Fire fordele ved projektansættelser

Løn og HR | Strategi | 30.12.2022

af Azets

Færre fastansættelser og flere løse organisations- og ansættelsesformer betyder, at ”det fleksible arbejdsmarked” i dag er blevet en realitet, hvor færre når jubilæerne.

For virksomhederne er der mange fordele ved det fleksible arbejdsmarked. Det styrker skalérbarheden, ligesom det sikrer adgang til dygtige og dedikerede ressourcer. Men det kræver også nytænkning af organisationen i forhold til bl.a. rekruttering, fastholdelse og kulturudvikling.

Vi gennemgår her fordelene ved at anvende projektansættelser, og hvad ansættelsesformen betyder for organisationens økonomi, vækst og udvikling. Endelig kommer vi ind på, hvad du skal være særligt opmærksom på - samt giver et alternativ til den skalérbare samarbejdsform.

Læs også: Fordele og ulemper ved at bruge en freelancer

 

Hvad er en projektansættelse

Ved en projektansættelse bliver medarbejderen ansat i en tidsbegrænset stilling på samme vilkår som de traditionelt fastansatte til et specifikt projekt – eller i forbindelse med en større spidsbelastning inden for et fagområde.

 

Fordele ved projektansættelser

 1. Styrket fleksibilitet og skalérbarhed

En projektansættelse er en kendt omkostning. Virksomheden betaler således løn til vedkommende på samme vilkår som for de fastansatte medarbejdere. Forskellen er, at ansættelsen automatisk ophører, når projektperioden udløber, medmindre andet aftales. Dermed undgår virksomheden opsigelser og kan tilpasse de faste omkostninger og skalere organisationen, når der er perioder med færre opgaver og aktiviteter.

 1. Stærke kompetencer til opgaven

Den faglige viden er varen for den projektansatte. Det betyder, at projektansatte ofte bidrager med stor faglighed og er en stærk faglig ressource i perioden. Virksomheden udnytter derfor den enkeltes viden og kompetencer optimalt i perioden.

 1. Dedikeret medarbejder

Den projektansatte vil oftest være 100 % dedikeret til at løse den opgave, de er hyret ind til. Dermed vil de ikke blive forstyrret af driftsopgaver, som kan påvirke fremdriften af deres eget projekt. Og i modsætning til freelancere vil den projektansatte typisk ikke arbejde på flere opgaver hos flere forskellige virksomheder. Det er et kæmpe plus, at virksomheden får en ansat, der har fuldt fokus på opgaven.

 1. Ingen overbelastning af den faste stab

Ved at anvende en projektansat til en given opgave, undgår virksomheden at overbelaste den faste medarbejderstab. Og udformer man kontrakten med den projektansatte, således at flere opgaver og ansvarsområder er nedfældet, kan vedkommende træde til ved behov for akut hjælp andre steder i organisationen.

 

Projektansatte er en dedikeret ressource i en given periode typisk til en given opgave. Virksomheden anvender her den enkeltes viden og kompetencer optimalt i perioden. Til gengæld kan virksomheden miste fleksibilitet, hvis kontrakten er defineret for skarpt med bestemte opgaver. Det er derfor en fordel, hvis kontrakten udformes med størst mulig fleksibilitet i projektforløbet.

 

Læs også: Fordele ved det fleksible arbejdsmarkeds løse ansættelsesformer

 

Ulemper ved projektansættelser

 1. Virksomheden skal dække sygdom, ferie og kompetenceudvikling

Projektansatte har ifølge funktionærloven samme rettigheder og pligter som fastansatte.

Da ansættelsesformen har samme vilkår som et traditionelt ansættelsesforløb, vil virksomheden derfor skulle dække de faste lønomkostninger samt yde kompensation for ferie, sygdom og kompetenceudvikling.

 1. Tid på rekruttering

Ligesom ved et almindelige funktionærforløb står virksomheden oftest selv for rekruttering.

 1. Medarbejder stopper, før projektet er færdiggjort

Flere lønmodtagere foretrækker trygheden ved en fast funktionæransættelse, da de her har et større økonomisk sikkerhedsnet. Virksomheden kan derfor risikere, at den projektansatte fra midten og især slutningen af projektperioden vil overveje næste karriereskridt. Det kan være en stor ulempe for virksomheden, der risikerer at miste medarbejderen, før projektet er færdiggjort.

