7 tips til rekruttering af fremtidens arbejdskraft - del 2

Løn og HR | 20.07.2023

af Azets

Der er rift om talenterne, og inden for flere faggrupper er der endda mangel på arbejdskraft. Det er en tendens, der fortsætter – alene som følge af den demografiske udvikling i befolkningen.

I dette indlæg dykker vi ned i resten af de 7 tips til rekruttering. Du kan finde de første 3 i dette indlæg.

7 tips til rekruttering:

  1. Vær på forkant med udviklingen
  2. Planlæg fremtidens arbejdskraft
  3. Få styr på inhouse kompetencer
  4. Fokusér på efteruddannelse og kompetenceudvikling
  5. Opret communities eller videndage
  6. Gør arbejdspladsen attraktiv
  7. Gå i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne.

 

4. Fokusér på efteruddannelse og kompetenceudvikling

Ny teknologi og teknologiske tiltag er en forudsætning for en stærk konkurrenceevne. Det er dog ikke nok blot at investere i ny teknologi. I en verden af konstante forandringer er kompetenceudvikling og efteruddannelse afgørende for at sikre, at medarbejderne er opdateret på den nyeste viden og kan håndtere de opgaver, som de bliver stillet over for. Der skal derfor også investeres i kompetenceløft af virksomhedens medarbejdere for at styrke produktiviteten og konkurrenceevnen.

Talentudvikling og kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling er dog ikke en naturlig del af alle virksomheders praksis og dagligdag. Derfor bør virksomheden i højere grad sætte ind med talentudvikling af de profiler, som matcher virksomheden – samt efteruddannelse eller kompetenceudvikling af de medarbejdere, som på sigt skal overtage stillinger i virksomheden. På den måde skal virksomheden ikke først finde og teste profilen af.

Planlæg fremtidens ressourcer

At have de rette profiler ombord kræver godt overblik, stærke planlægningsevner - og ikke mindst et godt udbud af efteruddannelse til de rigtige medarbejdere. Her kan et fremtidssikret HR-system være et effektivt redskab til at holde styr på medarbejdernes kompetencer, uddannelse, kurser mv.

Hvad koster rekruttering?

 

5. Opret communities og videndage

Kompetenceudvikling er ikke nødvendigvis lig med dyre kurser eller efteruddannelser. En god idé kan være at lave en månedlig videndag, hvor eksperter i virksomheden informerer om et specifikt emne. En anden mulighed for at styrke medarbejdernes kompetencer kan være gennem afholdelse af én årlig eller halvårlig medarbejderkonference med faglige indlæg.

En tredje mulighed er at oprette faglige communities på tværs af funktioner, netværk og eventuelt landegrænser, hvor de enkelte ressourcer kan byde ind med viden og erfaring til at kunne løse problemet.

Netop communities er efterhånden også ved at blive en fremherskende tendens i forbindelse med at finde de rette ressourcer til opgaven. Gennem en community platform lægges en specifik opgave eller et projekt ud til en større gruppe, der efterfølgende kan byde ind som ressourcer på opgaven. På den måde findes de helt rigtige medarbejdere til projektet.

 

6. Gør arbejdspladsen attraktiv

De færreste er i tvivl om, at fastholdelse og udvikling af medarbejderne er en del af fremtidens helt store udfordringer for virksomhederne. Udfordringen oplever flere virksomheder allerede i dag! Med lav arbejdsløshed og en stigende efterspørgsel efter de rigtige medarbejdere, spidser kampen om ressourcerne til. Her er personlig og faglig udvikling for mange en større værdifaktor end lønnen.

"Kultur, ledelse og anerkendelse de tre mest afgørende faktorer for at rekruttere og fastholde fremtidens arbejdskraft. De unge er vant til at like og 'poke' hinanden på de sociale medier – og disse forventninger tager de med sig til arbejdspladsen. Det stiller helt nye krav til virksomhedens ledelse."

Rekruttering gennem kultur og udfordringer

I forhold til kulturen er det væsentligt, at virksomheden tilpasser sig den globale og organisationsløse tankegang, som fremtidens arbejdskrav har. At folk er ansat 25 år i samme virksomhed, vil være sjældent – alt over 5 år vil være imponerende. Fremtidens arbejdskraft vil således være tilknyttet det enkelte projekt, som de er ansat til – og ikke virksomheden som helhed. Derfor handler det om at tiltrække og fastholde de rigtige profiler med et stærkt socialt arbejdsmiljø, gode samarbejdsformer, udfordringer – og mulighed for at udfolde sin kreativitet.

Selviscenesættelse og mening er i fokus

Specielt for generation Z vil deres arbejde være en del af deres livsprojekt – og indgå i deres selviscenesættelse og fortælling om sig selv. Arbejdet skal derfor være sjovt, inspirerende, fremme det personlige selvværd, udviklende – og vigtigst af alt: Give mening.

Hierarki, autoriteter og titler er således ikke betydningsfulde for de nye medarbejdere. Derimod er evnen til at opbygge en historie om sig selv, skabe samarbejde og gøre en forskel, afgørende. Lederen vil dog fortsat have en afgørende rolle for fremtidens arbejdskraft. Her handler det især om at sætte fokus på udvikling af medarbejderens potentiale ved at sætte fokus på dennes kreativitet, opfindsomhed og indlevelsesevne.

 

7. Gå i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne

Er din virksomhed i en speciel branche, der kræver unikke kompetencer og profiler, kan det være en god idé at gå i tæt dialog og samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der står for uddannelsen af dine fremtidige medarbejdere.

Tilbyd sparring omkring uddannelsen, indgå i bestyrelsen eller i netværk, hvor uddannelsen drøftes, så nogle af de krav og ønsker, branchens virksomheder har til arbejdskraften bliver hørt – og så uddannelsen formår at levere de profiler, som arbejdsmarkedet har behov for.

Virksomhedspraktik oplagt rekrutteringskanal

Hvis virksomheden har mulighed for at indgå i et partnerskab med en relevant uddannelsesinstitution om praktikforløb i forbindelse med en konkret uddannelse, er dette også en oplagt rekrutteringskanal.

Ud over at sikre virksomheden den rette uddannelse af fremtidens profiler kan et tæt parløb også sikre god branding og kendskab til virksomheden.

 

Vil du gerne vide mere?

Så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kan hjælpe din virksomhed med rekruttering af nye medarbejdere, samt hjælpe med at finde en kandidat, til midlertidige stillinger - hvis stillingen ønskes besat med det samme.

Kontakt os her for hjælp til rekruttering

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.