Mange selskaber tilbyder deres medarbejdere at investere i medarbejderaktier som et middel til at motivere og fastholde loyalitet og engagement. Der gælder dog nogle særlige skatteregler, som jeg gennemgår i dette indlæg.

 Gamle regler: Ligningslovens (LL) § 28

Typisk tildeles medarbejderen en aktieoption, hvor det bliver stillet i udsigt, at medarbejderen vil modtage aktier, hvis forskellige betingelser er opfyldt; typisk at medarbejderen er ansat på et bestemt tidspunkt eller overskuddet når en given størrelse.

Her vil det typisk være efter LL § 28, hvor der tildeles en aktieoption, og når/hvis medarbejderen er ansat efter en bestemt dato, så får medarbejderen tildelt en aktie. Beskatningstidspunktet er her tildelingstidspunktet (som personlig indkomst med op til ca. 52%).

I praksis er det typisk den ordning, som man stadig ser. Der er dog mulighed for at anvende LL § 7P, jf. nedenfor.

Indberetning i eIndkomst

Medarbejderaktieordninger efter LL § 28 skal indberettes til SKAT i eIndkomst på tildelingstidspunktet (dvs. allerede når der modtages en warrant eller en option). Rubrik 068, 51 – 0101.

 Ligningsloven (LL) § 7P

Siden den 1. juli 2016 har det været muligt at følge de nye regler, § 7P i Ligningsloven. Ifølge reglerne heri udskydes beskatning til, at aktien engang bliver solgt. I den forbindelse indgår arbejdsgiver og medarbejder en aftale om, at aktietildelingen er omfattet af LL § 7P, og dette skal udtrykkeligt fremgå af aftalen.

Betingelser for at være omfattet af LL § 7P

  • Arbejdsgiverselskabet og den ansatte skal indgå aftale om, at reglerne i LL § 7 P skal finde anvendelse på de tildelte aktier, køberetter eller tegningsretter.
  • Værdien af den tildelte ret kan højst udgøre 10 pct. af den ansattes årsløn. Dog kan værdien udgøre op til 20 pct. af den ansattes årsløn, hvis adgangen til at erhverve samme type medarbejderaktier er åben for mindst 80 pct. af selskabets ansatte.
  • Købe- eller tegningsretterne må ikke overdrages.
  • Tildelingen skal ske som led i et ansættelsesforhold.
  • Bestyrelsesmedlemmer kan ikke anvende bestemmelsen.

Ikrafttrædelse

Ovenstående betingelser har virkning for aftaler indgået den 1. januar 2018 eller senere.

Det er min erfaring, at mange af de større udenlandske virksomheders aktieprogrammer opfylder ovennævnte betingelser, men bare ikke har fået det skrevet ind i aftalen, at det er LL § 7P der er gældende.

Indberetning i eIndkomst OG eKapital

For medarbejderaktieordninger der er omfattet af LL § 7P skal der indberettes i eIndkomst i rubrik 068 og felt 0101, når der tildeles en warrant eller aktieoption.

Når aktien så bliver tildelt medarbejderen skal den indberettes i eKapital. eKapital er et indberetningssystem, der bl.a. er gældende for indberetning af medarbejderaktier som aktiebeholdning mv.

Indberetningen til eKapital skal foretages senest den 20. januar i året efter det år, hvor tildelingen af medarbejderaktierne efter LL § 7P har fundet sted.

Hvis virksomheden ikke overholder indberetningsfristerne, kan den risikere dagbøder.

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for regnskab, moms og skat. Vi har desuden stor erfaring i at indberette i eKapital og vil derfor kunne yde assistance i forhold til dette.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jeg er informeret om, at jeg kan læse om, hvordan Azets håndterer mine persondata i Azets’ Privacy statement. Jeg er klar over, at jeg kan ændre mine tilmeldinger eller afmelde mig fra al e-mail kommunikation

Henrik Volden

Om Henrik Volden

Henrik Volden er uddannet Cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet og studerer i dag Master i skat på CBS. Henrik har mere end 17 års praktisk erfaring fra SKAT. I Azets beskæftiger Henrik sig med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder inden for skatter og afgifter. Henrik har været i Azets siden 2016.