Ny lov om tidsregistrering træder i kraft 1. juli 2024: Er din virksomhed klar?

HR-Jura | 17.04.2024

af Lisbeth Lindorff Riis

Der er indført et nyt lovkrav i Danmark om tidsregistrering af arbejdstimer for alle virksomheder. De nye regler træder i kraft den 1. juli 2024, og det er derfor vigtigt, at du som virksomhedsejer starter processen med at implementere muligheder for tidsregistrering allerede nu.  

I dette blogindlæg kan du læse mere om lovkravet, hvad du som arbejdsgiver og medarbejder skal være opmærksom på, og hvordan du kan komme nemt og hurtigt i gang med tidsregistreringen med vores tidsregistreringssystem Azets Employee. 

Hvad går loven om tidsregistrering ud på?

I Danmark eksisterer der allerede regler for arbejdstid, såsom: 

  • 48-timers reglen: Medarbejderes arbejdstid må ikke overskride 48 timer i gennemsnit om ugen, inden for en periode af fire måneder. 
  • 11-timers-reglen: Medarbejdere skal have 11 sammenhængende hviletimer indenfor et døgn. 
  • Fridage: Medarbejdere har ret til mindst én ugentlig fridag (Beskæftigelsesministeriet) 

Den nye lov om tidsregistrering af medarbejderes arbejdstid har det formål at sikre, at 48-timerseglen bliver overholdt, og gør det nemmere for virksomheder, medarbejdere og myndighederne at dokumentere dette.

Hvad skal du som arbejdsgiver være særligt opmærksom på?

Fra og med 1. juli 2024 skal alle virksomheder som udgangspunkt enten selv tidsregistrere eller gør det muligt for den enkelte medarbejder at vide, hvor mange timer de har arbejdet. Samtidig skal arbejdsgivere kunne dokumentere, at lønmodtageren ikke har arbejdet mere end 48 timer i gennemsnittet om ugen, set over en referenceperiode på 4 måneder. 

I loven er der lagt op til metodefrihed, hvilket betyder, at du som arbejdsgiver selv kan vælge, hvordan din virksomhed opfylder kravet om tidsregistrering, så længe systemet er pålideligt, objektivt og tilgængeligt. Dertil skal systemet: 

  • Kunne måle den daglige og ugentlige arbejdstid, for den enkelte medarbejder 
  • Give dine medarbejdere adgang til oplysningerne, under hele ansættelsesforholdet. 

Det er også vigtigt at bemærke, at GDPR også spiller en vigtig rolle. Du skal nemlig som arbejdsgiver sikre, at oplysningerne om gennemsnitlig, ugentlig arbejdstid for den enkelte medarbejder opbevares i 5 år efter den beregnede periodes udløb (Dansk Erhverv).

Undtagelser til lovkravet om tidsregistrering 

I lovkravet er der dog undtagelser for visse medarbejdergrupper- de såkaldte “selvtilrettelæggere”, altså medarbejdere der selv kan tilrettelægge deres arbejdstid og har en ledelsesfunktion eller kan træffe selvstændige beslutninger om arbejdstilrettelæggelse, eller medarbejdere der er i en funktion, hvor de ikke på forhånd kan tilrettelægge deres arbejdstid. Det er dog vigtigt at understrege, at der skal tages en individuel vurdering, før en medarbejder kan undtages fra kravene og der anlægges en stram fortolkning af reglerne, hvilket vil sige at samtlige punkter skal være opfyldt, og det derfor ikke er nok at man selv kan bestemme komme- og gåtider for at blive undtaget lovkravet (Retsinformation).

Hvorfor skal vi have en lov om tidsregistrering? 

Der er flere grunde til, hvorfor der er kommet en ny lov om tidsregistrering i Danmark. Først og fremmest fordi der den 14. juni 2019 blev vedtaget et direktiv om arbejdstid af EU-domstolen, der skal være med til at beskytte medarbejderes sundhed og sikkerhed, herunder retten til hviletid og ferie samt maksimal arbejdstid i EU-landene. 

Dertil er formålet med lovgivningen at skabe mere gennemsigtighed for både medarbejder og virksomhed, så der bedre kan tages hånd om overarbejde og arbejdsbyrde (Beskæftigelsesministeriet).

Få fuld kontrol over dine medarbejderforhold – med Azets Employee 

Der er metodefrihed til, hvordan virksomheder implementerer timeregistrering, så længe ovenstående krav til dokumentationen overholdes - og derfor kan du frit vælge det rette system eller metode, der passer til dine behov. Med det rette system kan du reducere den administrative byrde, der følger med timeregistreringen og samtidig sikre, at dit system lever op til de nye regler. 

Med Azets Employee får du en løsning til både tidsregistrering og fraværsregistrering. Vi samler det hele i ét system - så du får fuld kontrol over medarbejderforholdene i hele din organisation. Lær mere om, hvordan Azets Employee kan hjælpe din virksomhed med at leve op til de nye krav. 

Læs mere om Azets Employee her. 

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.