Bor i Danmark og arbejder i Sverige - SINK

Økonomi | 28.02.2020

af Henrik Volden

Hvis man bor i Danmark og pendler til et arbejde i Sverige, skal man tage stilling til, om man vil beskattes efter den svenske SINK-ordning (kun 25 procent beskatning uden mulighed for fradrag i 2020) eller være almindelig skattepligtig til Sverige.

Ansøgning om SINK beskatning i Sverige

”SINK skat” er en statslig bruttoskat på arbejdsindkomst, hvilket betyder, at man samtidig kan have andre indtægter, som f.eks. renteindtægter, der stadig skal beskattes i Danmark.

SINK skatten er på 25 %, men giver ingen fradragsmuligheder. Hvis man ønsker at blive SINK beskattet, skal man indsende en ansøgning til Skatteverket. Der skal ansøges hvert år.

Fordele ved SINK beskatningen

Fordelen ligger ikke så meget i den lave beskatning (25 %), da det generelle lønniveau er mindre i Sverige. Virksomhederne indbetaler desuden en arbejdsgiverafgift til den svenske stat på 31,42 % (2020) af lønsummen. Derfor er det samlede skattetryk stort set det samme i Sverige som i Danmark. Der kan være en lille fordel for de højest lønnede i at vælge SINK beskatningen (over 750 tkr.).

Fordelen ved SINK beskatningen kan særligt være i de tilfælde, hvor en evt. ægtefælle kan udnytte rentefradraget i sin danske indkomst.

Fritagelse for registreringsafgift af en svensk indregistreret bil

Det er muligt at ansøge SKAT om at kunne anvende en svensk indregistreret bil i Danmark.

Såfremt det er den udenlandske (svenske) arbejdsgiver, der har instruktionsbeføjelsen over for den ansatte, har man mulighed for at få afgiftsfritagelse ved kørslen i bilen i Danmark. For at opnå fritagelsen må der gælde et substansprincip, hvor der lægges vægt på, at der er en faktisk og reel beskæftigelse i den svenske virksomhed.

Først når tilladelsen er givet fra SKAT, kan man køre i den svensk indregistrerede bil i Danmark.

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for regnskab og skat. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe

post author

Om Henrik Volden

Henrik Volden er uddannet Cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet og studerer i dag Master i skat på CBS. Henrik har mere end 17 års praktisk erfaring fra SKAT. I Azets beskæftiger Henrik sig med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder inden for skatter og afgifter. Henrik har været i Azets siden 2016.