Frist for indsendelse af årsrapporter

Økonomi | 18.01.2022

af Martin Knudsen

Læs også: Frist for aflevering af årsrapport forlænges til 6 måneder

Alle selskaber i Danmark skal udarbejde og indsende en årsrapport i forbindelse med afslutningen af deres regnskabsår. Det er ledelsens ansvar, at årsrapporten udarbejdes og indsendes.

Hovedreglen er, at årsrapporten skal være indsendt senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. For børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber er fristen kortere, da de skal have indsendt årsrapporten inden for fire måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis fristen ligger på en helligdag eller i en weekend, udskydes fristen til første efterfølgende hverdag.

Hvis fristen ikke overholdes

Hvis I ikke indsender årsrapporten rettidigt, vil I modtage et brev med en påmindelse og en frist på otte hverdage. Overholder I heller ikke denne nye frist, bliver alle medlemmerne af jeres øverste ledelse pålagt en personlig afgift, og selskabet kan i sidste ende blive tvangsopløst. Hvis der sidder en bestyrelse i selskabet, er det altid dennes medlemmer, der pålægges afgiften. Hvis der kun er en direktion i selskabet, er det direktørerne, der pålægges afgiften.

Afgiften per person er følgende:

  • For 1. påbegyndte måned kr. 500
  • For 2. påbegyndte måned kr. 2.000 i alt
  • For 3. påbegyndte måned kr. 3.000 i alt

En person kan højst få en afgift på kr. 3.000 per selskab, som vedkommende sidder i ledelsen for.

Særligt for filialer i Danmark

Der skal ikke udarbejdes årsrapporter for filialer. Filialen skal dog indsende regnskabet for dets moderselskab senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. Gøres dette ikke, følges samme procedure og afgifter som ved selskaber dog med den undtagelse, at det er filialbestyrerne, der får afgiften.

Lovforslag: Forlænget frist for indberetning af årsrapporten

Et nyt lovforslag går på, at fristen for at indberette årsrapport forlænges fra fem til seks måneder efter balancedagen. Lovforslaget vedrører kun regnskabsklasse B og C. For regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) vil fristen altså fortsat være fire måneder efter balancedag.

Formålet med en forlænget frist for årsrapporten er at ensrette denne med fristen for indberetning af oplysningsskemaet (selvangivelsen) til SKAT. Især for mindre virksomheder vil dette betyde en forenkling af processerne omkring regnskabsaflæggelse og skatteberegning.

Hvis lovforslaget vedtages, vil den forlængede frist kunne anvendes for regnskabsår med start 1. januar 2022 eller senere. Årsregnskaber for 2021 har altså fortsat indberetningsfrist d. 31. maj 2022.

Se også

Download guiden: Sådan kommer du helskindet igennem årsafslutningen

Kom videre her, hvis du vil leje en regnskabsmedarbejder til årsafslutningen

Om Martin Knudsen

Martin Knudsen er uddannet HD-R fra SDU. I Azets sidder Martin i teamet "Financial Advisory", der yder rådgivning inden for selskabsret, stiftelse, regnskab, skat mv. Martin har været i Azets og teamet siden 2015.