Styrk din CFO rolle

13.07.2021

af Tonni Nielsen

Er du for nylig blevet udnævnt til CFO og har fået en mere strategisk lederrolle? Men føler du dig fastholdt i den traditionelle regnskabsrolle med mange operationelle opgaver? Så læs med her, hvor jeg giver et par gode råd til, hvordan du kan styrke din CFO rolle, så du kan understøtte virksomheden med forretningskritisk rådgivning og økonomistyring.

Hvor strategisk vil du være som CFO?

At opnå succes som CFO kommer først og fremmest ved at kigge indad. Det vigtigste er derfor at afklare med dig selv, hvilken type CFO du ønsker at være. Vil du være:

 • Den strategiske profil med overblikket over forretningen, styr på ledelsesinformation og med lyst og vilje til at slutte op om M&A processer, frasalg, right sizing og andre discipliner, der skaber en effektiv og dynamisk organisation?
 • Den faglige specialist, der går ombord i de regnskabstekniske udfordringer, finansielle instrumenter og er tæt på den daglige drift, mens andre i lederteamet eller direktionen tager sig af de langsigtede opgaver?

Kort og godt skal du finde ud af, hvor meget du vil opholde dig på kommandobroen, og hvor meget du ønsker at deltage i de operationelle opgaver i maskinrummet.

Skillelinjen ligger naturligvis forskelligt alt efter, hvor stor en organisation du er CFO i. I en mindre virksomhed er en CFO måske 80 % regnskabschef og 20 % CFO – og sandsynligvis er det omvendt i større virksomheder.

Planlæg din CFO rolle flere år frem

Uanset organisationens størrelse har mange CFO-funktioner dog en indbygget tiltrækningskraft fra daglige rutiner, der gør det svært at fastholde det strategiske overblik. Således bliver en CFO, der sammen med sit team skal bruge tid på data-crunching og validering forsinket og fastholdt i den traditionelle del af funktionen mere end den strategiske.

Derfor er det vigtigt, at du gør dig bevidst, hvilken type CFO, du ønsker at sigte efter. Det er forudsætningen, hvis din rolle som CFO skal være skarp, og du skal navigere ud fra en stærk platform. Ikke bare her og nu, men også på to til tre års sigt eller mere.

Find ud af, hvor du kan skabe størst værdi som CFO

Som erfaren CFO er du bevidst om, hvad der haster – og hvad der er vigtigt, når du sætter dig i stolen. Men for en yngre og knap så erfaren CFO kan mange ting virke lige vigtige - ofte fordi der er brændpunkter i enhver CFO funktion.

For at skabe størst mulig værdi som CFO er det nødvendigt at fokusere på de største impact faktorer og definere dem i indsatser og målsætninger. For eksempel er det afgørende at afdække:

 • Om en vigtig faktor for at styrke virksomhedens konkurrenceevne og lønsomhed er investering i understøttede it-systemer.
 • Om fokus skal lægges på stærk debitor og kreditorstyring med henblik på at styrke likviditeten.
 • Eller om det mere handler om at skabe den rigtige kultur og det faglige miljø for medarbejderne og de kontakter, der skal serviceres i organisationen
 • Om forretningsmodellen skal vendes på hovedet, og om outsourcing skal sikre fokus på kerneforretningen.

Start derfor med at lave en GAP analyse mellem AS-IS og TO-BE situationen. På den måde bliver de rigtige opgaver iværksat ud fra en strategisk plan, der giver et overskueligt overblik over aktiviteter og ressourcer for hvert led i processen. Lige så vigtigt vil du få viden om, hvor din afdelingsfunktion og lederrolle vil have størst gavn såvel på kort som på lang sigt.

GAP-analyse fra AS IS til TO BE

Netop GAP-analysen er et godt eksempel på overgangen til forretningskritisk og strategisk rådgivning af ledelsen og direktionen.

Sammen med din CEO og det øvrige lederteam bør du derfor hurtigt afdække virksomhedens situation og måden at gå til markedet på. Hvordan sikrer ledelsen den mest optimale overgang fra AS-IS til TO-BE. Hvis du skal styrke din rolle som CFO er det derfor nødvendigt med:

 1. En analyse af, hvilket scenarie din virksomhed står i – brændende platform eller smult vande?
 2. Afklaring af, hvor du som økonomisk ansvarlig skal placere dig i forhold til den øvrige direktion og de strategier, der lægges for virksomheden samt den bemanding, du har omkring dig.
 3. Udarbejdelse af anbefalinger til dine direktionskolleger med retningslinjer for, hvilken vej afdelingerne eller forretningsområderne skal arbejde for at nå de overordnede mål.

I forbindelse med din nye rolle som CFO får du automatisk en distance til det niveau og den rolle, du netop har forladt. Du kan derfor mere upartisk se på, om det er muligt at effektivisere, trimme eller udvikle en række af de funktioner, der ligger i laget under og omkring dig.

Her kan det således være relevant at se på arbejdsmetoder, processer, it-systemer og go-to-market-modeller samt andre elementer, der kunne bidrage til at reducere kapacitetsomkostningerne og optimere lønsomheden i virksomheden.

Rapport: Økonomifunktionen i forandring - hvordan går det? CEO og CFO er ikke enige

Azets har gennemført to undersøgelser blandt nordiske virksomheder for at finde ud af, hvordan det går med det vigtige forandringsarbejde mod at modernisere regnskabsafdelingen. Undersøgelserne viser, at nordiske CFO'er og CEO'er har forskellige opfattelser af regnskabsafdelingernes situation og det arbejde, der bør prioriteres fremadrettet.

hent rapporten

 

Sæt klare mål – og udvælg de vigtigste KPI´er

Når først du har det strategiske overblik over virksomhedens situation, hvor I skal hen og hvordan dette lykkes, er næste fase udarbejdelsen af målsætninger. Afklar, hvad du skal nå på kort og lang sigt og afstem disse mål med din CEO.

