Moms ved udlejning af fast ejendom

Økonomi | 24.10.2023

af Camilla Løth

Som udgangspunkt er udlejning af fast ejendom fritaget for moms. Det kan dog i mange tilfælde være en fordel at udleje med moms, men det kræver en særskilt registrering ved Skattestyrelsen.

Frivillig momsregistrering

En fordel ved en frivillig momsregistrering er, at man som udlejer opnår adgang til momsfradrag for omkostninger i tilknytning til udlejningsvirksomheden ex. driftsomkostninger, administration, vedligehold, reparationer m.v.

For at opnå en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom og dermed mulighed for at opkræve moms på huslejen forudsætter det at:

  • Udlejningen ikke anvendes til boligformål, og
  • Der ansøges og opnås en frivillig momsregistrering for erhvervsmæssig udlejning

Vi har erfaret, at Skattestyrelsen henvender sig til momsregistrerede virksomheder med udlejningsaktiviteter og gør opmærksom på, at en momsregistrering ikke er tilstrækkelig, hvis man ønsker at opnå momsfradrag for en udlejningsejendom i form af opførelse, vedligeholde, drift, reparationer, administration m.v. Således gør Skattestyrelsen opmærksom på, at momsfradrag for disse typer af udgifter forudsætter, at man som virksomhed har en frivillig momsregistrering.

Skærpet håndhævelse af reglerne

Det er vores vurdering, at der er en overvejende sandsynlighed for, at Skattestyrelsen fremadrettet vil håndhæve reglerne mere restriktivt end hvad tidligere har været tilfældet. Det har indtil nu været Skattestyrelsens praksis, at hvis der er ageret som var man omfattet af en frivillig momsregistrering og dermed opkrævet moms på huslejen, så har der været mulighed for at opretholde sin ret til momsfradrag og opnå en frivillig momsregistrering med tilbagevirkende kraft.

Det er derfor vores anbefaling, at I gennemgår jeres udlejningsaktiviteter og sikrer jer, at de lejemål hvor der opkræves moms også er omfattet en frivillig momsregistrering. Her skal I være opmærksomme på, at udlejningsaktiviteten kræver en særskilt frivillig momsregistrering, og der skal ske en særskilt momsregistrering for hver enkelt ejendom/lejemål.

Risici, hvis I ikke får registreringerne på plads

Risiciene ved at have opkrævet moms for et lejemål, hvor der ikke er en særskilt frivillig momsregistrering, er en konkret vurdering, men Skattestyrelsen lægger efter vores vurdering op til, at de vil skærpe praksis på området. Det er derfor afgørende, at I har de rette registreringer på plads, så der ikke opstår en risiko for, at momsfradragsretten bortfalder som følge af en manglende frivillig momsregistrering.

Azets kan hjælpe

Har I brug for rådgivning eller assistance til at gennemgå jeres udlejningsaktiviteter eller ansøge om en frivillig momsregistrering er I meget velkomne til at række ud, så hjælper vi meget gerne.

post author

Om Camilla Løth

Camilla er uddannet fra CBS (Cand.merc.jur). Hun har flere års erfaring fra rådgiverbranchen, hvor hun har rådgivet virksomheder inden for moms med særligt fokus på international handel og fast ejendom. Camilla sidder i dag som Manager i Azets' advisory afdeling.