Fordele ved det fleksible arbejdsmarkeds løse ansættelsesformer

Løn og HR | Strategi | 19.01.2024

af Inge Bungum

Arbejdsmarkedet er i forandring. Langtidsansættelser bliver til projektansættelser. Antallet af freelancere er stigende. Og midlertidige (interim) ansættelser er blevet mere og mere populære. Men hvilke fordele er der i denne tendens, og hvordan kommer de løse organisationsformer virksomhederne til gode?

Færre 25 og 10 års jubilæer. Flere freelancere

I dag stilles der langt flere krav til arbejdspladsen end tidligere. Medarbejderne vil udfordres og se udviklingspotentiale, og arbejdet skal være fleksibelt og meningsfuldt. Ifølge Dansk HR er 25 pct. af den europæiske arbejdskraft freelancere. Og selvom det er svært at finde tal for det danske arbejdsmarked, er der ingen tvivl om, at udviklingen med brug af freelancere, projektansatte og interim-løsninger går i samme retning.

Tendensen betyder, at det er de færreste, der i dag kan fejre 25 års jubilæum i en virksomhed – ja sågar 10 års jubilæum begynder at være et særsyn.

Det er ikke nogen hemmelighed, at arbejdsmarkedet er i forandring. Antallet af freelancere og projektansættelser er stigende, og arbejdsmarkedet er mere fleksibelt end for blot fem år siden. Som virksomhed kan den regelmæssige udskiftning af medarbejdere og brug af freelancere synes uoverskuelig og ressourcekrævende, men der er flere fordele ved det fleksible arbejdsmarked, bl.a. stor faglig motivation, øget fleksibilitet, færre faste lønomkostninger samt høj kvalitet og ekspertviden til den pågældende opgave eller funktion.

 

Læs også: Fire fordele ved projektansættelser

 

Freelancere: Den faglige viden er varen

Ønsket om varierende arbejdsopgaver, nye udfordringer og en konstant udviklingsproces er det, der driver freelancere og projektansatte. Derfor er det den faglige motivation, som virksomhederne skal have fokus på og se som en stor fordel.

Freelancere bliver drevet af nye projekter og muligheden for hele tiden at udvikle sig, hvilket ofte afspejles i deres arbejde. Det er også vigtigt at huske på, at den faglige viden er freelancerens ”vare” og dét, de kan sælge sig selv på. For at være den mest attraktive vare, må de derfor hele tiden udvikle deres kompetencer og være dedikerede til at levere gode resultater.

Når man sidder med de samme opgaver hver dag, kommer man hurtigt ind i en fast rutine og ”sådan plejer vi at gøre”. Ved at samarbejde med freelancere, projektansatte eller vælge en specialist til et interim-forløb, får virksomheden nye øjne på sagen. De kan blive udfordret på deres daglige rutiner og måden at gøre ting på. Dette kan for nogle virksomheder være en udfordring. Men det kan også betragtes som et udviklingspotentiale og en specialisering, der kan løfte virksomhedens faglighed. Der kan altså være mange fordele ved en at vælge en af de løse ansættelsesformer. Det vigtigste er naturligvis blot, at man finder den rette kandidat.

Læs også: Fordele og ulemper ved at bruge en freelancer

 

Fleksibel arbejdskraft. Færre lønomkostninger

Den nye tendens på arbejdsmarkedet giver ikke kun medarbejderne fleksibilitet, men også virksomhederne. Det kræver nemlig langt færre ressourcer at tilpasse bemandingen den aktuelle belastningsgrad end tidligere.

De fleste virksomheder oplever perioder med spidsbelastninger - for eksempel op til momsafregning eller i forbindelse med et større rekrutteringsforløb. Her er freelancere og interim-ressourcer en fordel, da det giver virksomhederne mulighed for at hyre de rigtige ressourcer ind på det rette tidspunkt.

Og netop fordi der ikke er tale om en fast stilling, giver det virksomheden mulighed for at skære på en række af de faste omkostninger i perioder med færre opgaver og aktiviteter. Virksomheden kan dermed undgå at overbelaste sin faste medarbejderstab og samtidig minimere de faste lønomkostninger.

Læs også: Interim økonomi: Hvad koster en interim ressource?

 

Rekruttering og interim-løsninger

I takt med at efterspørgslen på freelancere og projektansættelser stiger, er midlertidige ansættelsesløsninger stadigt hyppigere anvendt. For selvom der er mange fordele ved at benytte freelancere, er det også forbundet med en vis usikkerhed. Hvem tager for eksempel over ved sygdom? Hvordan finder man den bedste profil? Og hvordan sikrer man, at spidskompetencerne implementeres og forankres i organisationen?

