Har du styr på anlægskartoteket?

Økonomi | 15.12.2017

af Camilla Rath

Tiden nærmer sig for årsskiftet, og for mange virksomheder betyder det en årsafslutning for regnskabsåret 2017. I den forbindelse skal anlægskartoteket gennemgås og afstemmes med bogføringen.

Som regnskabskonsulent har jeg tit oplevet, at vigtige punkter blev overset, når anlægskartoteket skulle opdateres. Derfor har jeg nedenfor listet nogle af de vigtige poster:

trashcan.jpg Skrottede/solgte aktiver

Anlægskartoteket skal gennemgås for, om der er aktiver I ikke længere ejer. Aktiverne kan enten være solgt eller skrottet. Har I solgt aktiver i løbet af året, skal salgsprisen noteres i anlægskartoteket og eventuelt tab eller avance skal beregnes.

Solgte aktiver vil typisk være lette at finde i bogføringen, da der vil være bogført en salgspris. Har I ikke fået opdateret anlægskartoteket løbende, kan bogføringen derfor hjælpe jer med at finde salgsprisen.

Derudover kan der være aktiver, der er blevet skrottet i løbet af året, og hvor salgsprisen derfor er 0 kr. Disse aktiver skal heller ikke fremgå af anlægskartoteket længere, og de skal derfor noteres med afgang til en salgspris på 0 kr. Lige præcis sådanne aktiver kan ofte overses, fordi mange af dem også er nedskrevet til 0 kr. ifølge anlægskartoteket, -men afgangen skal noteres alligevel.

coins.jpg Scrapværdi/restværdi

Scrapværdi er den værdi et aktiv vurderes at have efter endt afskrivningsperiode. Det vil sige den værdi, et aktiv vurderes at kunne sælges til, når afskrivningsperioden er slut. Tidligere har de fleste aktiver stået med en scrapværdi på 0 kr., men i dag skal scrapværdien vurderes løbende for de enkelte aktiver.  Aktivernes scrapværdi i anlægskartoteket skal derfor gennemgås og ændres, hvis den ikke længere er korrekt. Det gælder både de aktiver, I har anskaffet i 2017, men også de eksisterende aktiver, som er anskaffet tidligere.

officebuilding.jpg Dekomponering

Har I anskaffet større aktiver, skal aktivet dekomponeres i anlægskartoteket. Det vil sige, at det skal opdeles, så aktivet får flere afskrivningsperioder. Det kan give en væsentlig forskel i de årlige afskrivninger, og derfor er det vigtigt at få lavet opdelingen.

Et populært eksempel på et aktiv der skal dekomponeres, er køb af en ejendom. Det består af mange dele, herunder vinduer, mure, gulve mv. Alle delene har meget forskellige levetider og skal derfor også afskrives over forskellige perioder. Er I i tvivl om, hvorvidt et aktiv skal dekomponeres, så er I velkomne til at kontakte mig eller en af mine kollegaer.

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for regnskab, moms og skat.

LÆS MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE

post author

Om Camilla Rath

Camilla Rath er uddannet Cand.merc.aud fra CBS og har mange års erfaring som revisor. I Azets rådgiver Camilla mindre og mellemstore virksomheder inden for årsregnskabsloven og skat. Camilla har været i Azets siden 2014.