Interim økonomi: Hvad koster en interim ressource?

Strategi | 15.02.2022

af Azets

Der er stor efterspørgsel på fleksible interim ressourcer og interim ledere, der kan blive en del af organisationen, og som med det samme kan aflaste og på kort tid skabe resultater.

Men hvordan beregner man egentlig, hvad en interim CFO-profil eller ressource koster? Er den projektbaserede ressourcemodel udgifterne værd i forhold til selv at rekruttere – og hvordan sikrer man, at profilen opfylder faglige, kulturelle og sociale kompetencer, så forløbet indfrier forventningerne?

I dette indlæg kommer vi rundt om de spørgsmål og overvejelser, mange har i forbindelse med interim forløb og vurderingen af den samlede interim økonomi.

Læs også: Fleksible ressourcer skaber nye muligheder i virksomhederne

 

Hvad er omkostninger ved interim løsninger?

At estimere omkostninger til et interim forløb er sjældent muligt at gøre nøjagtigt. Men leder man efter en midlertidig ressource frem for en permanent, fx i forbindelse med opkøb, ejerskifte, fusion og frasalg – eller på grund af sygefravær, barsel, udstationering, spidsbelastninger eller andet, er interim-modellen ofte fordelagtig ud fra en samlet vurdering.

Det skyldes fx, at interim ressourcer og ledere er tilgængelige og kan starte inden for få dage, hvorefter de hurtigt kan bringe erfaring og færdigheder til de forretningskritiske områder.

Ved en fastansat medarbejder har du en fast omkostning hver måned, mens omkostninger ved interim er fleksible. Med en interim ressource betaler du kun for de effektive timer, konsulenten er hos dig, og omkostningen vil derfor altid afspejle aktivitetsniveauet.

 

Hvordan medfører en interim ressource færre faste omkostninger?

Når opgaven eller interim forløbet er afsluttet, er der ikke flere omkostninger forbundet dermed, ligesom der ingen ansættelseskontrakt eller fratrædelsesgodtgørelse er at afvikle. Ved at foretage et strategisk valg om at anvende interim ressourcer fremfor fast ansættelse – især ved kortere forløb med særlige behov - undgår I desuden at bruge tid på et dyrt og tidskrævende rekrutteringsforløb. Og netop omkostninger forbundet med rekruttering er ofte større, end mange tror!

Mange overser, at rekruttering indeholder flere skjulte og oversete omkostninger til jobanalyse, jobbeskrivelse, stillingsopslag, annoncering, test, analyse, udvælgelse og udarbejdelse af kontrakt. Herudover elimineres risikoen for fejlansættelse og omkostninger i den forbindelse.

Et erfarent konsulenthus vil kunne stille med en interim ressource, der er testet og matcher virksomhedens behov, og skulle man alligevel komme ud for et skævt match, er det konsulenthusets ansvar at levere en ny interim ressource.

 

Hvad er timeprisen for en interim ressource?

En interim CFO koster 13-1500 kr. i timen - inkl. alt undtagen evt. transportgodtgørelse. Det vil være et forventeligt prisniveau for en interim CFO, men afhængig af marked, kompetencer, erfaring osv., vil du kunne finde timepriser, som er både højere og lavere.

Ved prisfastsættelse af et interim forløb eller fastsættelse af interim timepris, er der nemlig selvsagt flere faktorer i spil. Ligesom andre ansættelser er der forskel på de kompetencer og den erfaring, som en midlertidig interim ressource eller interim leder kommer med. Herudover er der naturligvis forskel på, om det er en almindelig ressource, en mellemleder eller en strategisk og beslutningsstærk seniorkonsulent.

Kompetenceniveau og erfaring spiller også ind. Endelig har tidshorisonten af forløbet også betydning for prisniveauet og den samlede interim økonomi.

Nogle af de faktorer, afgør timeprisen for en interim, er:

  • Efterspørgsel efter færdigheder på det givne tidspunkt
  • Den midlertidige ressourcers erfaring og kompetencer
  • Ansvaret, størrelsen og kompleksiteten af ​​de organisationer, som profilen har løst opgaver for
  • Sektor eller branche
  • Opgavens længde og placering
  • Opgavens kompleksitet og sværhedsgrad

Læs også: Guide til interim ressourcer: Sådan sammensætter du den stærke økonomiafdeling

 

Hvorfor er TCO ofte bedre med interim end fastansættelse?

Interim ledere og ressourcer vil prioritere hurtigt at tilføre værdi til en organisation. Som interim ressourcer har de et naturligt fokus på at skabe synlige resultater, da den værdi de skaber for kunden øger deres egen værdi og troværdighed som konsulenter. De er varen. En ny fastansat medarbejder vil være nødt til at bruge en større mængde ressourcer på at blive en del af virksomhedskulturen, ligesom oplæringen må forventes at være langt mere intensiv, end der er behov for med en interim ressource.

