Godtgørelse af energiafgifter

Økonomi | 15.03.2022

af Ian Skjødt Jørgensen

De fleste virksomheder har et forbrug af elektricitet og brændsler og betaler derfor energiafgifter. Virksomheder, der er momsregistrerede, har som udgangspunkt ret til godtgørelse af hele eller dele af afgifterne. I dette blogindlæg får du et overblik over godtgørelser og satser.

Regler for godtgørelse af energiafgifter

Energiafgifter er de afgifter, du betaler, når du køber energiprodukter. Energiafgifterne omfatter f.eks. el, naturgas, vand og brændsler som gas, mineralolie og kul. Det er i de fleste tilfælde muligt at få godtgjort afgifterne helt eller delvist, hvilket sker via momsindberetningerne.

I afgiftslovene er der fire betingelser, der skal være opfyldt, for at din virksomhed kan få godtgjort hele eller dele af energiafgiften. Der er nemlig stor forskel på, hvor meget virksomheder kan få godtgjort i henhold til aktiviteter og anvendelse:

 1. Energien skal være forbrugt og betalt af virksomheden.
 2. Momsen på energiforbruget skal være fradragsberettiget.
 3. Energien må ikke være anvendt til motorbrændstof.
 4. Energien må som hovedregel ikke være anvendt til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling.

Hvis du driver virksomhed i lejede lokaler
For at du som lejer kan få godtgjort din virksomheds afgifter for f.eks. el og vand, skal udlejeren tilføje følgende oplysninger på faktura for lejen:

 • Størrelsen af elafgift og vandafgift (skal specificeres)
 • Udstedelsesdato
 • Udlejers navn og adresse
 • Lejers navn
 • Leveringssted
 • Lejers oplyste CVR- eller SE-nummer for momsregistrering, hvis lejeren er momsregistreret.

Udlejer kan først viderefakturere afgiften, når udlejer selv har modtaget regningen for det pågældende elforbrug. Alternativt kan du som lejer have egen måler på el og vand og selv afregne med leverandørerne. Forbrug af el og vand til lejere kan opgøres efter den fordelingsnøgle, som udlejer anvender til fordeling af lejen.

Elafgift

Som udgangspunkt har alle momsregistrerede virksomheder ret til godtgørelse af deres elafgift. Det er dog vigtigt, at den godtgørelsesberettigede del af elafgiften er oplyst på faktura fra leverandøren.

Elafgiften kan godtgøres, når elektriciteten er brugt til:

 • Drift af maskiner, produktionsanlæg og edb-udstyr
 • Belysning
 • Pumper og blæsere i forbindelse med ventilation
 • El-radiatorer, el-vandvarmere og aircondition (rumvarme)

Ovenstående gælder for virksomhedens eget forbrug, både i egne eller lejede lokaler. Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke kun er produktionsvirksomheder, der har ret til godtgørelse af elafgiften.

Liberale erhverv
De liberale erhverv er fra 01.01.2023 berettiget til godtgørelse af elafgiften på lige fod med alle andre momsregistrerede virksomheder.

Liberale erhverv omfatter følgende virksomheder:

 • Advokater
 • Arkitekter
 • Bureauer, fx vagtbureauer, ægteskabsbureauer, reklamebureauer, adresseringsbureauer, oplysningsbureauer, analyseinstitutter m.fl.
 • Landinspektører
 • Mæglere, fx ejendomsmæglere, ejendomshandlere og formidling af udlejning af fast ejendom
 • Reklame
 • Revisorer
 • Rådgivende ingeniører
 • Virksomheder, der formidler udlejning af plads til lysreklamer

Det er dog væsentligt at notere, at rejsebureauer, turistkontorer og ejendomsadministration ikke anses som liberale erhverv.


Oversigt over regler for godtgørelse af elafgift:
Herunder har vi lavet en oversigt over de regler der eksisterer i forbindelse med godtgørelse af elafgiften i din virksomhed.

Vandafgift

Modsat elafgiften, har alle momsregistrerede virksomheder ret til 100 pct. godtgørelse af deres vandafgift. Afgiftsspecifikation beregnes med aktuel sats pr. m3 og skal blot fremgå af faktura fra vandværker mv.

Afgift af brændsler

Brændsler er som udgangspunkt pålagt både energi- og CO2- afgift samt eventuelle andre afgifter som NOx-afgift, svovlafgift og metanafgift.

Produktionsvirksomheder kan på visse betingelser få godtgjort afgifterne af forbrug af gas eller olieprodukter ved fremstilling. Det gælder fx ved restauranters brug af gas i køkkenet.

Vil du høre mere om dine muligheder?

Har du glemt at ansøge om godtgørelse af energiafgifterne for din virksomhed, eller er du i tvivl om opgørelsen, du har modtaget, så kan vi assistere med at sikre din ret til godtgørelse tre år tilbage og selvfølgelig også varetage denne funktion fremover. Samtidig gennemgår vi gerne din ret til momsfradrag.

Hvis du vil høre nærmere om godtgørelse af energiafgifter, så kontakt os for mere information om dine muligheder – det er helt uforpligtende. Du kan også læse mere på vores hjemmeside

post author

Om Ian Skjødt Jørgensen

Ian er uddannet inden for ledelse og skat og har mange års erfaring i at rådgive virksomheder inden for moms og afgifter. I Azets rådgiver og assisterer Ian kunderne med alle opgaver inden for moms- og afgiftsområdet.