For at give dig en bedre oplevelse, bruger vi cookies til at gemme informationer om dit besøg. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.

Faglige nyheder inden for økonomi og løn

Bliv opdateret på aktuelle nyheder, som ændringer i lovgivningen, fakta og vigtige frister.

Faglige nyheder inden for økonomi og løn
 
 
 

2017

2016

Løn - Q4

 • Indberetning til Arbejdsmarkedets Feriefond

Læs nyhederne for fjerde kvartal 2016 ►

Økonomi - Q4

 • Frist for indlevering af selskabsselvangivelser i 2016
 • A'conto skat for selskaber i 2016
 • Ekstraordinære udbytter
 • Ny revisorlov
 • Forskudsregistrering og restskat
 • Iværksætterselskab (IVS)
 • Transfer pricing og små koncerner
 • Moms i forbindelse med brug af biler i virksomheden
 • Optimér forretningen med et drifts- og likviditetsbudget
 • Virksomhedsdannelse - skattepligtig vs. skattefri

Læs nyhederne for fjerde kvartal 2016 ►

Løn - Q3

 • Ferietid - hvordan er det nu?
 • Nye regler om udstationering
 • Hvem er RUT, og hvorfor skal du kende RUT?

Læs nyhederne for tredje kvartal 2016 ►

Økonomi - Q3

 • Momsrefusioner
 • Gunstigere regler for beskatning af aktieløn
 • Firmabil og feriekørsel
 • P-afgifter ved kundebesøg
 • Arbejdsgivers dækning af ansattes flytteudgifter
 • Overholdelse af selskabslovgivningen
 • Forskudsregistrering
 • Lønsum
 • Skattekontoen
 • Forældrekøb

Læs nyhederne for tredje kvartal 2016 ►

Løn - Q2

 • Sygedagpengerefusion - pligt til digital selvbetjening
 • Har I styr på ACF - Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister?
 • Blogindlæg: 12 minimumskrav til personaleadministration
 • Blogindlæg: Ansæt de rigtige!
 • Blogindlæg: En værdig opsigelse

Læs nyhederne for andet kvartal 2016 ►

Økonomi - Q2

 • Indlevering af selskabsselvangivelser
 • Ny revisorlov
 • Feriepengeforpligtelse for direktører
 • Iværksætterselskaber: fordele og ulemper
 • Opgørelse over privatforbruget - hvorfor nu det?
 • Frister for indsendelse af selvangivelser
 • Godtgørelse af elafgift - nye krav til virksomheder

Læs nyhederne for andet kvartal 2016 ►

Løn - Q1

 • Nye satser og beløbsgrænser for 2016 som bl.a. personalegoder, skattefrie rejsegodtgørelser mv.
 • Ny lov om ansættelsesklausuler (job-, konkurrence- og kundeklausuler)
 • Blogindlæg om ansvar som databehandler
 • Blogindlæg om forretningsdrevet HR

Læs løn nyhederne fra første kvartal 2016 ►

Økonomi - Q1

 • Indbetaling af frivillig acontoskat inden den 1. februar 2016
 • Ny indsendelsesbekendtgørelse omkring digitale årsrapporter fra den 1. januar 2016
 • SKAT på mobil og tablet
 • Ulovlige aktionærlån
 • DKK 5000 i bøder til gulpladebiler uden oplysninger om navn og CVR-nummer
 • Nyt styresignal fra SKAT omkring momsfradrag i holdingselskaber
 • Fravalg af revision – uændret praksis om ugyldighedsgrunde
 • Håndværkerfradrag for 2016 og 2017
 • Højesteretsdom vedr. moms på udlån af medarbejdere

Læs økonomi nyhederne for første kvartal 2016 ►

2015

Løn - Q4

 • Husk at fjerne 70-års reglen i ansættelseskontrakterne inden 1. januar 2016
 • Højesteret siger ok til forkortet ferievarsel allerede ved indgåelsen af en ansættelse
 • Den nye EU persondataforordning vil få betydning for dig
 • Rejsende lønmodtagere og skattefrie godtgørelser – få styr på din kontrolforpligtelse – det kan blive dyrt at lade være

Læs løn nyhederne for fjerde kvartal 2015 ►

Økonomi - Q4

 • Genfremsættelse af lovforslag om frivillig acontoskat, skattekontoen m.v.
 • Indbetaling af frivillig acontoskat i november 2015
 • Øget digitalisering hos Erhvervsstyrelsen fra den 15. september 2015
 • Den nye årsregnskabslov 2015
 • Moms på kurser – udkast til nyt styresignal
 • Potentielt fuldt momsfradrag for ”aktive” holdingselskabers køb af kapitalandele
 • Styresignaler fra SKAT omkring sambeskatning
 • Håndværkerfradrag (servicefradrag) er tilbage
 • Barselsudligning for Selvstændige
 • Sådan fungerer forskudsopgørelsen

Læs økonomi nyhederne for fjerde kvartal 2015 ►

Løn - Q3

 • Fast-track ordning: Nye regler for arbejds- og opholdstilladelser
 • Firmabil og feriekørsel i udlandet kan reducere den skattemæssige værdi af fri bil
 • Ferietid – hvordan er det nu?
 • Firmabil og fartbøder - nye regler
 • Den gode fratrædelsessamtale
 • Ansatte, der bor i Sverige og arbejder i Danmark

Læs løn nyhederne for fjerde kvartal 2015 ►

Økonomi - Q3

 • Aflevering af årsrapporten
 • Renter af mellemregninger
 • Selskabsselvangivelser
 • Frivillig acontoskat
 • Momskorrektioner skal nu rettes direkte i momsangivelsen
 • Tjek dit forskudsskema 2015
 • Valgbidrag
 • Indberetning af et selskabs grundregistreringer hos SKAT
 • Ejerregister

Læs økonomi nyhederne for tredje kvartal 2015 ►