Brug firmabilen og spar penge på din næste ferie

Økonomi | 15.05.2024

af Henrik Volden

Sommerferien nærmer sig hastigt, og lysten til at rejse til varmere egne vokser blandt medarbejdere og kolleger. Men er du klar over, at der er flere fordele forbundet med at lade dine medarbejdere bruge firmabilen til deres ferierejser? Som arbejdsgiver kan du tilbyde firmabilen (fri bil) til privat brug for langdistancekørsel til deres valgte feriedestination. 

I dette indlæg vil vi udforske fordelene ved at give dine medarbejdere mulighed for at bruge firmabilen på ferien, samt hvad I bør være opmærksomme på angående beskatning af bilens forbrug.

Økonomiske fordele ved at tage firmabilen

Skønt skattelovgivningen kan være kompliceret og svær at navigere i, så er netop beskatning af firmabil en mulighed for, at medarbejdere kan opnå økonomiske fordele ved at bruge firmabilen til deres ferie. Såfremt du som arbejdsgiver giver din accept, kan dine medarbejdere køre til udlandet på ferie uden, at de skal betale mere i skat. Beskatning af firmabil beregnes nemlig kun ud fra bilens værdi og ikke dens brug. 

Når firmabilen stilles til rådighed til privat brug, bliver medarbejderne beskattet efter den såkaldte rådighedsbeskatning. Det er en bred skatteregel, der angiver, at dine medarbejdere har rådighed over køretøjet, og derfor skal de beskattes. Som arbejdsgiver kan du også dække alle driftsmæssige udgifter, som beregnes for brug af firmabilen uden skattemæssige konsekvenser for dine medarbejdere. Det gælder eksempelvis ejerafgift, reparationer, forsikring og udgifter til vedligeholdelse samt benzin, vask og sprinklervæske. Og rådighedsbeskatning udregnes derfor ikke ud fra, hvor meget eller hvor lidt dine medarbejdere benytter sig af den firmabil, de har til rådighed.

Egenbetaling af benzin ved brug af firmabilen 

Hvis dine medarbejdere vil bruge firmabilen til ferie, bliver de altså ikke beskattet yderligere for denne anvendelse af bilen. Og selv uden firmakortet kan medarbejdere lægge ud for ordinære driftsudgifter, aflevere dem efter ferien og få pengene refunderet uden skattemæssige konsekvenser. Men det kan blive en bekostelig affære at dække én eller flere medarbejderes kør-selv-ferie til eksempelvis Gardasøen. 

Hvis du som arbejdsgiver derfor ikke ønsker at dække udgiften til benzinforbrug, kan du stadig hjælpe dine medarbejdere med at opnå økonomisk fordel. Dine medarbejdere skal blot aflevere deres kvitteringer for benzin, og du kan dernæst indberette beløbet til SKAT som egenbetaling. Beløbet kan nemlig modregnes i firmabilens skattepligtige værdi, hvilket betyder, at dine medarbejdere får fuldt fradrag for deres udgifter på egen selvangivelse.

Beskatning af fri bil gælder ikke alle udgifter

Men det er ikke alle udgifter, du som arbejdsgiver kan dække. Det er nemlig kun de ordinære driftsmæssige udgifter, som du må afholde uden at det får skattemæssige konsekvenser for dine medarbejdere. Udgifter til eksempelvis parkering, broafgifter eller parkerings- og fartbøder betragtes ikke som værende af driftsmæssig karakter. 

Hvis du som arbejdsgiver alligevel gerne vil dække denne type udgifter, skal de skattemæssigt bedømmes særskilt fra de ordinære driftsudgifter. Du kan nemlig i stedet betragte udgifterne som et personalegode, der skal medregnes til den personlige indkomst og beskattes herefter.

Vil du læse mere om reglerne for brugen af fri bil?

For at dine medarbejdere får den bedste forudsætning for at indberette de korrekte tal i deres forskudsopgørelse, når de anvender fri bil til deres sommerferie, skal de være opmærksomme på, hvordan man udregner bilens værdi. Du kan læse mere om de specifikke reglerSKAT.dk.

Har du brug for hjælp?

I Azets kan du få professionel rådgivning og assistance fra økonomi- og skattekonsulenter med mange års erfaring og viden om eksempelvis beskatning og regnskab i forbindelse med personalegoder og firmabil.

Se, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med bl.a. økonomi og skat

post author

Om Henrik Volden

Henrik Volden er uddannet Cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet og studerer i dag Master i skat på CBS. Henrik har mere end 17 års praktisk erfaring fra SKAT. I Azets beskæftiger Henrik sig med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder inden for skatter og afgifter. Henrik har været i Azets siden 2016.