Få styr på moms- og afgiftsregler i restaurationsbranchen

Økonomi | 17.03.2018

af Benjamin Jahic

Moms- og afgiftsregler har stor betydning for alle virksomheder. Men især i restaurationsbranchen er der mange relevante regler, der kan gøre det komplekst at drive virksomhed.

Nye regler kommer til, andre regler ændres jævnligt. Og i andre tilfælde findes der ikke ét konkret svar på, hvordan der skal afregnes. Det betyder, at mange restaurationer ikke håndterer deres moms og afgifter korrekt eller på en uhensigtsmæssig måde for deres virksomhed – noget som i værste fald kan have store konsekvenser i form af bøder.

Momspligtige og ikke-momspligtige ydelser i restaurationsbranchen

I dag er restaurationsvirksomhederne sammensat på mange forskellige måder. Nogle udlejer lokaler – andre leverer frokostordninger. Afbestilling kan være uden omkostninger hos en restaurant, mens der pålægges gebyr hos en anden. Og mens det hos nogle restaurationer er muligt at få bragt mad ud, er der hos andre kun servering i restauranten.

De mange forskellige aktiviteter vil som udgangspunkt betyde, at restaurationerne både har momsfrie og momspligtige aktiviteter.

Men hvilke aktiviteter er momspligtige, og hvilke er ikke? Nedenfor er en grov opdeling af de forskellige aktiviteter:

Momspligtigt:

 

cashregister.jpg Salg af forplejning

Al salg af forplejning, det vil i dette tilfælde sige salg af mad, er momspligtigt. Det betyder, at restauranterne har fuldt fradrag for den moms, der tillægges de råvarer og ydelser, der købes i forbindelse med serveringen.

coins.jpg Kortgebyr

Tillægges der gebyr i forbindelse med administration, betaling med kort eller forsendelsesomkostninger, bliver dette betragtet som en biydelse til hoved-ydelsen f.eks. en middag.

 

Ikke momspligtigt:

 

shop.jpg Udlejning af lokaler uden servering

Tilbyder restauranten derimod udlejning af lokaler uden forplejning, er dette ikke momspligtigt –uanset om der er tale om selskabslokaler, mødelokaler eller noget helt tredje. Og selvom der serveres mad i foyeren, ændrer det ikke ved, at udlejning af lokalerne kan ske momsfrit.

receivemoney.jpg Gebyr ved afbestilling eller udeblivelse

Som udgangspunkt skal der ikke betales moms af gebyr, når kunden afbestiller forud for ankomsten eller udebliver. Dette skyldes, at der som regel ikke er gjort krav på et specifikt bord, samt at maden ikke er tilberedt, når gæsterne ankommer. I disse tilfælde er der dermed ikke tale om ”levering mod vederlag” – altså salg af en vare eller ydelse mod betaling – i momslovens forstand. I enkelte tilfælde kan situationen være anderledes, f.eks. hvis kunderne har forudbestilt maden og aftalt, at den er klar til servering ved ankomst. Ved udeblivelse i en sådan situation, vil betalingen være momspligtig. Udfordringen ved denne regel er, at der ikke er nogen konkret praksis. Det vil altså sige, at der ikke er nogen afklaring af, hvorvidt reservation af et specifikt bord er nok til en momspligtig betaling, eller om der kræves tilberedning af den forudbestilte mad. Hver enkelt sag beror således på en konkret vurdering.

Kantinemomsregel

Derudover er der kantineordninger, hvor virksomheden eller medarbejderne selv står for tilberedningen af mad. Her gælder en særlig ”kantinemomsregel”.

Kantinevirksomheden skal her betale salgsmoms af et fiktivt fast beløb, men får samtidig mulighed for fuldt fradrag for omkostninger til køkkenfaciliteter, råvarer og yderligere indkøb i forbindelse med bespisning af medarbejderne. Dette gælder dog kun, hvis medarbejderne betaler for maden. Er der ikke betaling fra de ansattes side, gælder særlige regler om håndtering af fradragsretten.

Fradragsret kan påvirkes af

Blandingen af momsfrie og momspligtige aktiviteter kan – alt efter omfang – påvirke restaurationens fradragsret.

Såfremt totalomsætningen af de momsfrie aktiviteter udgør under 1% af restaurantens samlede omsætning, vil fradragsretten ikke blive påvirket. Dermed vil virksomheden have fuldt fradrag for fællesudgifterne.

“Samspillet mellem momspligtige og momsfrie aktiviteter kan altså have stor betydning for regnskabet, hvorfor det kræver stor opmærksomhed.”

Samtidig er det vigtigt at undersøge, om samspillet mellem aktiviteter og håndtering af regnskabet er optimalt i forhold til at fastholde og udbygge en solid og lønsom forretning.

Særlige afgiftsregler for restaurationsbranchen

Ud over de mange momsregler er der i restaurationsbranchen også særlige afgiftsregler og særlige muligheder for godtgørelse

 

Grafik-blog-restaurant.png

 

I forbindelse med disse afgiftsregler er det værd at være opmærksom på, at der er mulighed for at få godgjort afgifter fra de seneste tre år, hvis ikke restaurationen har fået godtgjort sine afgifter. Det betyder dog også, at SKAT har mulighed for at regulere godtgørelserne for de seneste 3 år, hvis disse ikke er behandlet korrekt. I særlige tilfælde foretages reguleringer helt op til 10 år tilbage.

“Det er derfor utrolig vigtigt, at godtgørelser tages alvorligt og behandles korrekt, da fejlagtig håndtering kan have store konsekvenser.”

Brug for hjælp?

Der er meget at holde styr på, når det kommer til momsregnskab og afgiftsgodtgørelse, og det kan hurtigt kræve mange ressourcer. Hos Azets kan vi hjælpe dig med at få styr på dette. Vi har både regnskabsspecialister, lønkonsulenter og rådgivere, som kan hjælpe dig med alle opgaver inden for din restaurants  økonomi, regnskab og lønadministration.

Om Benjamin Jahic

Benjamin Jahic er uddannet inden for regnskab/økonomi CBS og er desuden uddannet markedsøkonom på Niels Brock. Benjamin har 20 års erfaring inden for regnskab/økonomi, controlling samt proces- og systemoptimeringer. Benjamin har været hos Azets siden 2004 og bestrider stillingen som manager. Inden Azets har Benjamin arbejdet i hotel- og restaurations branchen i 5 år.