Fleksible ressourcer skaber nye muligheder i virksomhederne

Løn og HR | 16.06.2023

af Azets

Antallet af fleksible ansættelser i danske virksomheder vokser og et nyt arbejdsmarked medbringer også behov for nye løsninger. Og selvom nogle virksomheder stadig vælger den traditionelle løsning med vikarbureauer eller freelancere, når de har behov for ekstra kræfter, så har flere fået øjnene op for outsourcing og de muligheder, der følger med. Det gælder især, når de fleksible ressourcer kan sidde på virksomhedernes egne adresser og samtidig trække på et stort, fagligt bagland. 

Freelance. Deltid. Fleks. Vikar. Projekt. Tidsbegrænset. Udstationering. Interim ressource. Kært barn har mange navne. Antallet af medarbejdere, der er ansat på andet end en almindelig 37-timers funktionær­kontrakt er i stigning. I Europa vurderes det, at 20-25% af arbejdsstyrken kan betegnes som fleksibel ressource. Det tilsvarende tal i USA anslås til at være ca. 40% og de kommende år lyder prognoserne på, at antallet af fleksible ressourcer udgør op mod 50%.

Læs også: Fordele ved det fleksible arbejdsmarkeds løse ansættelsesformer

 

Svingende behov i virksomhederne

De danske tal estimeres til at ligne resten af Europas, og stigningen i andelen af fleksible ressourcer er en tendens, der ikke kun kan aflæses i statistikkerne. Det er også er en logisk effekt af de seneste års skiftende konjunkturer og omskiftelige arbejdsmarked.

Nogle brancher er klemt og må stramme til, mens andre har behov for flere medarbejdere i produktionen eller nybyggeriet, når ordrebøgerne fyldes. Endelig kan internationale virksomheder have nøgletal, der skal overholdes med hensyn til medarbejderantal. Mange af disse foretrækker at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere om levering af kompetencer til de dele af virksomheden, der ikke opfattes som kerneforretning.

Det udtaler manager i Azets Inge Bungum, som gennem mange år har arbejdet med rekruttering og vikarløsninger og derfor kan se tydelige tendenser i markedet i disse år

 

Fleksible ressourcer

På tværs af brancher melder flere og flere virksomheder eksempelvis om udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft – selv i de klassiske stabsfunktioner som regnskab, lønadministration og HR. Sammenholdt med et stadigt mere positivt syn på outsourcing har det skabt et marked for helt nye samarbejdsmodeller inden for fleksibel arbejdskraft i virksomhederne.

Vi mærker en tydelig stigning i interessen for udstationeringer i danske virksomheder – eller interim ressourcer, som de også kaldes

Interim vil her sige, at Azets’ medarbejdere arbejder hos kunderne på deres kontor som en fleksibel ressource med de kompetencer, der er behov for i kortere eller længere perioder.

Virksomhederne, der bruger interim løsninger, spænder fra mindre og mellemstore virksomheder til de helt store koncerner. Den typiske kunde er den mellemstore virksomhed, der har et pludseligt opstået behov for ressourcer til en given opgave - eller i en periode, der både kan være begrænset eller langvarig. Det kan f.eks. være som følge af en pludselig opsigelse eller langtidssygemelding eller midlertidige spidsbelastninger.

Læs også: Ansættelsesformer på det fleksible arbejdsmarked

 

Omhyggelig rekrutteringsproces

I modsætning til vikarbureauerne ansætter Azets medarbejdere, der gennemgår den samme omhyggelige rekrutteringsproces, som hvis vedkommende skulle sidde på et af Azets egne kontorer.

De interim medarbejdere, der kommer ud i virksomhederne, starter altid her i huset. Her bliver de introduceret for de mange kompetencer, discipliner og ressourcer, vi råder over. Hvis der er pause i perioderne ude hos kunderne, løser medarbejderen opgaver her i huset og har let adgang til faglig sparring hos kolleger i et professionelt miljø

Inge Bungum understreger, at det altid er kundens behov, der styrer, hvilken ressource, der bliver en del af virksomhedens daglige arbejdsmiljø.

 

Match af faglige og sociale kompetencer

Inge Bungum understreger, at man i Azets ikke kun matcher medarbejdernes profil på faglige kompetencer, men også afdækker de sociale og kulturelle.

Når vi skal tage ansvaret for en opgave, skal vi jo også tage hensyn til kulturerne i virksomhederne. Derfor er det vigtigt, at vi både matcher på faglige og sociale kompetencer.

Inge Bungum fremhæver de mange sparede timer til rekruttering i form af stillingsopslag, tests og ansættelsessamtaler, som opnås ved at få en interim medarbejder. Og den del af opgaven har Azets allerede udført, så det er faktisk kun et spørgsmål om at matche virksomhedens behov med Azets' medarbejderes profil og kompetencer til en konkurrencedygtig pris.

Læs også: Interim økonomi: Hvad koster en interim ressource?

 

Få hjælp til at finde den rette ressource

Hos Azets formidler vi interim ledelse og assistance inden for forretningsområderne økonomi, regnskab, løn, HR og ejendomsadministration. Læs mere om vores interim løsninger, eller ring til os på 70 232 232.

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.