Forstå EU's arbejdstidslovgivning: Vigtig viden for nordiske virksomheder

Løn og HR | 06.02.2024

af Azets

Ifølge en lovændring fra EU-Domstolen den 14. juni 2019 skal alle arbejdsgivere registrere deres medarbejderes arbejdstid korrekt. Ønsket om en sådan lov stammer fra Spanien, hvor hele 50 % af de ekstra arbejdstimer ikke bliver registreret. De europæiske dommere i Luxembourg tog beslutningen om at sikre, at retten til registrerede timer blev udvidet til hele EU, og denne nye lov er resultatet.

Implementeringen af den slags beslutninger kan tage noget tid, da alle lande er forskellige, og hvert lands regering og arbejdsmarkedsparter har meget at koordinere. Nu hvor loven er ved at blive mere og mere aktuel i de forskellige lande, har vi samlet følgende relevante information.

Som førende lønudbyder i Norden ønsker vi at give nogle input til, hvad denne lovændring går ud på, hvordan den påvirker de forskellige nordiske lande, og hvilke skridt vi tager for at gøre det til en problemfri integration for dig og din virksomhed. Vores digitale portal, Azets Employee, sikrer, at alle arbejdstimer registreres, og vi er i gang med at tilpasse systemet i de nordiske lande til den nye lov.

Klik her for at få mere information om EU-lovgivningen

Danmark

Den 23. januar 2024 blev loven vedtaget af Folketinget med det formål at sikre, at alle arbejdsgivere registrerer deres medarbejderes daglige arbejdstid korrekt. Formålet med at indføre denne forpligtelse for arbejdsgiverne er at sikre overholdelse af det lovbestemte maksimum for ugentlig arbejdstid på 48 timer. Det betyder, at der skal være effektive tidsregistreringssystemer på alle arbejdspladser, og at disse systemer skal være objektive, pålidelige og nemme at bruge for medarbejderne. Arbejdsgiverne skal gemme oplysningerne i fem år efter udløbet af den periode, der ligger til grund for beregningen af medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Loven kommer til at gælde fra 1. juli 2024.

Klik her for at læse mere om ændringerne i Danmark

Læs mere om den nye lov for tidsregistrering i dette indlæg

Sverige

Den nye lov vil sandsynligvis ikke ændre noget for svenske arbejdsgivere, da svensk lov allerede kræver, at arbejdsgivere registrerer arbejdstid. Den svenske regering er i gang med at undersøge, om der er behov for at gøre noget i Sverige, og der kommer muligvis ændringer. Der er dog ingen afgørelser på nuværende tidspunkt.

Norge

Det er allerede fastlagt i den norske arbejdsmiljølov (Arbeidsmiljøloven) § 10-7, at norske arbejdsgivere skal registrere arbejdstiden for deres ansatte. Ligesom i Sverige vil den nye lov ikke medføre nogen mærkbare ændringer. Norge er ikke medlem af EU, men implementerer som regel EU-love, der gavner landets borgere.

Du kan finde mere information om Norge her

Finland

Finlands opdaterede arbejdstidslove trådte i kraft den 1. januar 2020 og havde til formål at forbedre den fleksible arbejdstid samt den maksimale arbejdstid. Ændringerne og konsekvenserne diskuteres stadig, alt imens loven implementeres, og vi vil holde vores finske kunder informeret om udviklingen.

Yderligere oplysninger om Finland kan findes her

Opsummering

Den nye lov er et resultat af et behov på tværs af landene i EU for at sikre, at alle arbejdstimer virkelig bliver registreret. Mens Norge og Sverige kun vil opleve få ændringer, er Finland allerede i gang med at implementere loven, og Danmark er ved at sikre, at der investeres i bedre og mere brugervenlig registreringssoftware.

Tidsrapportering i Norden med Azets Employee

Hos Azets investerer vi kraftigt i softwareudvikling for at imødekomme vores kunders behov i alle lande. Som den førende lønudbyder i Norden bestræber vi os på at overholde alle love og regler i hvert land, så vores kunder kan sove trygt om natten velvidende, at de har Azets i ryggen.

EmployeeCalendar2.png

Azets Employee indeholder funktionalitet til at sikre, at alle love og regler overholdes nøje, baseret på landespecifikke behov. Vi stræber efter at gøre vores kunders HR-processer så problemfri og bekymringsfri som muligt, og derfor udvikler vi løbende Azets Employee til at blive endnu bedre ud fra unikke og landespecifikke behov. 

Hvis du har spørgsmål til, hvordan Azets håndterer og tilpasser sig EU's direktiv om arbejdstidsrapportering eller andre love og regler, så tøv ikke med at kontakte os. Vi er her for at hjælpe.

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.