Land for land-rapportering (CBC-Rapportering)

Økonomi | 29.03.2023

af Martin Knudsen

Hvad er Land-for-land-rapportering

Land-for-land rapportering, ofte forkortet CBC-rapportering, er en international standard for virksomhedsrapportering, der kræver, at multinationale selskaber opgiver oplysninger om deres skattepligtige indkomst, skat betalt og andre økonomiske aktiviteter i hvert land, hvor de driver forretning. Formålet med land-for-land rapportering er at øge gennemsigtigheden og bekæmpe skatteunddragelse ved at give myndighederne mulighed for at se, hvor en virksomhed skaber sin indkomst og betaler sin skat.

Land-for-land rapportering er blevet implementeret i flere lande, herunder Danmark, og er en vigtig del af internationale bestræbelser på at øge skattegennemsigtigheden og bekæmpe skatteunddragelse. Land-for-land rapportering gør det muligt for myndighederne at identificere og tackle skatteunddragelse og sikre, at multinationale selskaber betaler deres retmæssige andel af skatter i de lande, hvor de driver forretning.

Land for land-rapportering for danske virksomheder

Danske virksomheder, der enten fungerer som moderselskab eller et stedfortrædende moderselskab i en koncern med en samlet omsætning på 5,6 mia. kr. eller mere i et indkomstår, er underlagt rapporteringspligt vedrørende land-for-land oplysninger og skal derfor indsende en land-for-land-rapport til Skattestyrelsen. Kravet skyldes den internationale aftale om automatisk udveksling af land-for-land rapporter, som Danmark har været en del af siden 2016.

Land for land-tilkendegivelse

Danske virksomheder, der er del af en multinational koncern med en konsolideret omsætning på 5,6 mia. kr. eller mere i et indkomstår, skal tilkendegive over for Skattestyrelsen, hvilket koncernselskab der har pligt til at indgive en land for land-rapport for det efterfølgende indkomstår, inden udløbet af det nuværende indkomstår.

Inden for en sambeskatning, er det kun administrationsselskabet, der skal tilkendegive land-for land-rapportering på vegne af hele sambeskatningskredsen.

Har du brug for hjælp til Land-for-land rapportering?

I Azets kan vi assistere danske virksomheder der har indberetningspligt jf. ovenstående krav med at indberette tilkendegivelsen for land-for-land-rapportering til Skattestyrelsen.

post author

Om Martin Knudsen

Martin Knudsen er uddannet HD-R fra SDU. I Azets sidder Martin i teamet "Financial Advisory", der yder rådgivning inden for selskabsret, stiftelse, regnskab, skat mv. Martin har været i Azets og teamet siden 2015.