Hvis krav og behov er klart og tydeligt defineret, kan den rigtige ressource findes hurtigt og effektivt. Når kontrakten er underskrevet, er interim lederen eller profilen typisk køreklar fra dag ét og kræver ofte ingen eller minimal oplæring.

Overordnet kan man sige, at en interim ressource kommer med bred erfaring i både systemer og processer, er vant til at fungere i forskellige organisationer og kulturer, i høj grad er løsningsorienteret og har et stort fokus på synlige resultater. Herudover er interim ressourcen selvsagt ikke en del af de organisatoriske dynamikker, der findes i enhver virksomhed, hvilket især på beslutningstagerniveau kan være både kritisk og afgørende for succes. En interim ressource kommer uden behov for at være partisk eller afhængig af bestemte beslutninger, da profilen kort og godt skal levere de løsninger, den indsigt og viden samt arbejdskraft, der er aftalt.

Når opgaven er løst – uanset niveau – kan profilen gå videre til næste interim forløb.

 

Hvert interim forløb er unikt

Hver virksomhed og hvert forløb er individuelt. Nogle har brug for at leje en økonomichef til et opkøb, implementering af et nyt HR- eller økonomisystem eller en større forandringsproces i virksomheden.

Andre efterspørger en interim business controller eller bogholder fast tre gange ugentligt. Og en tredje virksomhed ønsker en stærk strategisk interim leder, der kan gennemgå lønsomheden og sikre procesoptimering i organisationen eller fylde et ledelseshul på grund af uventet afgang eller utilfredsstillende præstationer.

Hvert behov er unikt, og ud fra kriterier og ønsker skræddersyr vi et interim forløb og finder den rigtige interim ressource til virksomheden.

Læs også: Hvilken interim ressource skal jeg vælge?

 

Har du spørgsmål til interim økonomi eller interim prisen?

Måske ved du præcis, hvad du har behov for – og har blot brug for at sparre om mulighederne. Måske har du brug for en mere dybdegående snak med analyse og afdækning af behov. Vi er altid klar på en dialog om, hvordan vores interim ledere eller ressourcer fleksibelt og effektivt kan hjælpe med at aflaste eller optimere din virksomhed.

Den endelige pris på en interim ressource afhænger bl.a. af, om der er tale om en deltids- eller fuldtidsressource, erfaringsniveau, kompetenceprofil, ledererfaring samt varighed og kompleksitet af opgaven. Når vi har drøftet detaljerne for setup og behov, kan vi give en nøjagtig pris på interim forløbet.

Vi har erfaringen og netværket til at finde den rette profil til jer inden for kort tid. Tøv derfor endelig ikke med at kontakte os på tlf. 70 232 232 og hør, hvordan vi kan hjælpe.

 

Interim forløb: Hvordan gør vi?

Hos Azets er vi klar til at bistå med at opstille funktionskriterier, der afdækker og dokumenterer jeres behov for en interim ressource eller interim leder. Efterfølgende kan vi hjælpe med udarbejdelse af jobprofil- og beskrivelse og test, så vi kan finde den rigtige profil til jer enten blandt vores egne konsulenter eller i vores netværk af specialister.

Udover at have et omfattende netværk og erfaringen med at finde den rigtige profil til jeres behov, er en fordel ved at vælge os som samarbejdspartner, at opgaven med rekruttering og levering af ressourcer i forbindelse med fratrædelse, sygdom, fravær og andet forfald påhviler os og ikke jer som kunde. Ikke mindst fordi vores emnebank og adgang til ressourcer som specialister inden for løn, økonomi, regnskab og HR alt andet lige er større end ved virksomheder, der kun frekventielt har behov for at søge disse ressourcer.

 

Hvordan sikrer Azets, at interim ressourcen matcher jeres krav til faglighed, ledelseserfaring og sociale kompetencer?

Den personlige kemi er altid vanskelig at matche fuldkommen via kravsspecifikation og test. Men med vores mangeårige erfaring og leverancer af interim ressourcer samt strategisk tunge ledere og beslutningstagere inden for økonomi, regnskab, løn og HR, har vi optimale muligheder for at finde præcis den ressource, der matcher jeres krav. Det gælder både fagligt, ledelsesmæssigt, kulturelt og socialt samt inden for andre øvrige parametre og kriterier, I måtte have.

Vi har erfaringen og en omfattende emnebank til at finde den rette profil til jer med det samme. Kontakt os i dag på tlf. 70 232 232 og hør, hvordan vi kan bistå.

Interim løsninger i Azets

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.