Faglige nyheder inden for økonomi og løn
 
 
 

Faglige nyheder inden for økonomi og løn

Bliv opdateret på aktuelle nyheder, som ændringer i lovgivningen, fakta og vigtige frister.

2017

2016

Løn - Q4

 • Indberetning til Arbejdsmarkedets Feriefond

Læs nyhederne for fjerde kvartal 2016 ►

Økonomi - Q4

 • Frist for indlevering af selskabsselvangivelser i 2016
 • A conto skat for selskaber i 2016
 • Ekstraordinære udbytter
 • Ny revisorlov
 • Forskudsregistrering og restskat
 • Iværksætterselskab (IVS)
 • Transfer pricing og små koncerner
 • Moms i forbindelse med brug af biler i virksomheden
 • Optimér forretningen med et drifts- og likviditetsbudget
 • Virksomhedsdannelse - skattepligtig vs. skattefri

Læs nyhederne for fjerde kvartal 2016 ►

Løn - Q3

 • Ferietid - hvordan er det nu?
 • Nye regler om udstationering
 • Hvem er RUT, og hvorfor skal du kende RUT?

Læs nyhederne for tredje kvartal 2016 ►

Økonomi - Q3

 • Momsrefusioner
 • Gunstigere regler for beskatning af aktieløn
 • Firmabil og feriekørsel
 • P-afgifter ved kundebesøg
 • Arbejdsgivers dækning af ansattes flytteudgifter
 • Overholdelse af selskabslovgivningen
 • Forskudsregistrering
 • Lønsum
 • Skattekontoen
 • Forældrekøb

Læs nyhederne for tredje kvartal 2016 ►

Løn - Q2

 • Sygedagpengerefusion - pligt til digital selvbetjening
 • Har I styr på ACF - Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister?
 • Blogindlæg: 12 minimumskrav til personaleadministration
 • Blogindlæg: Ansæt de rigtige!
 • Blogindlæg: En værdig opsigelse

Læs nyhederne for andet kvartal 2016 ►

Økonomi - Q2

 • Indlevering af selskabsselvangivelser
 • Ny revisorlov
 • Feriepengeforpligtelse for direktører
 • Iværksætterselskaber: fordele og ulemper
 • Opgørelse over privatforbruget - hvorfor nu det?
 • Frister for indsendelse af selvangivelser
 • Godtgørelse af elafgift - nye krav til virksomheder

Læs nyhederne for andet kvartal 2016 ►

Løn - Q1

 • Nye satser og beløbsgrænser for 2016 som bl.a. personalegoder, skattefrie rejsegodtgørelser mv.
 • Ny lov om ansættelsesklausuler (job-, konkurrence- og kundeklausuler)
 • Blogindlæg om ansvar som databehandler
 • Blogindlæg om forretningsdrevet HR

Læs løn nyhederne fra første kvartal 2016 ►

Økonomi - Q1

 • Indbetaling af frivillig acontoskat inden den 1. februar 2016
 • Ny indsendelsesbekendtgørelse omkring digitale årsrapporter fra den 1. januar 2016
 • SKAT på mobil og tablet
 • Ulovlige aktionærlån
 • DKK 5000 i bøder til gulpladebiler uden oplysninger om navn og CVR-nummer
 • Nyt styresignal fra SKAT omkring momsfradrag i holdingselskaber
 • Fravalg af revision – uændret praksis om ugyldighedsgrunde
 • Håndværkerfradrag for 2016 og 2017
 • Højesteretsdom vedr. moms på udlån af medarbejdere

Læs økonomi nyhederne for første kvartal 2016 ►

2015

Løn - Q4

 • Husk at fjerne 70-års reglen i ansættelseskontrakterne inden 1. januar 2016
 • Højesteret siger ok til forkortet ferievarsel allerede ved indgåelsen af en ansættelse
 • Den nye EU persondataforordning vil få betydning for dig
 • Rejsende lønmodtagere og skattefrie godtgørelser – få styr på din kontrolforpligtelse – det kan blive dyrt at lade være

Læs løn nyhederne for fjerde kvartal 2015 ►

Økonomi - Q4

 • Genfremsættelse af lovforslag om frivillig acontoskat, skattekontoen m.v.
 • Indbetaling af frivillig acontoskat i november 2015
 • Øget digitalisering hos Erhvervsstyrelsen fra den 15. september 2015
 • Den nye årsregnskabslov 2015
 • Moms på kurser – udkast til nyt styresignal
 • Potentielt fuldt momsfradrag for ”aktive” holdingselskabers køb af kapitalandele
 • Styresignaler fra SKAT omkring sambeskatning
 • Håndværkerfradrag (servicefradrag) er tilbage
 • Barselsudligning for Selvstændige
 • Sådan fungerer forskudsopgørelsen

Læs økonomi nyhederne for fjerde kvartal 2015 ►

Løn - Q3

 • Fast-track ordning: Nye regler for arbejds- og opholdstilladelser
 • Firmabil og feriekørsel i udlandet kan reducere den skattemæssige værdi af fri bil
 • Ferietid – hvordan er det nu?
 • Firmabil og fartbøder - nye regler
 • Den gode fratrædelsessamtale
 • Ansatte, der bor i Sverige og arbejder i Danmark

Læs løn nyhederne for fjerde kvartal 2015 ►

Økonomi - Q3

 • Aflevering af årsrapporten
 • Renter af mellemregninger
 • Selskabsselvangivelser
 • Frivillig acontoskat
 • Momskorrektioner skal nu rettes direkte i momsangivelsen
 • Tjek dit forskudsskema 2015
 • Valgbidrag
 • Indberetning af et selskabs grundregistreringer hos SKAT
 • Ejerregister

Læs økonomi nyhederne for tredje kvartal 2015 ►