Katalog over økonomiske tiltag i forbindelse med Corona situationen
 
 
 

COVID-19 | Overblik over mulige tiltag og hjælpepakker

På denne side får du et overblik over de muligheder og hjælpepakker, du som virksomhed netop nu kan anvende for at passe på likviditeten.

Hjælpepakker i forbindelse med COVID-19

 

Tiltag

Hvem er det relevant for?

Hvordan kan Azets hjælpe?

Udsættelse af betaling af AM-bidrag og A-skat (store virksomheder):

- Betalingsfristen for august måned 2020, den 31. august, udskydes til 15. januar 2021

- Betalingsfristen for september måned 2020, den 30. september, udskydes til 16. marts 2021

- Betalingsfristen for oktober måned 2020, den 30. oktober, udskydes til 17. maj 2021

Store virksomheder med AM-bidrag på over 250.000 kr. og/eller A-skat på over 1 million kr./år.

Azets kan hjælpe dig med:

 • at forklare ordningen
 • at udarbejde et likviditetsbudget, som indregner effekten af ordningen

Udsættelse af betaling af AM-bidrag og A-skat (små og mellemstore virksomheder):

- Betalingsfristen for juni måned 2020, den 10. juli, udskydes til 10. november 2020

- Betalingsfristen for august måned 2020, den 10. september, udskydes til 29. januar 2021

- Betalingsfristen for september måned 2020, den 12. oktober, udskydes til 29. januar 2021

- Betalingsfristen for oktober måned 2020, den 10. november, udskydes til 31. maj 2021

Virksomheder med AM-bidrag på under 250.000 kr. og/eller A-skat på under 1 million kr./år.

Azets kan hjælpe dig med:

 • at forklare ordningen
 • at udarbejde et likviditetsbudget som indregner effekten af ordningen

Udsættelse af betaling af B-skat:

B-skat for april og maj 2020 får udskudt betalingsfristen, så betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020 

Enkeltmandsvirksomheder

Azets kan hjælpe dig med: 

 • at forklare ordningen
 • at regne på konsekvenserne

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige

Kompensationen vil udgøre 90 pct. af det forventede omsætningstab i perioden, sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr./måned (pr. CPR-nr., hvor der er flere ejere). Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr. Kompensationen er skattepligtig.

Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19

Beregn kompensationen her

Virksomheder som pga. COVID-19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct. Virksomheden må endvidere have haft en gennemsnitlig omsætning på mindst 10.000 kr./måned i en forudgående periode.

Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 pct. ejerskab og arbejder i virksomheden.

Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet.

Virksomheden må maksimalt have 25 fuldtidsansatte.

Personlig indkomst for 2020 må ikke overstige 800.000 kr.

Azets kan hjælpe dig med:

 • at forklare ordningen
 • at udarbejde ansøgning og dokumentation

Bestil her

Midlertidig kompensationsordning for freelancere mv.

Den selvstændige kan få dækket 90 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr./måned, hvis personen på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 pct. som konsekvens af COVID-19. 

Selvstændige uden CVR-nr.

Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 10.000/måned inden COVID-19.

Personlig indkomst for 2020 må ikke overstige 800.000 kr.

Azets kan hjælpe dig med:

 • at forklare ordningen
 • at udarbejde ansøgning og dokumentation

Bestil her

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

- 80% hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%.

- 50% hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%

- 25% hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60%

Virksomheder som oplever et fald på >30% i omsætningen som følge af COVID-19

Azets kan hjælpe dig med:

 • at forklare ordningen
 • at udarbejde ansøgning og dokumentation
 • at udarbejde revisionserklæring (80% af udgift til denne bliver refunderet, hvis ansøgningen godkendes)

Udsættelse af betaling af moms

Betaling for momsperiode marts, april og maj 2020 udsættes med 30 dage. Det vil sige, at:

- fristen den 27. april 2020 udskydes til den 25. maj 2020

- fristen den 25. maj 2020 udskydes til den 25. juni 2020

- fristen den 25. juni 2020 udskydes til 27. juli 2020

Virksomheder som betaler moms månedsvis

Momspligtig årlig omsætning
>50 mio. DKK

Azets kan hjælpe dig med:

 • at forklare ordningen
 • at opgøre og angive momsen
 • at udarbejde et likviditetsbudget som indregner effekten af ordningen

Udsættelse af betaling af moms

1. og 2. kvartal 2020 sammenlægges med indberetnings- og betalingsfrist den 1. september 2020

3. og 4. kvartal 2020 sammenlægges med indberetnings- og betalingsfrist den 31. marts 2021

Virksomheder som betaler moms kvartalsvis

Momspligtig årlig omsætning
5-50 mio. DKK

Azets kan hjælpe dig med:

 • at forklare ordningen
 • at opgøre og angive momsen
 • at udarbejde et likviditetsbudget som indregner effekten af ordningen

Udsættelse af betaling af moms

1. og 2. halvår sammenlægges med indberetnings- og betalingsfrist den 1. marts 2021.

