Frist for indsendelse af årsrapporter

Økonomi | 08.05.2024

af Martin Knudsen

Alle selskaber i Danmark skal udarbejde og indsende en årsrapport i forbindelse med afslutningen af deres regnskabsår. Der er dog forskellige krav til årsrapporten og indsendelse, alt efter størrelse og type af virksomhed. I sidste ende, er det ledelsens ansvar, at årsrapporten udarbejdes og indsendes og derfor en opgave, der skal planlægges og udføres nøje - da der er konsekvenser ved manglende overholdelse af reglerne. 

I dette indlæg vil vi komme mere ind på årsrapportens frist og regnskabsloven, herunder ændringer til regnskabsloven der trådte i kraft den 1. januar 2023.

Hvornår skal årsrapporten indsendes?

Hovedreglen er, at årsrapporten skal være indsendt senest seks måneder efter regnskabsårets udløb. For børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber er fristen kortere, da de skal have indsendt årsrapporten inden for fire måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis fristen ligger på en helligdag eller i en weekend, udskydes fristen til første efterfølgende hverdag.
 

Hvis fristen ikke overholdes

Hvis I ikke indsender årsrapporten rettidigt, vil I modtage et brev med en påmindelse og en frist på otte hverdage. Overholder I heller ikke denne nye frist, bliver alle medlemmerne af jeres øverste ledelse pålagt en personlig afgift, og selskabet kan i sidste ende blive tvangsopløst. Hvis der sidder en bestyrelse i selskabet, er det altid dennes medlemmer, der pålægges afgiften. Hvis der kun er en direktion i selskabet, er det direktørerne, der pålægges afgiften. 

Afgiften per person er følgende:

  • For 1. påbegyndte måned kr. 500
  • For 2. påbegyndte måned kr. 2.000 i alt
  • For 3. påbegyndte måned kr. 3.000 i alt

En person kan højst få en afgift på kr. 3.000 per selskab, som vedkommende sidder i ledelsen for.

Særligt for filialer i Danmark

Der skal ikke udarbejdes årsrapporter for filialer. Filialen skal dog indsende regnskabet for dets moderselskab senest seks måneder efter regnskabsårets udløb. Gøres dette ikke, følges samme procedure og afgifter som ved selskaber dog med den undtagelse, at det er filialbestyrerne, der får afgiften.

Ændringer i årsregnskabsloven

Fra 1. januar 2023 kom der flere ændringer til årsregnskabsloven. Da dette stadig er relativt nyt, kan det være en god ide at danne sig et overblik over reglerne, der bl.a. omhandler: 

  • Nye krav til revisorerklæringer for virksomheder i risikobrancher 
  • Retten til at fravælge revision for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i to på hinanden følgende år 
  • Krav om revidering af årsregnskab ved konkurskarantæne 
  • Retten til at fravælge revision, når en virksomhed er blevet pålagt et bødeforlæg.  

Du kan læse mere om kravene til virksomheder og årsrapporten på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

 

 

Rådgivning hos Azets

Har din virksomhed brug for rådgivning i forbindelse med årsafslutningen? Så tilbyder vi flere muligheder. I kan bl.a. leje en regnskabsmedarbejder til at håndtere årsregnskabet. Så sikrer I at regnskabet bliver lavet korrekt og at I overholder alle frister. Du kan også læse mere om, hvordan din virksomhed kommer helskindet igennem årsafslutningen i vores guide. 

Find den her.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en årsrapport?

En årsrapport er et dokument, som organisationer i Danmark skal udarbejde, for at give et overblik over deres økonomiske resultater og aktiviteter i det seneste år.

Hvem skal udarbejde en årsrapport?

Det er flere typer af virksomheder, der er pålagt at udarbejde en årsrapport. Det varierer dog afhængigt af deres størrelse og juridiske struktur. Det er typisk følgende virksomheder, der skal udarbejde en årsrapport: Kapitalselskaber (Aktieselskaber og anpartsselskaber), Interessentselskaber og personligt ejede virksomheder, Erhvervsdrivende fonde , Foreninger og almene boligselskaber, Institutioner med offentlig løn og Børsnoterede virksomheder.

Hvornår skal årsrapporten indsendes?

Årsrapporten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen inden for bestemte frister, afhængigt af virksomhedstypen og årsregnskabsklassen. Som udgangspunkt skal den være indsendt senest seks måneder efter regnskabsårets udløb. For børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal den være sendt inden for fire måneder efter regnskabsårets udløb.
post author

Om Martin Knudsen

Martin Knudsen er uddannet HD-R fra SDU. I Azets sidder Martin i teamet "Financial Advisory", der yder rådgivning inden for selskabsret, stiftelse, regnskab, skat mv. Martin har været i Azets og teamet siden 2015.