Intrastat - ændringer fra januar 2022

Økonomi | 11.02.2022

af Ian Skjødt Jørgensen

Danmarks Statistik indsamler løbende statistikoplysninger om handlen mellem EU-landene og har i den forbindelse oprettet Intrastat. Men en ny EU-lovgivning betyder ændringer i Intrastat fra januar 2022. En modernisering af Intrastat vil nemlig gøre det muligt at hæve tærskelværdierne for indberetning, så flere virksomheder kan fritages for indberetningen til Intrastat Import og Intrastat Eksport. I dette blogindlæg kan du læse om de nye krav i Intrastat fra 2022.

Hvem skal indsende oplysninger til Intrastat?

Hvis din virksomhed handler med de andre EU-lande, så har du indberetningspligt til Intrastat, hvis din årlige EU-import overstiger et vist beløb (13 mio. kr. i 2021), eller din årlige EU-eksport overstiger et vist beløb (10 mio. kr. i 2021). Overstiger din samhandel med andre EU-lande disse mindstegrænser, skal du afgive oplysninger til Intrastat hver måned. Her er angivelsesfristen den 10. hverdag i den efterfølgende måned.

Er samhandlen derimod under mindstegrænsen, skal du slet ikke afgive statistikoplysninger. Du bliver automatisk orienteret af Danmarks Statistik, hvis din virksomhed har pligt til at indsende oplysninger til Intrastat.

 

Intrastsat eksport

Her er de nye krav i Intrastat Eksport, som trådte i kraft 1. januar 2022.

Nye obligatoriske oplysninger
Indberettere med en årlig Intrastat eksport på 10 mio. DKK eller mere i 2021, skal fra januar 2022 indberette varernes oprindelsesland samt varemodtagerens momsnummer. Oplysningerne skal afgives som led i en modernisering af Intrastat.

Transaktionsarter
Enkelte transaktionsarter skal fra januar 2022 fordeles på nye koder. Samtidig udgår en enkelt transaktionsart, da denne ikke længere skal indberettes.  

Filformater
Tre filformater, der blev introduceret som midlertidige overgangsløsninger, udgår fra januar 2022. Der er tale om formaterne:

  • FTP
  • INTRA-DK
  • NY INTRA-DK

Ny tærskelværdi
Lovkravet til indberetning af udenrigshandel ændres. Derfor kan man hæve tærskelværdierne og fritage en række virksomheder for indberetning. Det gælder Virksomheder med en årlig Intrastat eksport i 2021 under 10 mio. DKK.

 

Intrastsat import

Her kan du se de nye krav i Intrastat Import.

Transaktionsarter
Der tilføjes nye koder, og indholdet i enkelte koder ændres.

Filformater

Tre forældede filformater kan ikke længere anvendes til indberetning til Intrastat Import og Intrastat Eksport. Der er tale om formaterne:

  • FTP
  • INTRA-DK
  • NY INTRA-DK

Ny tærskelværdi
Virksomheder med en årlig Intrastat import i 2021 på under 13 mio. DKK fritages for indberetning..

 

En nemmere fremtid

I de kommende år, vil moderniseringen af Intrastat lette erhvervslivets samlede byrde, ved indberetning til Intrastat, med 25-50 pct.

Ud af ca. 4.000 indberettere til Intrastat Eksport forventes det, at op mod 1.000 mindre eksportører vil kunne fritages. Imens vil op mod 3.000 mindre importører gradvist blive fritaget for indberetning til Intrastat Import.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for assistance, eller sidder du med en masse spørgsmål i relation til indberetning? I Azets sidder vi klar til at rådgive, svare på spørgsmål og evt. hjælpe med indberetningen til Danmarks Statistik.

post author

Om Ian Skjødt Jørgensen

Ian er uddannet inden for ledelse og skat og har mange års erfaring i at rådgive virksomheder inden for moms og afgifter. I Azets rådgiver og assisterer Ian kunderne med alle opgaver inden for moms- og afgiftsområdet.