COVID-19 | Skal du søge om kompensation for de faste omkostninger?

Økonomi | 04.05.2020

af Azets

Ifm. corona-krisen og nedlukningen af store dele af samfundet, er rigtig mange danske virksomheder presset på likviditeten. I løbet af kort tid er indtjeningen for mange reduceret til ingenting, mens regningerne stadig skal betales. Alt afhængig af den likvide beholdning i virksomhederne, kan man godt overleve i en periode, men det er alt andet lige en meget alvorlig situation, man som virksomhed står overfor.

Af samme grund har man fra statens side gjort det muligt at ansøge om kompensation for de faste omkostninger i den periode, hvor indtjeningen er hårdest ramt. I dette blogindlæg kigger vi nærmere på denne hjælpepakke, så du har et tydeligt overblik over hvem, hvor meget, hvornår osv.

Hvem kan søge om kompensationen?

For at kunne ansøge om kompensation for de faste omkostninger, skal din virksomhed være ramt på omsætningen som følge af corona. I perioden 9. marts til 8. juli 2020 skal din virksomhed have en forventet nedgang i omsætningen på min. 35 %. Og jo større nedgang, jo større tilskud.

Herudover skal din virksomhed have faste omkostninger i samme periode for min. 12.500 kr.

Bemærk: I den oprindelige ordning var kriterierne min. 40 % nedgang i omsætningen og faste omkostninger for min. 25.000 kr. Det er nu ændret til hhv. 35 % og 12.500 kr. De nye kriterier har tilbagevirkende kraft, og hvis din virksomhed allerede har ansøgt, vil den alligevel blive omfattet af de nye regler. Perioden er ligeledes forlænget, da den til at begynde med hed fra 9. marts til 8. juni. Dog skal der ansøges særskilt om kompensation for den ekstra måned fra 9. juni til 8. juli 2020.

Hvor meget får virksomheden i kompensation?

Hvor meget din virksomhed kan få i kompensation for de faste omkostninger afhænger i første omgang af, om din virksomhed er ramt af forbud mod at holde åbent og dermed ikke har haft nogen omsætning overhovedet. Er det tilfældet, vil kompensationen udgøre 100 %. Det gælder f.eks. restauranter (som ikke har solgt take away), detail butikker (som ikke har solgt online), frisører mv.

Er din virksomhed ikke ramt af forbud mod at holde åbent, afhænger kompensation af, hvor meget omsætningen er gået ned:

 • 80-100 % nedgang i omsætning: 80 % i kompensation
 • 60-80 % nedgang i omsætning: 50 % i kompensation
 • 35-60 % nedgang i omsætning: 25 % i kompensation

Den maksimale kompensation udgør 110 mio. kr. per virksomhed (hævet fra 60 mio. kr. i den oprindelige ordning). Er I en koncern med flere selskaber, gælder den øvre kompensationsgrænse for hver enkelt selskab. Der skal udarbejdes en ansøgning for hvert selskab.

Ligger kompensationen for din virksomhed over 60 mio. kr., skal I på tro og love erklære, at I ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021.

Brug vores beregner til at udregne din virksomheds kompensation


Hvilke omkostninger, får man kompensation for?

Kompensationen gælder din virksomheds faste omkostninger, dvs. de omkostninger, der altid skal betales, uanset hvordan drifts- og omsætningssituationen ser ud. Det gælder bl.a. omkostninger til:

 • Husleje og ejendomsskat
 • Leje og leasing
 • Vedligeholdelse af anlægsaktiver
 • El, vand, varme og rengøring
 • Software licenser
 • Forsikringer og abonnementer
 • Renter og gebyrer
 • Afskrivninger på anlægsaktiver
 • Nedskrivninger på letfordærvelige varer

Omkostninger, som derimod ikke dækkes, er bl.a.:

 • Varekøb / -forbrug
 • Lønninger (her kan ansøges om lønkompensation)
 • Omkostninger til salg og marketing
 • Fragt
 • Tab på debitorer
 • Afdrag på gæld
 • Køb af anlægsaktiver
 • Større renoveringer af anlægsaktiver
 • Hensættelser og værdireguleringer
 • Indkomstskatter


Hvordan ansøges om kompensationen?

Ansøgning er åben på virk.dk.

For at kunne ansøge om kompensationen skal du sørge for den rette dokumentation for din virksomhed. Dokumentation omfatter:

 • Tro- og loveerklæring om den forventede nedgang i omsætningen
 • Erklæring fra statsautoriseret eller registreret revisor, som dækker:
  • Din virksomheds realiserede omsætning i referenceperioden april til 30. juni 2019 (som udgangspunkt)
  • Størrelsen af din virksomheds realiserede omkostninger fra den 1. december 2019 til 29. februar 2020 (som udgangspunkt)
  • I tilfælde af underskud i perioden 1. januar til 31. december 2019, skal revisorerklæringen også indeholde oplysninger om revisors undersøgelse af din virksomheds resultatopgørelse fra denne periode

Hvis din virksomheds ansøgning bliver godkendt, vil du få refunderet 80 % af udgiften til revisorbistanden (dog højst 16.000 kr.).

Efter den 8. juli skal din virksomhed kunne dokumentere den faktiske nedgang i omsætningen og de faktiske omkostninger. Stemmer beløbene ikke overens med de forventninger, der er angivet i ansøgningen, vil din virksomhed enten få udbetalt yderligere kompensation (hvis kompensationen i første omgang har været for lille) eller skulle betale et beløb tilbage (hvis kompensationen i første omgang har været for stor).

Brug vores beregner til at udregne din virksomheds kompensation


Har du brug for hjælp?

Azets kan hjælpe dig med hele ansøgningsprocessen fra A-Z, inkl. den nødvendige dokumentation og revisorerklæring.

Se pris og læs mere her

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.