Fordele og ulemper ved at bruge en freelancer

Løn og HR | Strategi | 19.07.2022

Lav ledighed og et arbejdsmarked med mere kræsne ressourcer udfordrer de danske virksomheder og kræver nytænkning af organisationen. Arbejdsmarkedet er derfor nødt til at være fleksibelt og tænke i alternative ansættelsesformer frem for den klassiske 37-timers fastansættelse. Det betyder et stigende antal freelancere, flere projektansættelser, vikarer og interim-ansættelser.

Disse år er der især sket en stigning i antallet af selvstændige erhvervsdrivende, der går under betegnelsen freelancere. Der er flere fordele ved at inddrage freelancere som en del af opgaveløsningen, men hvad betyder samarbejdsformen for virksomhedens økonomi, vækst og udvikling? Dét ser vi nærmere på her.

Læs også: Ansættelsesformer på det fleksible arbejdsmarked

 

Freelancer på en kundeopgave for Azets. Læs om fordele ved freelancer på Azets blog.

Hvad er en freelancer?

En freelancer er ikke ansat af virksomheden, men er en specialiseret underleverandør, som du hyrer til at løse en bestemt type opgave. En freelancer eksisterer inden for mange forskellige fag, herunder marketing, løn- og økonomistyring, fotografi, rengøring, anlægsarbejde og meget andet.  

 

 

Fordele ved en freelancer

 1. Adgang til faglig specialistviden
 2. Freelanceren har ikke nogen ansættelsesretlig tilknytning til virksomheden, men virksomheden betaler typisk pr. ydelse eller time. I modsætning til fastansættelser er udgifterne derfor variable. Det kan være en fordel ved opgørelse af virksomhedens nøgletal samt i forhold til at få en fleksibel sammensætning af arbejdsstyrken.
 3. Freelanceren er oftest selv ansvarlig for planlægning og strukturering af arbejdsprocessen, der styres af mål og delmål.
 4. Som selvstændig erhvervsdrivende er kundetilfredshed afgørende. Freelanceren er derfor motiveret af at skabe resultater.

 

Ulemper ved en freelancer

 1. Freelanceren arbejder oftest på flere projekter i flere virksomheder på samme tid.
 2. Det kan være en udfordring at finde balancen imellem eksterne ressourcer og intern organisation og kultur, så spidskompetencerne og de ekstra ressourcer udnyttes optimalt.
 3. Der er ikke garanti for, at freelanceren kan bistå med viden og kompetencer næste gang, behovet opstår. Derved kan der være en del ekstra omkostninger forbundet i forbindelse med rekruttering af den rette freelance-profil.
 4. Ved brug af en ny freelancer skal der bruges flere ressourcer på at sætte vedkommende ind i virksomhedens processer, strategi og plan for funktionen / opgaven samt kriterierne for, hvordan virksomheden ønsker arbejdet udført.

Læs også: 4 fordele ved projektansættelser

 

Større sikkerhed med en interim ressource

En anden samarbejdsform, der har samme fordele, men også større sikkerhed for at have adgang til den rigtige profil samt få den sikkerhed, man forventer, er brug af interim ressourcer.

En interim ressource er en fleksibel og tidsbegrænset ressource, der via ansættelse i en anden virksomhed løser opgaver i kortere eller længere perioder på en midlertidig kontrakt.

Det kan være en associeret konsulent, men det kan også være en fastansat medarbejder, der har gennemgået nøjagtig de samme rekrutterings- og kompetenceudviklingsforløb som de medarbejdere, der arbejder i den virksomhed, der stiller ressourcen til rådighed.

Interim ressourcer fungerer optimalt i forbindelse med spidsbelastning, eller hvis en nøglemedarbejder er fratrådt eller sygemeldt. Begge dele skaber et akut behov for, at der findes en midlertidig løsning, som kan udfylde et tomrum, indtil der er fundet en permanent løsning.

Læs også: Fordele ved det fleksible arbejdsmarkeds løse ansættelsesformer

 

Brug for midlertidig assistance?

Ikke alle freelancere kan arbejde på kun et projekt ad gangen, men med en interim løsning gennem Azets kan vi sammensætte en løsning, der passer til din virksomhed.

Vi ved, hvor stor betydning det har at få den rette ressource til en speciel opgave eller funktion. Derfor gør vi meget ud af at matche opgave, personlighed og kompetencer.

En interim ressource behøver ikke kun at løse driftsopgaver. Konsulenten kan også anvendes til at procesoptimere, udvikle og bidrage til specifik værdiskabelse i forbindelse med forandringer – enten som leder eller som medarbejder.

Interim løsninger kan således både være lederprofiler men også specialiserede assistance-konsulenter inden for bl.a. løn- og regnskabshåndtering. Man skelner mellem to interim profiler:

 • Interim leder / manager
 • Interim specialist

Læs også: Hvilken interim ressource skal jeg vælge?

 

Hvorfor vælge en interim ressource fra Azets?

Med en interim ressource får virksomhederne samme fordele som ved freelancere:

 • Motivation, der er drevet af faglighed
 • Fleksible og skalérbare bemandingsmuligheder
 • Færre faste lønomkostninger

Derudover er der større sikkerhed og færre risici:

 • Ingen lange rekrutteringsprocesser
 • Azets arbejder proaktivt med at holde den faste medarbejderstab, projektansatte og tilknyttede freelancere fagligt opdaterede gennem kurser og faglig sparring
 • Azets stiller en ny ressource til rådighed ved langvarig sygdom, eller hvis samarbejdet ikke fungerer
 • Større sikkerhed for at få den kvalitet, man forventer
 • De faste lønomkostninger ligger hos Azets

 

Få hjælp til at finde den rette interim ressource

Hos Azets formidler vi interim ledere og assistance inden for økonomi, regnskab, løn, HR og ejendomsadministration. Læs mere om vores interim løsninger eller ring til os på 70 232 232, hvor vi kan drøfte mulighederne for en interim leder eller ressource til din aktuelle situation.