Affaldsgebyr tilbagebetales

Økonomi | 19.12.2019

af Martin Knudsen

Københavns Kommune har i en årrække, frem til 2019, opkrævet et administrativt gebyr for erhvervsaffald i alle virksomheder - uanset mængden af produceret affald. Nu er det op til Højesteret at afgøre, om dette var ulovligt.

Sagens kerne

Østre Landsret afsagde den 28. august 2019 en dom, hvori de fastslog, at det var ulovligt af Københavns Kommune at opkræve et administrativt affaldsgebyr fra en mindre IT-virksomhed, som havde en affaldsmængde på ca. 0,1 kg årligt, da det blev vurderet at administrationsgebyret var en ulovlig skat uden hjemmel i loven. På baggrund af denne afgørelse, blev Københavns Kommune pålagt at tilbagebetale affaldsgebyret til den pågældende virksomhed.

Sagen skal prøves ved Højesteret

Procesbevillingsnævnet har den 2. december 2019 givet tilladelse til, at Københavns Kommune må anke dommen til Højesteret, hvorfor Københavns Kommune ikke anser landsrettens dom som endelig og derfor ikke behandler denne, eller andre anmodninger om tilbagebetaling af administrative affaldsgebyrer, før Højesteret har afsagt dom.

Stadfæstes dommen, vil det betyde, at andre erhvervsdrivende med ingen eller begrænsede mængder erhvervsaffald kan søge om at få affaldsgebyret tilbagebetalt.

Sagen får principiel betydning

Med Landsrettens dom har sagen fået en principiel betydning i landets øvrige kommuner, da de har opkrævet gebyret på samme baggrund som Københavns Kommune. I den forbindelse har Azets været i kontakt med Herlev Kommune. Kommunen oplyser, at de afventer yderligere information fra Energistyrelsen, før de vil tage stilling til at melde noget ud om det administrative affaldsgebyr og den konkrete sag. Informationen fra Energistyrelsen kan forventes, når Højesteret har afsagt dom.

Vi har i Azets vurderet, at de af vores kunder, der er blevet opkrævet et affaldsgebyr alene baseret på at have C/O adresse hos os, vil have gode muligheder for at få gebyret tilbagebetalt, hvis Højesteret stadfæster dommen.

Vær opmærksom på forældelse

Ønsker du at søge om tilbagebetaling af gebyret, skal du være opmærksom på, at denne type krav har en forældelse på 3 år, som beregnes ud fra gebyrets betalingsfrist. Dog frafalder den 3-årige forældelsesfrist, ved anmodning om tilbagebetaling af gebyret.

Har du brug for hjælp?

I Azets kan vi hjælpe og rådgive dig inden for regnskab. Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig. Du er også velkommen til at stille et spørgsmål i kommentarfeltet herunder.

post author

Om Martin Knudsen

Martin Knudsen er uddannet HD-R fra SDU. I Azets sidder Martin i teamet "Financial Advisory", der yder rådgivning inden for selskabsret, stiftelse, regnskab, skat mv. Martin har været i Azets og teamet siden 2015.