Særligt for små og mellemstore virksomheder kan rekrutteringsprocessen i forbindelse med en projektansættelse virke uoverskuelig og ressourcekrævende. Det samme gælder for freelance-samarbejder. Det kan være svært at finde den rette kandidat, og virksomhederne bruger ofte mange ressourcer på rekruttering, briefing og gennemgang af opgaven. Og hvis samarbejdet viser sig ikke at fungere, skal virksomheden igennem det hele en gang til. Det kan blive en ressourcekrævende proces og sætter samtidig det givne projekt bagud.

 

Download vores guide om interim assistance

Anvendelsen af interim ressourcer er i stigende omfang blevet en løsning, som virksomheder tyr til ved ressourcemangel.

I guiden kigger vi bl.a. på:

  • Hvilke fordele er der ved den projektbaserede ressourcemodel og ansættelsesform?
  • Hvornår giver det mening at benytte en interim ressource?
  • Hvordan foregår rekrutteringsforløbet helt praktisk?

Download guide her

 

Større sikkerhed med interim-løsninger

For at undgå nogle af de usikkerheder, der kan være forbundet med en projektansættelse eller et freelance-samarbejde, vælger flere og flere at benytte midlertidige ansættelser, såkaldte interim-løsninger. Her kan virksomheden ”leje” en specialist eller særlig ressource hos f.eks. et konsulenthus og dermed slippe for de lange rekrutteringsprocesser.

Hos Azets har vi en database med alle vores medarbejdere, projektansatte samt eksterne konsulenter, som vi har et fast samarbejde med. Når en virksomhed kommer til os for at ”leje” en specialist-ressource eller medarbejder med speciale inden for løn, HR eller regnskab, kan vi hurtigt gå ind i systemet og få overblik over de mest optimale kandidater til den pågældende opgave.

Ved at henvende sig til Azets slipper virksomheden dermed for den lange rekrutteringsproces. De fortæller blot, hvilke kompetencer de ønsker, og hvad det er for en opgave, der skal løses - og så klarer Azets resten.

Vi ved, hvor stor betydning det har for vores kunder at få den rette kandidat til den pågældende funktion eller specielle opgaver. Vi gør derfor meget ud af at matche både opgaver, kompetencer og personlighed. Skulle samarbejdet mod forventning ikke fungere, eller skulle medarbejderen blive ramt af sygdom, stiller vi naturligvis en ny medarbejder til rådighed. Der er derfor større sikkerhed for at få den kvalitet, man forventer – og dermed investeringen igen - når man udbyder opgaven til et konsulenthus i stedet for en freelancer.

 

Viden og sparring er afgørende for freelancerne

Udover detaljeret forventningsafstemning med virksomheden om den ønskede profil tilbyder Azets faglige møder og sparing til alle sine ressourcer – både de fastansatte men også konsulenthusets tilknyttede freelance-ressourcer. Azets samarbejder med et større antal freelancere inden for regnskab, løn og HR. Det øger sandsynligheden for endnu mere præcist at kunne matche en kundes behov med den rigtige profil.

Den faglige viden er som nævnt det, freelancere kan sælge sig selv på. Men som freelancer kan det også være svært at finde den rette faglige sparing, der kan bidrage til at opdatere og afprøve deres viden og kompetencer. Hos Azets tilbyder vi derfor et fagligt forum, hvor medarbejdere og tilknyttede freelancere kan blive opdateret på de seneste tendenser, diskutere faglige udfordringer, ligesom de herigennem får et godt netværk.

 

Hvorfor leje en medarbejder hos Azets?

Med en interim-løsning får virksomhederne samme fordele som ved freelancere:

  • Motivation, der er drevet af faglighed
  • Fleksibel og skalérbare bemandingsmuligheder
  • Færre faste lønomkostninger

Derudover er der større sikkerhed og færre risici:

  • Azets arbejder proaktivt med at holde den faste medarbejderstab, projektansatte og tilknyttede freelancere fagligt opdaterede gennem kurser og faglig sparring.
  • Azets stiller en ny ressource til rådighed, hvis samarbejdet ikke fungerer, eller der opstår langvarig sygdom.
  • De faste lønomkostninger ligger som udgangspunkt hos Azets, ikke virksomheden selv.

Brug for midlertidig assistance?

post author

Om Inge Bungum

Inge Bungum er Manager i Azets og leder afdelingen for interim løsninger. Inge har gennem mange år har arbejdet med rekruttering og vikarløsninger og følger udviklingen på arbejdsmarkedet og tendenserne i virksomhederne tæt.