Kantinemoms med nyt styresignal

Økonomi | 18.05.2017

af Henrik Volden

Virksomhedens kantinedrift er en momspligtig aktivitet. Det betyder, at der skal beregnes udgående moms af salg, og at momsen af indkøb kan afløftes.

Salget sker som oftest til priser, der er under indkøbsprisen (underskud), og eftersom det er handel mellem interesseforbundne parter, skal salget momses på baggrund af normalværdien eller kostpris.

Reglerne gælder for alle virksomheder, som sælger mad- og drikkevarer til egne ansatte med tab. Også virksomheder som til daglig ikke er momspligtige af deres salg til eksterne kunder.

Ekstern leverandør

Virksomheder, som køber mad- og drikkevarer i færdig stand hos eksterne leverandører, og hvor der således ikke bruges egen arbejdskraft til fremstillingen, skal beregne salgsmoms af den fakturerede købspris ekskl. moms.

Hvis virksomheden f.eks. køber mad til en kuvertpris på 100 kr. plus moms (her udgør momsen 25 kr.), men sælger maden til egne ansatte for 40 kr. pr. kuvert, skal der bogføres 25 kr. som skyldig salgsmoms, selvom momsen af den opkrævede betaling reelt kun udgør 8 kr.

Det er tilladt at bruge egen arbejdskraft til anretning, afrydning og opvask, uden at der skal beregnes moms af dette arbejde.

Fremstillingspris, eksempel:

Hvis virksomheden f.eks. køber råvarer til en kuvertpris på 40 kr. plus moms (momsen udgør 10 kr.), og har egne lønomkostninger på 30 kr. samt omkostninger til drift af køkkenet på 10 kr., men sælger maden til egne ansatte for 30 kr. pr. kuvert, skal der bogføres 20 kr. som skyldig salgsmoms, selvom momsen af den opkrævede betaling reelt kun udgør 6 kr.

Forenklet metode, eksempel:

Hvis virksomheden f.eks. køber råvarer til en værdi af 100 kr. plus moms (momsen udgør 25 kr.), tillægges 5%, så varerne nu har værdien 105 kr. Udbetaler virksomheden 100 kr. i arbejdsløn til kantinepersonalet, tillægges 75% af lønsummen, hvilket svarer til 75 kr. Fremstillingsprisen for maden er således 180 kr. (105 + 75), og salgsmomsen udgør 25% af fremstillingsprisen (i alt 45 kr.).

Der er fuldt fradrag ved bespisning af gæster eller personale i egen kantine, når bespisningen sker i sammenhæng med møder mv. vedrørende virksomhedens momspligtige aktiviteter. Dette kan f.eks. være møder med forretningsforbindelser, bestyrelsesmøder, personalemøder med fagligt indhold og temadage.

Virksomheden skal ikke betale kantinemoms af en sådan bespisning, og kan derfor reducere momsgrundlaget for kantinemomsen med værdien heraf.
Virksomheden kan enten vælge at udarbejde en konkret opgørelse af bespisningen af gæster/personale, eller virksomheden kan anse en fast reduktion på 3% af momsgrundlaget beregnet efter den forenklede ordning for at være anvendt til bespisning af gæster eller personale.

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for regnskab og selskabsret.

LÆS MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE

post author

Om Henrik Volden

Henrik Volden er uddannet Cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet og studerer i dag Master i skat på CBS. Henrik har mere end 17 års praktisk erfaring fra SKAT. I Azets beskæftiger Henrik sig med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder inden for skatter og afgifter. Henrik har været i Azets siden 2016.