Virksomheder som betaler moms halvårligt

Momspligtig årlig omsætning
<5 mio. DKK

Azets kan hjælpe dig med:

 • at forklare ordningen
 • at opgøre og angive momsen
 • at udarbejde et likviditetsbudget som indregner effekten af ordningen

Garantiordninger

Der indføres en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån til ellers sunde virksomhederVirksomheder som har oplevet eller forventer et omsætningstab på over 30 pct. som følge af spredningen af COVID-19

Azets kan hjælpe dig med:

 • at forklare ordningen
 • at hjælpe med ansøgning og dokumentation
 • at udarbejde et likviditetsbudget som indregner effekten af ordningen

Lønkompensation ifm. hjemsendelse

Det er muligt at sende medarbejdere (min. 30% af de ansatte) hjem i en periode (max. tre måneder) mod fortsat at betale fuld løn. Til gengæld ydes 75%-90% lønrefusion – dog max. DKK 30.000 pr. medarbejder pr. måned. Omfattede medarbejdere skal bidrage med at afholde 5 dages ferie i perioden.

Beregn kompensation her

Virksomheder som på grund af arbejdsmangel i forbindelse med COVID-19 står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Opgøres pr. cvr.nr.

Azets kan hjælpe dig med:

 • at forklare ordningen
 • at ansøge om refusion på virk.dk, herunder udarbejde nødvendig dokumentation og evt. efterfølgende revisionserklæring

Bestil her

Sygerefusion fra 1. sygedag, hvis medarbejdere rammes af COVID-19

Alle virksomheder

Azets kan hjælpe dig med:

 • at forklare ordningen
 • at ansøge om refusion

Bestil her

Kompensation for omkostninger relateret til aflyste eller udskudte arrangementer, der skulle have været afholdt mellem 6. marts og 31. august 2020.

Arrangementet skal have flere end 350 deltagere.

Der er kun dækning for omkostninger, der ikke allerede er dække på anden vis via anden hjælpeordning, forsikring eller lign.

Der er ikke kompensation for indtjeningstab.

Alle Virksomheder 

Azets kan hjælpe dig med:

 • at forklare ordningen
 • ansøge om refusion
 • evt. revisorerklæring, hvis der ansøges om kompensation for mere end 500.000 kr.

Generelle muligheder, du bør overveje

Hvad kan du gøre?

Hvem er det relevant for?

Hvordan kan Azets hjælpe?

Brug af eksisterende likviditet

Alle virksomheder

Azets kan hjælpe med at skabe et overblik over, hvordan din virksomheds likviditet ser ud, så du ved, hvad der er til rådighed.

Inddriv tilgodehavender

Alle virksomheder

Azets kan hjælpe dig med at skabe overblik over debitorer og tilgodehavender og evt. inddrivelse.

Etablering af kassekredit. En kassekredit kan vise sig gavnlig, når diverse offentlige kreditter udløber. Endvidere skal du huske på, at når der kommer gang i hjulene igen, kan der hurtigt gå et par måneder, førend pengene kommer i kassen.

Alle virksomheder

Azets kan hjælpe dig med at udarbejde den nødvendige rapportering og dokumentation til banken.

Reduktion af omkostninger

Alle virksomheder

Azets kan hjælpe med at skabe et overblik over din virksomheds omkostninger. Det kan meget vel være, at nogle omkostninger kan skæres midlertidigt fra eller udsættes til et senere tidspunkt.

Acontoskat sættes til 0. Har du et ApS eller A/S, så er det en god idé at ændre acontoskatten på skat.dk, hvis du allerede nu ved, at du ikke vil have indtjening i den kommende periode. Fristen for at ændre 1. rate var den 20. marts. Dog ligger fristen for at ændre 2. rate først i november.

Anparts- og aktieselskaber

Azets kan hjælpe dig med at ændre acontoskatten på skat.dk.

Lav et likviditetsbudget. En vigtig parameter for at styre godt igennem den kommende periode er at have et opdateret overblik over din virksomheds økonomi og likviditet.

Alle virksomheder

Azets kan hjælpe med både drifts- og likviditetsbudget, som både tager højde for lavere aktivitet i en periode og indregner diverse støtteordninger.

 

"Jeg vil afgjort anbefale andre virksomheder at få hjælp fra Azets til at søge de hjælpepakker, staten har gjort tilgængelige. Vi havde brug for hjælp til at søge lønkompensation, og det blev virkelig håndteret hurtigt og effektivt. Jeg talte med en konsulent om formiddagen, og senere på dagen var ansøgningen færdig og sendt afsted. Det kunne vi ikke have klaret lige så hurtigt selv!”

Morten Greiersen
Leif Thygesen Biler ApS

Har du brug for mere information?

Udfyld formularen og så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at ringe på 70 232 232 eller skrive til os på dialog-dk@azets.com

Ja, vær venlig at håndtere min anmodning. Jeg accepterer, at Azets modtager og gemmer mine kontaktoplysninger i overensstemmelse med Privacy Statement

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes nyhedsbrevet fra Azets. Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen.