Rekruttering: Hvad koster det at ansætte en ny medarbejder?

02.04.2019

af Inge Bungum

Rekruttering er den proces, en arbejdsgiver gennemgår for at finde en ny medarbejder. Rekrutteringsprocessen har typisk 5 hovedfaser: stillingsopslag og søgning, jobsamtale og test, vurdering og udvælgelse, og til sidst ansættelse. Alle ved, at rekruttering er en omkostning, men hvad koster det at ansætte en ny medarbejder?

Der er flere omkostninger forbundet med rekruttering og nyansættelser end blot de almenkendte og håndgribelige omkostninger til eksempelvis stillingsopslag, personlighedstest, rekrutteringskonsulent og arbejdstimer til jobsamtaler. Skal du rekruttere en ny medarbejder? Så giver jeg dig her et overblik over de omkostninger, du skal medregne til rekruttering og nyansættelse, så du kan forberede dig på arbejdet mod at finde den bedste kandidat til jobbet.

Hvad er rekruttering?

Rekrutteringsprocessen bygges op med det mål at finde en ny medarbejder til en ledig stilling. Kandidaten til det pågældende job skal opfylde en række krav, og de krav påvirker ofte kompleksiteten og tidsforbruget for selve rekrutteringen. En regnskabsmedarbejder vil ofte ikke kræve de samme ressourcer, som i tilfælde, hvor du eksempelvis mangler en CFO. En grundig rekrutteringsproces består af en række opgaver:

 • Jobanalyse
 • Job- og personbeskrivelse
 • Stillingsopslag
 • Annoncering
 • Søgning
 • 1, 2. og eventuelt 3. jobsamtale
 • Test
 • Analyse
 • Udvælgelse
 • Ansættelseskontrakt

Hver opgave ved rekruttering af personale kan variere i tidsforbrug, og som tidligere nævnt så afhænger det af den enkelte stilling og dine krav til medarbejderens kompetencer. 

Læs mere om, hvordan du laver en ansættelseskontrakt

Hvad koster en rekruttering?

En rekruttering koster 20% af bruttoårslønnen + 30.000 kr. i opstartshonorar, hvis du vælger Azets som samarbejdspartner på opgaven (2022). Prisen på en rekruttering kan selvfølgelig variere alt afhængig af profil, tilgængelighed m.m.

Hvorfor er korrekt rekruttering vigtigt?

Korrekt rekruttering af personale er selvfølgelig i første omgang vigtigt, fordi du skal finde den rette medarbejder til jobbet. Den rette medarbejder har kompetencerne til at løfte opgaverne, der er forbundet med stillingen, og det er selvfølgelig at foretrække, at den nyansatte medarbejder kan tilføre endnu mere værdi til stillingen.

For det andet kan en fejlansættelse det som nævnt i forrige afsnit være en bekostelig affære. Står du overfor en fejlansættelse, vil alle omkostninger forbundet med rekrutteringen gå til spilde, da du skal starte forfra med rekruttering af personale. Som nævnt koster en fejlansættelse mellem 75 – 150 % af en nyansat medarbejders årsløn, og i nedenstående afsnit kan du læse mere om, hvorfor beløbet er så højt.

Med den rette rekruttering af personale kan du minimere risikoen for fejlansættelse ved eksempelvis at lave en ordentlig jobanalyse, så du ved lige nøjagtig hvilke kompetencer, erfaringer og evner, du leder efter.

Hvilke omkostninger skal jeg medregne i rekruttering og nyansættelse?

Der er selvfølgelig stor forskel på, om du gennemgår alle faser i rekrutteringsprocessen, eller om du tilfældigvis kender én i dit netværk, som er den helt rette til jobbet. Prisen på rekruttering og nyansættelse kan variere fra 0 kr. til mere end 1,2 mio. kroner. Og skal du bruge flere medarbejdere, så stiger omkostningerne. Det skyldes helt naturligt, at rekruttering af personale bliver mere krævende, jo flere du skal bruge. Du kan dele pris på rekruttering og nyansættelse op i tre kategorier:

 • Rekrutteringsomkostninger
 • Adaptionsomkostninger
 • Afbrydelsesomkostninger

Rekrutteringsomkostningerne dækker over de førnævnte opgaver i rekrutteringsprocessen som eksempelvis jobsamtale og test. Det er ofte de omkostninger, der generelt forbindes med at ansætte en ny medarbejder, fordi det er de håndgribelige omkostninger, der kan måles.

Adaptionsomkostninger handler om den nyansattes manglende produktivitet og formel oplæring i eksempelvis kurser. Det tager en nyansat omkring 80 dage at ramme det gennemsnitlige produktionsniveau, og i tiden op til er medarbejderen 30 % mindre effektiv.

Afbrydelsesomkostninger er dem, som opstår, når dine eksisterende medarbejdere og eventuelt dig selv skal hjælpe den nyansatte, og derfor selv bliver uproduktive. En eksisterende medarbejder bruger i gennemsnit 99 timer på bare den uformelle oplæring af en ny medarbejder.

Hvorfor er det så dyrt at rekruttere?

Størstedelen af omkostningerne ved at anætte en ny medrbejder sker faktisk først efter ansættelsen. Hele 79 % af omkostningerne pådrages først efter ansættelseskontrakten er underskrevet, men tidsforbruget ved alle tre af ovenstående omkostningskategorier er ofte det mest væsentlige. Der bør dog ikke spares på tidsforbruget med at oplære og integrere en ny medarbejder i din virksomhed. Der skal være plads og tid til at onboarde en ny medarbejder, fordi den rette nyansatte medarbejder til jobbet skal have en grund til at blive.

 • 22 % af alle nyansatte har forladt deres stilling inden for det første år
 • 4 % vender aldrig tilbage efter første arbejdsdag

Derfor skal du gennemgå en velplanlagt og grundig rekrutteringsproces, når du skal finde din næste medarbejder.  

Læs vores guide om fremtidens arbejdskraft og hvordan du kan holde på dem.

Fremtidens arbejdskraft

Primær kilde: Dansk HR

 

Har du brug for hjælp til rekruttering af personale?

I Azets har vi konsulenter med erfaring og kompetencer til alt fra jobopslag og personlighedstest til udarbejdelse af ansættelseskontrakter og personalepolitikker. Vi kan hjælpe med alt inden for rekruttering og HR.

Læs mere om hjælp til rekruttering

Hvad koster en rekruttering?

En rekruttering koster 20% af bruttoårslønnen + 30.000 kr. i opstartshonorar, hvis du vælger Azets som samarbejdspartner på opgaven (2022). Prisen på en rekruttering kan selvfølgelig variere alt afhængig af profil, tilgængelighed m.m.

Hvad koster en fejlrekruttering?

En fejlansættelse er ofte en dyr affære og vil typisk ende med at koste 75 – 150 % af årslønnen. Derudover kan der være meget omfattende konsekvenser og omkostninger ved at ansætte den forkerte, især hvis der er tale om leder. En fejlrekruttering af en leder kan nemlig i værste fald betyde, at andre medarbejdere forlader organisationen.

Hvilke omkostninger skal medregnes i rekruttering?

Du kan dele pris på rekruttering og nyansættelse op i tre kategorier: 1. Rekrutteringsomkostninger (fx jobsamtale og test) 2. Adaptionsomkostninger (den nyansattes manglende produktivitet og formel oplæring i eksempelvis kurser) 3. Afbrydelsesomkostninger (når dine eksisterende medarbejdere og eventuelt dig selv skal hjælpe den nyansatte, og derfor selv bliver uproduktive)
post author

Om Inge Bungum

Inge Bungum er Manager i Azets og leder afdelingen for interim løsninger. Inge har gennem mange år har arbejdet med rekruttering og vikarløsninger og følger udviklingen på arbejdsmarkedet og tendenserne i virksomhederne tæt.