Frist for aflevering af årsrapport forlænges til 6 måneder

Økonomi | 19.05.2022

af Azets

Den 19. maj 2022 har Folketinget vedtaget ændringer af årsregnskabsloven, der betyder, at mange danske virksomheder fra nu af kan se frem til en frist på seks måneder (forlænget fra fem måneder) for indsendelse af årsrapporten.

Hvorfor forlænges fristen aflevering af årsrapport?

De to seneste regnskabsår har stået i coronaens skygge, hvilket mange virksomheders regnskaber har båret præg af. I sammenligning med tidligere år har virksomheder og revisorer måttet lægge mange ekstra timer for at skabe det fornødne overblik over aktiviteter, transaktioner og økonomi, der gerne skulle resultere i en retvisende og fyldestgørende årsrapport.

På den baggrund fremlagdes forslaget – som nu er vedtaget – at give virksomhederne en måned ekstra til udarbejdelsen af årsrapporten. De to foregående år er fristen ligeledes blevet udskudt en måned pga. corona, men nu er det vedtaget, at forlænge fristen permanet. Den permanente forlængelse blev politisk besluttet i aftalen om det fremadrettede behov for revision i juni 2021.

Hvilke virksomheder er påvirket?

Den nye forlængede frist er gældende for regnskaber, der er afsluttet den 31. december 2021 eller senere. Hermed får virksomheder i regnskabsklasse B og C samt filialer af udenlandske virksomheder forlænget indsendelsesfristen.

Ændringen betyder desuden, at virksomheder i regnskabsklasse B og C får forlænget fristen for omlægning af regnskabsår til seks måneder, da omlægning af regnskabsår – i henhold til årsregnskabsloven – kan foregå indtil udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten.

Hvilke virksomheder er ikke påvirket?

Børsnoterede og statslige virksomheder (regnskabsklasse D) har fortsat en frist på fire måneder for indsendelse af årsregnskab.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor forlænges fristen aflevering af årsrapport?

D. 19. maj 2022 blev det besluttet at forlænge fristen for aflevering af årsrapport permanent fra 5 til 6 måneder. Dels for at give mere luft til virksomheder og revisorer, der er tidsmæssigt pressede som følge af corona, og dels fordi, at det i juni 2021 blev politisk besluttet i aftalen om det fremadrettede behov for revision.

Hvilke virksomheder får forlænget fristen for årsrapporten?

Virksomheder i regnskabsklasse B og C samt filialer af udenlandske virksomheder får forlænget fristen fra 5 til 6 måneder. Den forlængede frist er gældende for regnskaber, der er afsluttet den 31. december 2021 eller senere.

Hvilke virksomheder får ikke forlænget fristen?

Børsnoterede og statslige virksomheder (regnskabsklasse D) har fortsat en frist på fire måneder for indsendelse af årsregnskab.

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for regnskab, moms og skat.

LÆS MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.