Moms ifm. vouchers og gavekort

Økonomi | 08.07.2021

af Ian Skjødt Jørgensen

Nye regler indført 1. juli 2019

Hvis du sidder i en virksomhed, hvor I udsteder vouchers og gavekort til jeres kunder, så er det vigtigt for dig at kende de nye regler ifm. afregning af moms, der blev indført i juli 2019. I dette blogindlæg får du en introduktion til de nye regler.

Hvad er en voucher?

En voucher er et bevis, der giver indehaveren retten til, mod indlevering, at modtage en service, vare eller rabat. Vouchers omfatter både gavekort, rabatkuponer, værdikuponer, spisebilletter m.fl. En voucher kan både være fysisk og elektronisk.

Nye moms-regler, som er gældende for alle EU-lande

Udstederne af vouchers skal afregne moms på det tidspunkt, hvor voucheren udstedes mod betaling, hvor man før kunne vente med at afregne momsen, til voucheren er indløst.

Disse regler gælder, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Leveringsstedet (landet) for varen eller ydelsen, som voucheren kan indløses i, er kendt på tidspunktet for udstedelsen.
  • Momssatsen på varen eller ydelsen er kendt på tidspunktet for udstedelsen.

Hvis begge betingelser er opfyldt, skal udstederen efter de nye regler
afregne moms af voucherens værdi, allerede når kunden modtager voucheren.

Eksempel

En kunde kommer ind i en tøjbutik og køber et gavekort på 500 kr., som kan indløses på hele butikkens varebeholdning. Tøjbutikken er lokal og har ikke nogen udenlandske butikker, hvor gavekortet kan indløses.

Betingelserne er opfyldt, og momsen afregnes på tidspunktet for udstedelsen af gavekortet til kunden:

Kasse Udestående til kunder Skyldig moms
+ 500 kr. - 400 kr. - 100 kr.

 

Når den reelle værdi af gavekortet på 500 kr. indløses, vil momsen allerede være afregnet og skal derfor ikke medregnes igen, når gavekortet indløses:

Udestående til kunder Varesalg
- 400 kr. - 400 kr.
+ 400 kr.  

 

Vouchers, som ikke er omfattet af de nye regler

Leveringssted og/eller momssats er ukendt

Hvis leveringsstedet eller momssatsen for det sortiment, gavekortet kan anvendes på, ikke er kendt ved udstedelsen, skal der først afregnes moms på indløsningstidspunktet. Det gælder i fald voucheren kan indløses i flere lande, og man på udstedelsestidspunktet ikke kan afgøre, hvor voucheren indløses.

Salg af både momspligtige og momsfritagne varer

Hvis udstederen af voucheren sælger både momspligtige og momsfritagne varer eller ydelser, skal momsen skal først afregnes på tidspunktet for indløsningen.

Betalingsbeviser

De nye regler påvirke ikke brugen af betalingsbeviser. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til forskellen mellem en voucher og et betalingsinstrument, men hvor det er muligt at indbetale et yderligere beløb, anses voucheren for at være et betalingsinstrument og vil ikke være omfattet af de nye regler. Der afventes dog en afklaring af denne afgrænsning.

Ombytning til kontanter

Vouchers som kan ombyttes til kontakter kan ifølge SKAT også være omfattet af de nye regler (se SKM2019.614.SR for yderligere info).

Har du brug for rådgivning?

Er du usikker på, om de nye regler gælder for din virksomhed og i så fald hvordan, så er du velkommen til at kontakte mig.

I Azets får du professionel og forståelig rådgivning om moms, skat, afgifter m.m.

post author

Om Ian Skjødt Jørgensen

Ian er uddannet inden for ledelse og skat og har mange års erfaring i at rådgive virksomheder inden for moms og afgifter. I Azets rådgiver og assisterer Ian kunderne med alle opgaver inden for moms- og afgiftsområdet.