Følger I reglerne for kantinemoms?

Økonomi | 09.11.2022

af Ian Skjødt Jørgensen

De fleste medarbejdere ser frem til den halve- eller hele time midt på dagen hvor frokostpausen ligger. Men det er ikke kun medarbejderne, der har fokus på den hellige halve time, skattestyrelsen har nemlig også fokus på virksomhedernes frokostordninger. Læs med her og få et indblik i reglerne for kantinemoms.

Reglerne for kantinemoms

Mange virksomheder tilbyder deres ansatte en frokostordning, som medarbejderne selv betaler et større eller mindre beløb for. Som arbejdsgiver gælder det dog om at holde tungen lige i munden, for følger man denne ordning, er man forpligtet til også at følge reglerne for kantinemoms.

Er du i tvivl om hvad kantinemoms egentlig er, så er du ikke alene. Mange virksomheder er slet ikke klar over, at frokostordningen for medarbejderne er omfattet af reglerne for kantinemoms. Reglerne gælder for alle virksomheder, som sælger mad- og drikkevarer til egne ansatte med et tab. Også virksomheder som til daglig ikke er momspligtige af deres salg til eksterne kunder. Man er altså også omfattet af kantinemoms, selvom man blot tilbyder sine medarbejdere en helt simpel frokost som fx en sandwich eller rugbrød med pålæg. Og der er ingen vej udenom - salg af kantinemad til virksomhedens medarbejdere er et momspligtigt salg, hvor værdien af salget skal opgøres efter ”kostprisen”.

Reglerne for kantinemoms gælder typisk, når omkostningen ved at drive kantinen er større end betalingen via løntræk fra medarbejderne, fordi medarbejdernes egenbetaling ikke dækker de faktiske udgifter til kantinedriften. I det tilfælde drives kantinen af arbejdsgiver (virksomheden) ved hjælp af tilskud til at dække tabet, da de fleste arbejdsgivere gerne dækker et kantineunderskud, fordi det giver glade medarbejdere.

 

Forenklede metoder

Som udgangspunkt skal virksomheden beregne momsen på salget efter særlige regler, hvor man kan vælge at beregne salgsprisen efter én af de ”forenklede metoder” forklaret nedenfor.

En kantineordning kan drives efter følgende ordninger:

 1. Arbejdsgiverdrevet kantine.
  Virksomheden har egne køkkenfaciliteter, egne ansatte i kantinen, og medarbejderne afregner direkte til virksomheden. Momsgrundlaget beregnes som summen af:
 • Indkøbsprisen af råvarer + 5 %,
 • ekstern arbejdskraft med indkøb, tilberedning og salg i kantinen, og
 • lønninger til eget personale, der helt eller delvist er beskæftiget i kantinen - 25 %.

 1. Ekstern operatør
  Virksomheden har egne køkkenfaciliteter, men outsourcer kantinedriften til en ekstern leverandør eller maden leveres af en ekstern leverandør i en ”boks” ved døren, mens virksomhedens medarbejdere anretter den. I begge tilfælde afregner virksomhedens medarbejdere direkte til virksomheden. Momsgrundlaget beregnes som summen af:

  • Den samlede indkøbspris (eksklusive moms) og
  • lønninger til personale, der helt eller delvist er beskæftiget i kantinen - 25 %
  • eventuel udgift til produktion i eget køkken, standardsats (+ 2,5 %)


 2. Ansvar hos ekstern operatør
  Leveringen af mad sker for en ekstern leverandørs regning og risiko. Virksomheden yder et tilskud, og de ansatte betaler enten direkte til den eksterne leverandør eller til virksomheden. Denne mulighed anvendes meget sjældent. Den eksterne kantineleverandør skal afregne salgsmoms over for SKAT. Virksomhedens fradrag for det tilskud, de betaler til operatøren, afhænger af, hvad virksomhedens tilskud er gået til.

  • Nedsættelse af priserne i kantinen giver intet fradrag.
  • Udvidelse af sortiment eller åbningstider giver fuldt fradrag.


Skatteregler for kantinedrift

Betaler medarbejderne for maden, men er medarbejdernes egenbetaling til kantinemaden lavere end markedsværdien, skal medarbejderne ikke beskattes, hvis arbejdsgiverens tilskud er af ”uvæsentlig værdi”.

Det gælder for servering af almindelig kantinemad, hvis medarbejderen (som minimum) betaler følgende for maden af beskattede midler:

 • Et standardmåltid, eksklusive drikkevarer: 15 kr.
 • Et standardmåltid, inklusive drikkevarer: 20 kr.

Det er med andre ord vigtigt, at man som arbejdsgiver både sikrer sit momsfradrag og betaler den korrekte moms af salget.


Følger du reglerne for kantinemoms?

Har du brug for assistance til at sikre, at du indbetaler korrekt kantinemoms?

Ved at fortage et momsreview kan vi gennemgå dine moms- og afgiftsforhold 3 år tilbage og give dig en samlet manual til fremtidig håndtering af din virksomheds moms og afgifter.

Hvis du har brug for at få gennemgået dine momsforhold, så er du meget velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen på denne side og skriv ’moms’ i kommentarfeltet.

post author

Om Ian Skjødt Jørgensen

Ian er uddannet inden for ledelse og skat og har mange års erfaring i at rådgive virksomheder inden for moms og afgifter. I Azets rådgiver og assisterer Ian kunderne med alle opgaver inden for moms- og afgiftsområdet.