Dansk arbejdskraft skal nu beskattes i Sverige

Økonomi | 14.12.2020

af Henrik Volden

Sverige indfører nye regler om beskatning af arbejdsudleje med virkning fra 1. januar 2021. De nye regler betyder, at udenlandske medarbejdere fra årsskiftet skal beskattes i Sverige, når de udfører midlertidigt arbejde i landet – også selvom deres arbejdsgiver er dansk. Læs med her, hvis du vil have et overblik over, hvilken betydning de nye svenske regler kan have for dig som arbejdsgiver.

Hvad indebærer lovændringen?

Den 4. november 2020 vedtog den svenske Riksdag nye regler for beskatning af udenlandske arbejdstagere i Sverige. Ifølge de nuværende svenske regler, er det først muligt at beskatte en udenlandsk person, som har taget midlertidigt arbejde i Sverige på vegne af en udenlandsk arbejdsgiver, når medarbejderen har opholdt sig i Sverige i mere end 183 dage inden for en periode på 12 måneder.

De nye regler, som træder i kraft 1. januar 2021, erstatter altså 183-dagsreglen og udvider beskatningsadgangen. Det vil sige, at du som arbejdsgiver skal tage højde for, at dine medarbejdere fremadrettet kan blive skattepligtige i Sverige, allerede fra første arbejdsdag.

Udenlandske arbejdsgivere skal registreres i Sverige

Ud over den svenske beskatning, indebærer de nye regler også, at man som dansk arbejdsgiver skal registrere sin virksomhed i Sverige, indsende arbejdsgivererklæringer m.m. Derudover skal du som udenlandsk arbejdsgiver også indeholde og indberette svensk skat af lønnen for det arbejde, din virksomhed udfører i Sverige.

Ingen regler uden en undtagelse

Til reglerne hører dog en enkelt undtagelse. I Sverige har man sat en minimumsgrænse for antal arbejdsdage, inden man som arbejdstager skal beskattes. Det betyder, at en dansk medarbejder kan arbejde i Sverige i en sammenhængende periode på maksimalt 15 dage, før beskatningen træder i kraft, - HVIS det totale antal arbejdsdage i Sverige ikke overstiger 45 dage fordelt ud over kalenderåret. Derfor er det essentielt, at du som arbejdsgiver får lavet et system, der kan håndtere og holde styr på dine medarbejderes arbejdsdage i Sverige.

Brug for vejledning?

Har du spørgsmål omkring de nye regler eller generelle spørgsmål omkring beskatning, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan drøfte dine eventuelle udfordringer og muligheder.

post author

Om Henrik Volden

Henrik Volden er uddannet Cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet og studerer i dag Master i skat på CBS. Henrik har mere end 17 års praktisk erfaring fra SKAT. I Azets beskæftiger Henrik sig med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder inden for skatter og afgifter. Henrik har været i Azets siden 2016.