COVID-19 | Hjælpepakker og udskudte frister

Økonomi | 18.05.2020

af Azets

Opdateret den 27. oktober 2020

Det ser ud til, at Danmark begynder at åbne stille og roligt op for en mere normal hverdag. Det ændrer dog ikke på, at COVID-19 har store konsekvenser for det danske erhvervsliv, hvor mange virksomheder er presset på deres likviditet. Regeringen har som bekendt lavet en række kompensationspakker, for at hjælpe de danske virksomheder, og disse kompensationspakker er blevet ændret, revideret mv. flere gange.

I dette blogindlæg vil vi forsøge at skabe et overblik over de væsentligste opdateringer, samt over hvilke nye tiltag der er kommet.

Kompensation for faste udgifter

Som bekendt vedtog Folketinget i foråret at indføre en kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger, hvis virksomheden oplever en væsentlig omsætningsnedgang som følge af COVID-19. Kompensationsordningen er blevet opdateret og forlænget flere gange, senest den 27. oktober.

For at kunne søge om kompensationen, skal man som virksomhed have haft faste udgifter for minimum 12.500 kr. i en tremånedersperiode, eller 16.666 kr. i en firemånedersperiode. Derudover kræves det, at virksomhedens omsætning er faldet med minimum 30 pct. grundet COVID-19.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ansøgning om kompensation for faste udgifter kræver, at en uafhængig (godkendt) revisor afgiver en erklæring, og at man kan ansøge om kompensation for 80 pct. af revisorregningen. Det er også muligt at få en ekstern partner som Azets til at hjælpe med at ansøge, forklare samt lave datagrundlaget til brug for ansøgningen. Det er dog et krav, at virksomheden selv indsender ansøgningen til Erhvervsstyrelsen.

Rentefrit moms- og lønsumsafgiftslån

Folketinget har besluttet, at små og mellemstore virksomheder skal have mulighed for at optage et rentefrit moms- og lønsumsafgiftslån. Lånet gives rentefrit og skal tilbagebetales til Skattestyrelsen senest den 1. april 2021.

Momslånet er begrænset til, at virksomhederne kan få udbetalt de momspenge, som svarer til momsangivelsen for 2. halvår / 4. kvartal 2019, således at den indberetning, der er indgivet og betalt 2. marts 2020, kan udbetales som rentefrit lån.

Samtidig er lønsumsafgiftslånet begrænset til, at virksomheder der har ansatte og afregner lønsumsafgift efter metode 4, kan få udbetalt 4. kvartal 2019-indberetningen.

Virksomhederne kan forvente at modtage pengene inden for 5 hverdage. Ansøgningsfristen var den 15. juni 2020, men du kan stadig nå at ansøge, hvis du kontakter SKAT.

Udskudte indberetnings- og betalingsfrister

Som led i at hjælpe virksomhederne i en periode, hvor likviditeten er presset, er det besluttet at udskyde en lang række betalingsfrister. Herunder kan du se, hvilke betalingsfrister der er tale om:

Tabel

Har du brug for hjælp?

Har du har brug for rådgivning omkring COVID-19 og regeringens hjælpepakker?

Azets kan hjælpe dig med hele ansøgningsprocessen fra A-Z, inkl. den nødvendige dokumentation og revisorerklæring. Vi assisterer også virksomheder med udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter, som i den nuværende COVID-19 situation kan være et vigtigt styringsværktøj.

Du kan også besøge vores webshop, hvor du finder løsninger der dækker alle regeringens hjælpepakker, samt priser og beskrivelser af diverse ydelser.

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.