Lockout, børnepasning og skat

Økonomi | 17.04.2018

af Henrik Volden

Forhandlingerne om de nye overenskomster for offentligt ansatte er i fuld gang. Strejke og lockout for en halv million offentligt ansatte er en reel risiko, og derfor planlægger mange virksomheder at tilbyde børnepasning for medarbejdernes børn. Det kan dog ende med at blive en dyr affære for både virksomhed og medarbejder, hvis ikke man kender skattereglerne.

Danmarks offentligt ansatte skal have nye overenskomster. Der har været flere udfordringer undervejs, og hvis ikke parterne finder en løsning, de kan enes om, bliver konsekvensen strejke og/eller lockout. Det betyder, at ca. en halv million offentligt ansatte bliver lockoutet eller går i strejke. I så fald forventes lønmodtagernes strejke at starte den 6. maj og arbejdsgivernes lockout den 12. maj. Det vil bl.a. have den konsekvens, at rigtig mange medarbejdere i danske virksomheder ikke kan få passet deres børn, hvorfor mange virksomheder lige nu planlægger pasningsordninger for at afhjælpe situationen.

Børnepasning som personalegode

Tilbyder man som arbejdsgiver børnepasning som personalegode, skal medarbejderne beskattes af dette gode. Som virksomhed er du ikke forpligtet til at oplyse om denne skattepligt, men det kan alligevel være en god idé. At tilbyde børnepasning vil stort set altid blive opfattet positivt af medarbejderne. Dog kan tilbuddet senere få en negativ side, hvis der følger en uventet, ekstra skatteregning til jeres medarbejdere.

“Børnepasning er et personalegode, som skal beskattes. Får I som virksomhed ikke informeret jeres medarbejdere om dette, opdager de det typisk først, når skatteregningen kommer.”

Ved at oplyse om dette med det samme, ved jeres medarbejdere, hvor de står og hvad de siger ja-tak til.

Det kan blive dyrt for både virksomhed og medarbejder

På nuværende tidspunkt er der ingen der ved, hvor længe en evt. konflikt og lockout vil vare. Jo længere konflikten varer, jo dyrere vil børnepasning i virksomheden blive for såvel arbejdsgiver som medarbejder. Derudover kan det være et vanskeligt regnestykke at finde frem til det beløb, det har kostet virksomheden at passe børnene og dermed også det beløb, som den enkelte medarbejder skal beskattes af.

Sådan kan skatten undgås

Hvis skatten skal undgås i forbindelse med børnepasning i virksomheden, skal jeres medarbejdere selv passe børnene. På den måde har I som virksomhed ingen udgifter til pasningsordningen, og medarbejderne skal derfor ikke beskattes. I så fald er børnepasningen nemlig ikke et personalegode.

“Medarbejderne kan f.eks. organisere en turnusordning i virksomheden, hvor de skiftes til at passe hinandens børn. En sådan ordning er 100% skattefri, da der ikke er tale om et skattepligtigt personalegode.”

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for regnskab, moms og skat.

LÆS MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE

 

post author

Om Henrik Volden

Henrik Volden er uddannet Cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet og studerer i dag Master i skat på CBS. Henrik har mere end 17 års praktisk erfaring fra SKAT. I Azets beskæftiger Henrik sig med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder inden for skatter og afgifter. Henrik har været i Azets siden 2016.