top banner image

Nyheder: Regnskab, løn og HR

Nedenfor kan du læse udvalgte nyheder, som er relevante i Q3 2017.

  • Tilbagesøgning af moms fra lande uden for EU
  • Firmabil og feriekørsel i udlandet kan reducere den skattemæssige værdi af fri bil

 Tilbagesøgning af moms fra lande uden for EU

Virksomheder, som skal søge om refusion af moms fra lande uden for EU, skal være opmærksomme på, at fristen herfor i de fleste lande er den 30. juni. Moms vedrørende 2016 skal derfor tilbagesøges senest 30. juni 2017.

Det er en betingelse for refusionen, at virksomheden ikke har registreringspligtig aktivitet i det pågældende land. Retten til refusion følger de nationale regler for fradrag i det pågældende land.

I modsætning til refusion fra EU-lande, kan ansøgningen ikke ske via SKAT’s hjemmeside, men skal ske via blanket fra det enkelte land (kan være på originalt sprog), som skal sendes direkte til de lokale skattemyndigheder i det pågældende land, som oftest vedlagt originale bilag.

 Firmabil og feriekørsel i udlandet kan reducere den skattemæssige værdi af fri bil

Når en medarbejder har fri bil, er udgangspunktet, at arbejdsgiveren betaler alle omkostninger til bilen - herunder også udgifter til brændstof. En del arbejdsgivere har dog en bilpolitik, der bestemmer, at medarbejderen selv skal afholde benzinudgifter mv., hvis firmabilen bliver brugt til feriekørsel i udlandet.

Når medarbejderen selv skal betale brændstofudgiften ved feriekørsel i udlandet, kan udgiften i visse tilfælde reducere den skattemæssige værdi af firmabilen. Det er dog en betingelse, at medarbejderen afleverer de originale kvitteringer til arbejdsgiveren, der herefter bogfører beløbet som en driftsomkostning og samtidig indtægtsfører et tilsvarende beløb under regnskabet for firmabilen som en egenbetaling.