For at kunne sætte klare mål, er det vigtigt at overveje, om du har de rigtige kompetencer med ombord. Læg om nødvendigt en plan for kompetenceudvikling og/eller udskiftning af ressourcerne, så din egen organisation er trimmet til det interne og eksterne træk på afdelingen.

I den forbindelse er det samtidig vigtigt at gå i dybden med virksomhedens KPI´er, så man kan udvælge de få og udvalgte KPI´er, der er vigtige for at sikre, at virksomheden går fra AS-IS til TO-BE. Mange strategiplaner og rapporter indeholder ekstremt mange nøgletal og KPI’er. Men jo flere nøgletal, der er at kigge på, desto mere tidskrævende og kompliceret er det.

For mange nøgletal og KPI´er gør det umuligt for ledelsen at kunne aflæse, om de relevante mål og milepæle bliver nået på de afgørende tidspunkter. Derfor er det afgørende tidligt i forløbet at beslutte de vigtigste KPI´er for at kunne træffe beslutninger, der skal sikre virksomhedens fremtid.

Sammensæt det rigtige team

En anden afgørende opgave for dig som CFO er at sammensætte det rigtige team, der kan sikre, at målsætningerne nås. En opgave, der aldrig slutter, idet der konstant sker forandringer i virksomheden og dennes omverden.

Opgaven er især vigtig i en tid med knappe ressourcer, men også fordi mange fagområder kræver mere og mere detailviden.

En effektiv måde at bevare det strategiske overblik på og dermed sikre, at du ikke falder i den operationelle rolle, er at hyre specialistfunktioner ind i kortere perioder eller i forbindelse med projekter. At hyre specialistressourcer eller interim ressourcer kan sikre, at du selv får den distance, der skal til for at foretage de strategiske vurderinger, der er behov for i virksomheden for at opnå fremgang og udvikling.

Hel eller delvis outsourcing af økonomifunktionen kan således være en fordel, idet de operationelle opgaver bliver løst af specialiserede ressourcer til et forholdsvist lavt udgiftsniveau, mens du selv kan manøvrere i et større ledelsesrum.

Du kan således i større omfang deltage i de forretningsunderstøttende aktiviteter, end hvis du skal gennemgå historiske tal eller detaljer i et hjørne af regnskabet.

Kommunikér forandringer og målsætninger

Som CFO agerer du på et andet niveau, end du ellers har gjort. Kommunikation med organisationen og markedet er derfor et vigtigt redskab for en CFO. Især skal du være opmærksom på, at jo højere du kommer op i ledelseshierarkiet, desto mere bliver der lagt mærke til, hvad du siger og gør. Walk the Talk er derfor vigtigt at have sig for øje.

Herunder er det blandt andet altafgørende at sikre, at alle medarbejdere - uanset ledelsesniveau - er opdateret om forandringer i virksomheden. Sørg derfor for at kommunikere sikkert og overbevisende om:

 • de forandringer dine medarbejdere og resten af organisationen gennemgår for at sikre en konkurrencedygtig virksomhed.
 • de konkurrencemæssige fordele, som din enhed har bidraget med til markedet.

Men husk kun at kommunikere om de forandringer, som du og ledelsen ønsker offentliggjort.

Som CFO får du et andet indblik i arbejdsgange og beslutninger på grund af viden om forandringer og informationer, der ikke kommer bredt ud i virksomheden. Her skal du således tænke taktisk i forhold til, hvad du kommunikerer, hvordan og hvornår. En opgave, der kan være krævende, idet du skal lyde overbevisende og sikker, men ikke altid kan fortælle alle fakta i givne situationer.

Få vores bedste tips til digitalisering af økonomifunktionen

Teknologien er en stor del af vores dagligdag, og den kan spille en stor rolle i at effektivisere tidskrævende processer i netop din virksomhed. Undersøgelser viser nemlig, at de virksomheder, som forstår at benytte ny teknologi, er de mest omkostningseffektive.


Pas på med at falde i den operationelle rolle

Endelig er det vigtigt at have sig for øje, at du ikke falder i og fortsætter med rollen som regnskabschef. Når du rykker op i ledelseslaget, er det fordi du har kompetencerne til det – og her gælder det om at give slip på de opgaver, du varetog i rollen som regnskabschef.

9 tips til at styrke din CFO rolle

 1. Afklar, hvilken type CFO du vil være
 2. Foretag en GAP-analyse af virksomhedens og afdelingens situation
 3. Sæt klare mål og læg niveauet
 4. Sæt ambitioner og barren højt. Det trækker dine medarbejdere med dig.
 5. Bevar overblikket og få medarbejderne til at håndtere de operationelle opgaver
 6. Hvis dine medarbejdere ikke har de nødvendige kompetencer til at løse opgaverne og dermed trækker dig ind i den operationelle drift, bør du overveje, om du har de rigtige medarbejdere, eller om de bør få en målrettet plan for kompetenceudvikling. En tredje mulighed er at trække specialistressourcer ind i en periode.
 7. Tænk over den måde, du kommunikerer på
 8. Få det rigtige netværk og omgangskreds, som hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger
 9. Pas på med at falde tilbage i den operationelle rolle. Du er CFO nu!

Læs mere om muligheden for at leje en økonomichef.

post author

Om Tonni Nielsen

Tonni Nielsen er uddannet inden for økonomi og regnskab på CBS. Han har mere end 20 års praktisk erfaring som revisor og manager i økonomifunktioner. Tonni har været i Azets siden 2003 og bestrider stillingen som Senior manager.