Situationen betyder, at virksomheden:

 • Mister adgang til viden om projektet og deraf formentlig også tid for færdiggørelse af projektet
 • Skal bruge ekstra ressourcer på at bevare fremdriften, mens en proces igangsættes for at finde en ny kandidat til projektet.
 • Skal igangsætte rekrutteringsforløb for at færdiggøre projektet – eller dedikere interne ressourcer fra organisationen til opgaven, som dermed risikerer overbelastning.
 • Skal sikre videnoverdragelse, så projektet kan færdiggøres.

 

Hvad er fordelene ved at anvende projektansættelser?

Projektansættelser: Dét skal du være særligt opmærksom på

I forbindelse med en aftaleindgåelse om en projektansættelse er det vigtigt at sikre fleksibiliteten i forhold til virksomhedens opgaveportefølje. Virksomheden kan nemlig miste en del af den fleksibilitet, som en projektansættelse ellers kan give, hvis kontrakten er defineret for skarpt med bestemte opgaver, der skal løses.

Såfremt opgaverne ikke er mulige at løse – eller virksomheden har behov for support og hjælp til andre opgaver – er det nemlig vigtigt at kunne tildele disse opgaver til den pågældende medarbejder. Ellers anvendes den projektansatte ikke optimalt og kan ende med at blive en omkostning fremfor en aflastning i virksomheden.

 

Bevar fremdrift og skab resultater med interim ansættelser

Interim ansættelser er en alternativ samarbejdsform, der har samme fordele som projektansættelser, men også større sikkerhed for, at virksomheden har den rigtige ressource igennem hele forløbet.

Hvad er en interim ansættelse?

En interim ansættelse er en fleksibel og tidsbegrænset aftale om en kompetenceprofil, der via ansættelse i eller tilknytning til en anden virksomhed løser opgaver i kortere eller længere perioder på en midlertidig kontrakt for en anden virksomhed.

Der skelnes mellem to interim profiler:

 • Interim lederen
 • Interim specialisten

Læs også: Hvad betyder interim?

 

Hvorfor vælge interim ansættelser?

Interim ansættelser er især optimale i forbindelse med spidsbelastning eller større forandringsprojekter - eller hvis en nøglemedarbejder er fratrådt eller sygemeldt.

Dels kan profilen hjælpe med driftsopgaver, indtil der er fundet en permanent løsning. Dels kan profilen via høj faglighed bistå med at procesoptimere samt sikre strategi, fremdrift og værdiskabelse i forbindelse med forandringer.

Som samarbejdsform er interim ansættelser også mere fleksible end projektansættelser, idet man løbende kan justere mængden af timer eller dage, der skal bruges på opgaven. Omvendt er der også mulighed for at hyre kompetenceprofilen fuld tid i en given periode. 

Læs også: Fleksible ressourcer skaber nye muligheder i virksomhederne

 

Hvorfor vælge en interim ansættelse fra Azets?

Hos Azets ved vi, hvor afgørende det er at have de rette kompetenceprofiler til rådighed. Derfor arbejder vi dedikeret med at sikre et godt match mellem opgave, personlighed og kompetencer.

Med en interim ressource får virksomheden samme fordele som ved projektansættelser:

 • Motivation drevet af høj faglighed
 • Fleksible og skalérbare bemandingsmuligheder
 • Dedikation og fuldt fokus på opgaven
 • Ingen overbelastning af faste medarbejderstab

Herudover er der større sikkerhed og færre risici:

 • Ingen lange rekrutteringsprocesser.
 • Ingen ressourcer på kompetenceudvikling. Hos Azets arbejder vi proaktivt med at holde vores kompetenceprofiler fagligt opdaterede gennem kurser og faglig sparring.
 • Ingen udfordringer ved langvarig sygdom. Azets stiller en ny ressource til rådighed ved langvarig sygdom, eller hvis samarbejdet ikke fungerer.
 • Større sikkerhed for at få den kvalitet, I forventer.
 • De faste lønomkostninger ligger hos Azets.

Få hjælp til at finde den rette kompetenceprofil

Hos Azets formidler vi interim konsulenter inden for økonomi, regnskab, løn, HR og ejendomsadministration. Læs om vores interim løsninger her eller ring til os på 70 232 232, så vi kan drøfte mulighederne for en interim profil til din aktuelle situation.

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.