Frist for indsendelse af årsrapporter

Økonomi | 19.04.2023

af Martin Knudsen

Alle selskaber i Danmark skal udarbejde og indsende en årsrapport i forbindelse med afslutningen af deres regnskabsår. Det er ledelsens ansvar, at årsrapporten udarbejdes og indsendes.

Hovedreglen er, at årsrapporten skal være indsendt senest seks måneder efter regnskabsårets udløb. For børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber er fristen kortere, da de skal have indsendt årsrapporten inden for fire måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis fristen ligger på en helligdag eller i en weekend, udskydes fristen til første efterfølgende hverdag.

Læs mere om baggrunden for forlængelse af indberetningsfristen, i dette indlæg.

Hvis fristen ikke overholdes

Hvis I ikke indsender årsrapporten rettidigt, vil I modtage et brev med en påmindelse og en frist på otte hverdage. Overholder I heller ikke denne nye frist, bliver alle medlemmerne af jeres øverste ledelse pålagt en personlig afgift, og selskabet kan i sidste ende blive tvangsopløst. Hvis der sidder en bestyrelse i selskabet, er det altid dennes medlemmer, der pålægges afgiften. Hvis der kun er en direktion i selskabet, er det direktørerne, der pålægges afgiften.

Afgiften per person er følgende:

  • For 1. påbegyndte måned kr. 500
  • For 2. påbegyndte måned kr. 2.000 i alt
  • For 3. påbegyndte måned kr. 3.000 i alt

En person kan højst få en afgift på kr. 3.000 per selskab, som vedkommende sidder i ledelsen for.

Særligt for filialer i Danmark

Der skal ikke udarbejdes årsrapporter for filialer. Filialen skal dog indsende regnskabet for dets moderselskab senest seks måneder efter regnskabsårets udløb. Gøres dette ikke, følges samme procedure og afgifter som ved selskaber dog med den undtagelse, at det er filialbestyrerne, der får afgiften.

Ændringer i årsregnskabsloven

Der er flere ændringer til årsregnskabsloven, der gælder fra den 1. januar 2023. De omhandler bl.a. nye krav til revisorerklæringer for virksomheder i risikobrancher, retten til at fravælge revision for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i to på hinanden følgende år, krav om revidering af årsregnskab ved konkurskarantæne og retten til at fravælge revision, når en virksomhed er blevet pålagt et bødeforlæg. Du kan læse mere om de nye krav til virksomheder og årsrapporten på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Rådgivning hos Azets

Har din virksomhed brug for rådgivning i forbindelse med årsafslutningen? Så tilbyder vi flere muligheder. I kan bl.a. leje en regnskabsmedarbejder til at håndtere årsregnskabet – Så sikrer I at regnskabet bliver lavet korrekt og at I overholder alle frister. Du kan også læse mere om, hvordan din virksomhed kommer helskindet igennem årsafslutningen i vores guide.

Find den her.

post author

Om Martin Knudsen

Martin Knudsen er uddannet HD-R fra SDU. I Azets sidder Martin i teamet "Financial Advisory", der yder rådgivning inden for selskabsret, stiftelse, regnskab, skat mv. Martin har været i Azets og teamet siden 2015.