Ændring af nuværende interim løsning

Strategi | 21.06.2022

af Azets

I takt med at flere danske virksomheder har fået øjnene op for fordelene ved interim projektansættelser, vinder ansættelsesmodellen, der kan aflaste og skabe mærkbare resultater på kort tid mere og mere frem

Men hvad nu, hvis opgaveporteføljen og de kompetencer, der er behov for, ændrer sig undervejs? Hvad gør man, hvis der er behov for at justere timer og forløb på grund af ændring i organisationen? Og hvad, hvis man har ønsker til ændringer af interim løsningen undervejs i forløbet? Nedenfor kommer vi ind på de typiske spørgsmål, som vi ofte oplever fra vores kunder i forbindelse med en interim ansættelse.

 

Behov for anden kompetenceprofil?

I forbindelse med et interim forløb kan det hen over en periode ske, at den kompetenceprofil, I har brug for, ændrer sig. Enten fordi friske øjne, erfaring og viden udefra synliggør potentialet for yderligere optimering af systemer eller processer. Eller fordi I undervejs i forløbet med én interim profil er blevet mere bevidste om udfordringer og løsninger i drift, produktion eller udvikling. Det er vi naturligvis altid klar til at indgå en dialog om, så interim løsningen matcher jeres aktuelle behov.

Hver eneste af vores konsulenter har værdifuld viden og erfaring fra andre virksomheder og kan ofte meget mere end de opgaver, de er hyret ind til. Det kan være projektledelse på styregruppe - eller projektlederniveau ved implementering af et nyt ERP-system til due diligence.

Afhængig af profil kan det også være strategiske opgaver i forbindelse med opkøb og frasalg af virksomheder eller oplæg i forbindelse med reorganisering af virksomheden. Viden, kompetencer og erfaring, som hurtigt kan omsættes til handling og løsninger hos vores kunder, men som ofte ikke er sat i spil i forbindelse med den oprindelige interim løsning.

 

Tilpasning af interim løsning til ny opgaveportefølje

Ved tilretning af en interim løsning til en anden opgaveportefølje kan forløbet gå begge veje. Det afhænger af, om I har behov for at benytte den nuværende interim konsulent til andre opgaver end dem, der var aftalt. Eller om I har behov for en anden kompetenceprofil for at kunne løse den ændrede opgaveportefølje.

Uanset om det er samme konsulent, der løser nye opgaver, eller der er tale om udskiftning af kompetenceprofilen, kan der være behov for kalibrering af kontrakten med anførelse af de nye opgaver - og muligvis også en tilretning af økonomien, herunder eventuelt honorar til den konsulent, der skal fratræde.

Her vil vi imidlertid arbejde proaktivt med at undersøge mulighederne for at overføre interim konsulenten til andre kunder og opgaver, så jeres opsigelsesvarsel minimeres.

Samtidig er vi klar til at bistå med opstilling af funktionskrav, jobprofil samt med at gennemføre test af nye kandidater og på anden måde supportere forløbet således, at jobbeskrivelsen på den nye kompetenceprofil bliver så skarp som overhovedet mulig. Dermed bliver det lettere at finde den rigtige profil til opgaven – enten via vores egne konsulenter eller i vores netværk af specialister, der er klar til at gå ind i en opgave hos jer.

 

Ændring af periode i jeres interim løsning?

En gang imellem sker det, at en virksomhed står over for en større forandringsproces i en eller flere forretningsenheder – ofte som følge af et opkøb eller en større ledelsesmæssig beslutning.

Det kan fx være en strategisk beslutning om, at virksomheden fremadrettet skal outsource hele eller dele af aktiviteterne i forretningsenheden til en samarbejdspartner – eller at disse aktiviteter skal overdrages til et Shared Service Center, som arbejder på tværs af flere virksomheder i koncernen.

Det kan betyde, at der er behov for at reducere en given samarbejdsaftale fra et helt til et halvt år – eller at opgaverne i aftaleperioden som følge af en eller flere beslutninger ændrer sig.

 

Ekstra support under kritisk overgangsfase?

I forbindelse med større forandringsprocesser er en organisation ofte mere sårbar end, når den kører i normal drift. Det kan således have økonomiske konsekvenser, hvis arbejdsprocesser og systemer ikke er på plads, men også kulturelle, hvis der opstår uro eller usikkerhed blandt medarbejdere. Eksempelvis kan ansatte, som bliver berørt af forandringerne, sige op eller være mindre engageret i forhold til at gennemføre en effektiv overdragelse af viden og dokumenter i forbindelse med frasalg, fusioner eller organisationsændringer.

Fejl og mangler, der begås i forbindelse med overgangen, kan forstyrre både internt og eksternt og blive en tiltagende udfordring, hvis ikke de adresseres og håndteres så hurtigt som muligt. For at undgå udfordringer og reducere risici i overgangsperioden, kan interim konsulenter indgå som en fast og uafhængig del af organisationen. De rigtige interim profiler på opgaven kan tage ansvar for konkrete opgaver eller projektlederansvar i styre- eller projektgrupper og dermed sikre en smidig overgang.

 

Hvad hvis ressourcen skifter job?

På et frit arbejdsmarked kan vi ikke forhindre, at en konsulent finder nye udfordringer, uanset hvor spændende og interessant en opgave, vedkommende løser for jer eller os.

Fordelen ved at indgå en aftale med en professionel samarbejdspartner som Azets er, at det er os, der påtager os ansvaret. Og en interim løsning med os betyder, at I får leveret rekruttering og ressourcer i forbindelse med sygdom, fravær og opsigelse.

Hvis en konsulent fratræder eller bliver sygemeldt i et forløb, er vi således forpligtet til at levere en anden ressource, der matcher de kompetencer og funktionskrav, I har stillet til opgaven, i hele kontraktforløbet.

Som professionelt konsulenthus har vi et stærkt netværk af interne konsulenter, der kan træde til i overgangsperioden og adgang til en stor emnebank med professionelle og erfarne profiler inden for løn, HR, økonomi og ejendomsadministration. Et netværk og en emnebank, som alt andet lige er større end hos virksomheder, der kun lejlighedsvis har behov for at søge disse ressourcer.

 

Ansættelse efter udløb af interim løsningen?

Det sker, at vores kunder bliver så glade for vores interim konsulenter, at de efter et endt forløb ønsker at fastansætte dem. Om dette er muligt, afhænger først og fremmest af den enkelte interim konsulents vilje og lyst til at skifte arbejdsgiver og dernæst af de aftaler og konditioner, der er indgået i forbindelse med indledningen af samarbejdet og interim løsningen.

Det er jeres behov, der er i centrum. Og vi arbejder altid fleksibelt og løsningsorienteret for at finde den model, der er bedst for den pågældende interim konsulent og jer ud fra de forpligtelser og opgaver, vi har påtaget os. Ved et godt match, skal I endelig kontakte os, så vi kan finde en optimal løsning for alle parter.

Læs mere om mulighederne for interim assistance i Azets

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Kan vi ændre perioden for vores interim løsning?

Som udgangspunkt ja. Hvis der er behov for at reducere en given samarbejdsaftale fra et helt til et halvt år – eller at opgaverne i aftaleperioden ændres, så kan man ændre perioden.

Kan vi få ekstra interim support i en kritisk overgangsfase?

Ja. For at undgå udfordringer og reducere risici i overgangsperioden, kan interim konsulenter fra Azets indgå som en fast og uafhængig del af organisationen.
post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.