top banner image

Nyheder: Regnskab, løn og HR

Nedenfor kan du læse udvalgte nyheder, som er relevante i Q4 2017.

 Adgang til Feriekonto via virk.dk

På virk.dk kan man hver måned afstemme skyldige feriepenge, som er overført til Feriekonto via lønkørslen.
Beløbet skal stemme overens med den bogførte saldo ultimo måneden.

Vi anbefaler at dette gøres hver måned. Det samme gælder for ATP.

Hvis I har brug for hjælp til at afstemme Feriekonto eller ATP, kan I kontakte jeres lønkonsulent.

 Ændring af frekvens for EU salgsliste

SKAT har ved en fejl fået rettet frekvensen for listeangivelsen for en del virksomheder fra kvartal til måned.

Vi anbefaler derfor, at de virksomheder der tidligere har lavet listeangivelse kvartalsvis, kontrollerer om de er blevet ramt af fejlen i SKATs system, og i givet fald får det rettet. Såfremt at Azets står for indberetningen af moms og listeangivelse, retter vi fejlen manuelt.

For at skifte frekvensen skal man logge på skat.dk.

Derefter vælges Moms > EU-salg uden moms > Skift Indberetningsfrekvens.

Man vil derefter kunne se den nuværende frekvens og anmode om ændring af den. Se nedenfor. Såfremt man anmoder om kvartalsvis frekvens, og dette ikke kan lade sig gøre idet reglerne for kvartalsvis indberetning ikke er opfyldt, vil man få besked om dette, når der klikkes på knappen ”Skift frekvens”.