Azets' aktuelle nyheder inden for løn og HR - Q1, 2015

Nyhederne er en samling af de mest aktuelle ændringer, frister og informationer til alt fra den lille iværksætter til den store internationale koncern fra Q1 - 2015.

Nye regler for fratrædelsesgodtgørelse efter FUL § 2a

De nye regler gælder for opsigelser, der finder sted efter den 1. februar 2015:
Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn.
Beregningsgrundlaget
Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes på grundlag af lønnen på fratrædelsestidspunktet inkl. værdien af alle faste løndele, herunder evt. faste tillæg, værdi af firmabil, telefon og avis m.m., fast påregnelig bonus og/eller provision. Arbejdsgiverens pensionsbidrag indgår også i beregningsgrundlaget.

Ny telefonisk adgang til SKAT

Der er kommet nye direkte numre til SKAT fra 1. december 2014, som skulle lette adgangen.

Direkte nummer til revisorer og andre rådgivere 72 22 18 17. Hovednummer er fortsat 72 22 18 18.

Emne Telefonnummer
  • Skat, når du er erhvervsdrivende eller virksomhedsejer     
  • Fradrag
  • Kapitalafkastordningen
  • Virksomhedsordningen
72 22 28 81
Selskaber, fonde og foreninger 72 22 28 82
Moms 72 22 28 67
Start, lukning og ændring af virksomhed 72 22 28 27
Løn til ansatte (eIndkomst) 72 22 28 24

Nye regler for G-dage fra 1. januar 2015

Som en del af den nye beskæftigelses-reform afskaffes G-dage gradvist for medarbejdere med mindre end 3 måneders ansættelse.

Det betyder, at virksomheder i år 2015 og 2016 kun skal betale for 1. og 2. G-dag. I år 2017 skal virksomhederne alene betale for 1. G-dag. Fra og med 2018 skal virksomhederne ikke længere betale G-dage til fratrådte medarbejdere med under 3 måneders ansættelse.

Bemærk venligst at de nye regler kun gælder ansættelser under 3 måneder. Hvis medarbejderen genansættes hos den samme arbejdsgiver, påbegynder en ny periode på 3 måneder.

Hotelmoms

Pr. 1. januar 2015 er fradraget for moms af hotelovernatninger m.v. sat op fra 75% til 100%.

Der er således fuldt fradrag for momsen af hotelovernatninger, når disse er strengt erhvervsmæssige.

Der er ikke ændret på fradragsreglerne vedr. moms af morgenmad, hvor der fortsat kun er fradrag for en fjerdedel af momsen. Det kræves fortsat, at fakturaen er specificeret vedr. overnatning og morgenmad og andre måltider man måtte indtage på hotellet.