Transfer pricing-dokumentationspligt for danske virksomheder

Økonomi | 31.05.2023

af Nils Jeppesen

En række virksomheder i Danmark er omfattet af loven om transfer pricing, herunder en række selskaber og andre registrerede selskabspligtige enheder. Den opdaterede lovgivning trådte i kraft i 2021 og indeholder krav til den årlige skriftlig indberetning af transfer pricing-dokumenter. Vil du gerne vide mere om, hvorfor lovgivningen på området blev opdateret i 2021? Så har vi skrevet om her.

I dette indlæg vil vi gå i dybden med lovgivningen, og hvordan din forretning kan påvirkes af de omfattende regler.

Hvem har dokumentationspligt?

Dokumentationskravene gælder for alle selskabspligtige enheder, der har transaktioner med en tilknyttet virksomhed, fx mellem virksomheder i samme koncern.

Dog er det muligt for den danske enhed i din virksomhed at blive undtaget reglerne, hvis koncernen har under 250 medarbejdere tilsammen og samtidig har mindre end enten:

  • 125 mio. kr. i samlede aktiver
  • 250 mio. kr. i samlet omsætning om året.

OBS! Den skattepligtige enhed skal dog stadig indlevere dokumentation, hvis enheden har transaktioner med en relateret enhed, der er etableret i et land uden en dobbeltbeskatningsoverenskomst, der regulerer transfer pricing, så gælder kravene for at indsende dokumenter stadigt.

Hvad er transfer pricing?

Tilknyttede virksomheder indgår ofte i transaktioner med hinanden. Når disse transaktioner finder sted, er det vigtigt at de bliver udført som transaktioner normalt ville mellem uafhængige virksomheder. Det betyder, at kontraktvilkårene for priserne og andre aspekter af transaktionen skal fastsættes, som om de er blevet forhandlet mellem uafhængige parter.

Koncerner skal som hovedregel altid indhente oplysninger om priser og kontraktvilkår fra transaktioner, der foregår uden for deres egen koncern.

Denne regulering omtales også som armslængdeprincippet.

Hvad består et transfer pricing-dokument af?

Et transfer pricing-dokument består af to filer. De relevante enheder, der er underlagt kravene om dokumentation, skal indsende en masterfil, der dækker over koncernens transfer pricing-politikker og andre oplysninger for hele koncernen og en lokal fil, der dækker den danske enheds politikker, herunder en vurdering, der angiver, om armslængdeprincippet er blevet overholdt i løbet af det foregående skatteår. Filerne skal derudover også indeholde alle bilag til bevis for, at transfer pricing-politikkerne er vedtaget i praksis og ikke kun på papiret.

Transfer pricing-memorandums eller andre transfer pricing-rapporter vil ikke være tilstrækkelige til at opfylde dokumentkravene.

Vigtige frister

Fristen for at indsende transfer pricing-dokumentationen er 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet. For enheder, der har samme skatteår som kalenderåret, er fristen derfor den 29. august. De danske skattemyndigheder har dog førhen udskudt fristen før, men denne praksis forventes ikke at fortsætte.

Det er muligt at anmode og opnå en forlængelse af fristen for at indsende masterfilen, men myndighederne er stadig tilbageholdende æret tilbageholdende med at forlænge fristen for den lokale fil. Derfor er det en god ide at udarbejde denne inden fristen.

Bøder ved manglende overholdelse af frister og lovgivning

Bødetaksten for ikke at indsende tranfer pricing-dokumenterne inden fristens udløb, er en bøde, der starter ved 250.000 kr. for hvert år, dokumenterne er blevet indleveret for sent. Bøden kan nedsættes til 125.000 kr., hvis dokumenterne bliver indsendt efter fristens udløb, og de bliver godkendt som værende tilstrækkelige. De danske domstole har på nuværende tidspunkt ikke bekræftet det specifikke bødeniveau inden for rammerne af den nye lovgivning, og vi vil derfor selvfølgelig holde jer opdateret, når denne information bliver tilgængelig.

 

Vil du gerne vide mere?

Hvis du gerne vil lære mere eller har nogle spørgsmål omkring transfer pricing, er du velkommen til at kontakte os.

kontakt os her

post author

Om Nils Jeppesen

Nils Jeppesen sidder med compliance i forhold til foranstaltninger mod hvidvask og persondataret samt juridisk rådgivning inden for selskabs- og skatteret.