EU-ordninger for E-handel til private

Økonomi | 12.07.2021

af Ian Skjødt Jørgensen

Ejer du en eller flere virksomheder der har med E-handel at gøre på tværs af EU? Så skal du være opmærksom på, at du fremover har pligt til at sælge dine varer med udenlandsk moms, som følge af de nye momsregler.

Virksomheder der sælger til private i EU kan med fordel bruge de værktøjer, som kan gøre administrationen af den nye ordning lettere.

Den nye E-handelspakke består af:

 1. Én fælles og samlet fjernsalgsgrænse på 10.000 EUR i EU.
 2. Moms One Stop Shop.
 3. Momsfritagelse for småforsendelser under 80 DKK fra tredjelande bortfalder.
 4. Nye regler for E-handelsplatforme.

 

Moms One Stop Shop

Den nye Moms One Stop Shop-ordning trådte i kraft den 1. juli 2021 og betyder at du nu kan samle din momsindberetning i EU ét sted. Moms One Stop Shop er nemlig en frivillig ordning, som gør det nemt at følge de nye momsregler og indberette og betale moms ved salg til private i EU, da momsen skal betales i forbrugslandet – altså det land, hvor produktet eller tjenesten bruges.

Den nye One Stop Shop består af tre ordninger:

 • EU-ordningen (for virksomheder i EU)
 • Ikke-EU-ordningen (for virksomheder uden for EU)
 • Importordningen

Alle virksomheder har mulighed for at tilmelde sig en eller flere ordninger. Dog afhænger tilmelding af, hvor virksomheden er etableret, og hvad den sælger. 

Tilmelding til Moms One Stop Shop gælder fra den første dag i kalenderkvartalet, efter at tilmeldingen er afgivet i systemet. Hvis virksomheden er tilmeldt Importordningen, gælder tilmeldingen fra første dag i kalendermåneden, efter at tilmeldingen er blevet bekræftet af SKAT.

Er din virksomhed registreret i den tidligere One Stop moms-ordningen, er den automatisk blevet flyttet over på den nye Moms One Stop Shop-ordning den 1. juli 2021. Men forinden skulle du gerne have indsendt følgende oplysninger til Skattestyrelsen:

 • Forretningssteder og varelagre i Danmark og resten af EU.
 • Moms- eller skattenumre, der er tilknyttet forretningssteder og varelagre.
 • Tidligere og nuværende registreringer.
 • Momsnumre, der er udstedt af en anden medlemsstat.
 • Om virksomheden er en platformsvirksomhed på EU-ordningen.

EU-ordningen (for virksomheder i EU)

EU-ordningen gælder for virksomheder placeret i Danmark eller i et andet EU-land.

EU-ordningen omfatter fjernsalg af varer og salg af bestemte ydelser til forbrugere i andre EU-lande, hvor momsen skal betales i forbrugslandet.

Det vil sige, at virksomheder kan indberette moms via eget hjemland i stedet for at skulle være registreret i de enkelte lande. Ordningen gælder også virksomheder, der er registreret i EU, men har hjemsted uden for EU, hvis de foretager fjernsalg af varer inden for EU.

Ikke-EU-ordningen (for virksomheder uden for EU)

Ikke-EU-ordningen gælder for de virksomheder, som har hjemsted for deres økonomiske virksomhed uden for EU (et såkaldt tredjeland) og som ikke har nogen faste forretningssteder i EU.

Ikke-EU-ordningen omfatter ydelser, hvor momsen skal betales i forbrugslandet. Det betyder, at virksomheder uden for EU ikke skal lade sig registrere i de lande i EU, hvor de sælger ydelser til private, men kan vælge ét land, hvorfra de kan indberette til resten af EU.

Importordningen

Importordningen, også kaldet Import One Stop Shop, er en ny ordning for virksomheder, der har fjernsalg af varer indført fra lande uden for EU til private forbrugere inden for EU, i forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger et beløb på 150 euro. Fjernsalg er salg af varer, som bliver solgt fra en virksomhed og sendt til en privat forbruger over en landegrænse, hvor sælger medvirker til transporten. Det gælder som oftest ved salg via internettet.

Importordningen er etableret, fordi momsfritagelsen for varer under 80 kr. fra lande uden for EU ophæves. Hvis virksomheden er registreret uden for EU og vil benytte ordningen, skal virksomheden registreres via en mellemmand, og mellemmanden skal være registreret i et EU-land.

Salg af varer pålagt visse punktafgifter (fx alkohol og forarbejdet tobak), kan ikke omfattes af Importordningen. Hvis virksomheden sælger varer i forsendelser med en reel værdi, der overstiger 150 euro fra et land uden for EU til private forbrugere i EU, kan virksomheden heller ikke benytte Importordningen.

Platformsvirksomhed (salg via portaler mv.)

En platformsvirksomhed er en virksomhed, der ved hjælp af en elektronisk grænseflade såsom en markedsplads, platform, portal eller lignende formidler fjernsalg af varer til private forbrugere i EU, det kunne f.eks. være virksomheder som Google, Amazon eller Facebook.  

Platformen anses som den virksomhed, der har solgt varerne, og det er derfor platformen, der kan registreres i Moms One Stop Shop-ordningen, og ikke den virksomhed, der sælger via platformen. 

De varer, der sælges til private forbrugere, kan komme direkte fra et land uden for EU. Platformen kan registreres og på den måde afregne momsen via Importordningen. Det gælder uanset, hvor de virksomheder, der sælger varer via platformen, er etableret, så længe varen kommer fra et land uden for EU. Importordningen kan kun anvendes, når varerne har en værdi, der ikke overstiger 150 euro.

Hvis varerne kommer fra et lager i EU og leveres til private forbrugere i EU, enten som fjernsalg eller indenlandsk salg, og den virksomhed, der sælger varerne via platformen, ikke er etableret i EU, kan platformen blive registreret og afregne moms via EU-ordningen. I dette tilfælde gælder der ikke en beløbsgrænse på 150 euro. 

EU-ordningen gælder dog ikke for platformens indenlandske salg af egne varer. Den gælder kun for indenlandske salg, hvor platformen anses som den virksomhed, der har solgt varerne. Platformens indenlandske salg af egne varer, fx varer på lager i Danmark, som sælges til en privat forbruger i Danmark, skal angives i den almindelige danske momsangivelse og ikke i EU-ordningen.

Hvis virksomheden ikke er etableret i EU, og den sælger varer som fjernsalg til private forbrugere i EU, skal en mellemmand i EU benyttes til at registrere virksomheden i Importordningen. Mellemmanden skal være registreret i EU. 

I et sådan tilfælde skal den danske virksomhed/EU-virksomheden, som repræsenterer din virksomhed, tilmeldes Importordningen som mellemmand.

 

Har du brug for rådgivning?

Hvis du har spørgsmål til de nye momsregler for E-handel og hvad de har af betydning for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os på 70 232 232 eller læs mere om rådgivning inden for moms her.

post author

Om Ian Skjødt Jørgensen

Ian er uddannet inden for ledelse og skat og har mange års erfaring i at rådgive virksomheder inden for moms og afgifter. I Azets rådgiver og assisterer Ian kunderne med alle opgaver inden for moms- og afgiftsområdet.