksomhed med begrænset hæftelse for virksomhedsgæld og lav startkapital. Samtidig sikrede regeringen gennemsigtighed i virksomhedsdrift og økonomiske forhold ved at stille krav til offentliggørelse af årsrapport i modsætning til eksempelvis interessentselskaber. Formålet var at skabe endnu bedre rammevilkår og fleksibilitet for dermed at styrke iværksætteri i Danmark. Men en analyse fra Erhvervstyrelsen har vist, at der har været tendens til store økonomiske udfordringer i iværksætterselskaber. Iværksætterselskaber bliver oftere tvangsopløst eller går konkurs end øvrige virksomhedstyper.  Og det er regeringen, der står tilbage med det økonomiske ansvar, når et iværksætterselskab ophører. Dertil har der været omfattende problemer med skatte- og afgiftsrestancer, og iværksætterselskaberne udgør en risiko for svig. Analysen viste, at problemerne er langt større end forventet. Selvom iværksætterselskaberne har haft en samlet omsætning på 5,2 mia. DKK i perioden mellem 2014-2016, så har det vist sig at være en stor ulempe, at virksomhedstypen iværksætterselskab muliggør konkurs og tvangsopløsning uden at ejerne selv mister penge. Og det har givet anledning til lovforslaget, som også skal formindske antallet af konkurser og tvangsopløsning ved at fjerne muligheden for at stifte iværksætterselskaber.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg allerede har et iværksætterselskab?

Alle 45.000 iværksætterselskaber skal være omregistreret til et anpartsselskab (ApS) inden for to år. Kapital-indskud til et anpartsselskab nedsættes fra 50.000 kroner til 40.000 kroner med forventning om, at det ikke vil sænke iværksætteri i Danmark betydeligt. Og du kan betale indskuddet med din virksomheds nuværende kapital. Udover kapital-indskuddet er der ikke store forskelle på virksomhedstyperne iværksætterselskab og anpartsselskab. Eksempelvis kommer du ikke til at hæfte personligt for virksomhedsgæld i et anpartsselskab, årsrapport skal fortsat offentliggøres, og anpartsselskaber følger de samme love og regler som iværksætterselskaber.

Hvad sker der, hvis jeg ikke omregistrerer min virksomhed?

Hvis du ikke overholder kravet om omregistrering inden for 2 år efter lovændringens ikrafttræden, vil Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist for, hvornår det senest skal gøres. Hvis dette heller ikke overholdes, kan dit iværksætterselskab tvangsopløses. I så fald kan det kun genoptages, hvis virksomhedens generalforsamling beslutter sig for omdannelse til et anpartsselskab senest samtidig med beslutningen om genoptagelse.

Skal du igennem en virksomhedsomdannelse, kan du læse også mere i blogindlægget om skattefri og skattepligtig virksomhedsomdannelse.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne ville stifte et iværksætterselskab?

Hvis du har planer om at stifte en virksomhed, så er det bedst at overveje dine muligheder med anpartsselskab selvom loven ikke er trådt i kraft dags dato. Men du kan dog stadig nå at oprette et iværksætterselskab og senere omdanne virksomheden, hvis lovforslaget vedtages, da kapitalindskuddet i så fald vil falde med 10.000 kroner. Selvom lovforslaget betyder, at iværksættere fremover skal have større kapital for at kunne stifte en virksomhed, så har øget selskabskapital en samtidigt større værdi for kreditorer. Det fremviser nemlig større betalingsevne, og dermed styrker det signalværdi og beskyttelse over for kreditorer. Det forventes ikke, at denne fordel forringes med kapitalnedsættelsen på 10.000 kroner.

Har du brug for rådgivning?

Er du i tvivl om hvordan du skal håndtere ændringerne? Vores konsulenter kan hjælpe dig både med stiftelse og omdannelse af virksomheder, så du finder den rette løsning. Få et uforpligtende møde