Ny lov vedtaget: elafgiften nedsættes

Økonomi | 18.09.2022

af Ian Skjødt Jørgensen

Efter en lang periode, hvor man som virksomhedsejer har oplevet, at priserne har været på himmelflugt, er det nu blevet vedtaget, at elafgiften nedsættes fra 76,3 øre til 72,3 øre pr. kWh. Nedsættelsen, som netop er vedtaget ved lov, får betydning for virksomheder uden fuldt fradrag for moms, liberale erhverv og private husholdninger, mens virksomheder med fuldt momsfradrag ikke berøres.

Den 1. oktober 2022 nedsættes elafgiften fra 76,3 øre pr. kWh til 72,3 øre pr. kWh. Udover, at elafgiften bliver lempet med 4 øre pr. kWh, har man vedtaget, at elafgiften fra 1. januar 2023 skal lempes yderligere - til 68.8 øre pr. kWh. Man har en forventning om, at den nedsatte elafgift fortsat vil øge incitamentet for at få installeret f.eks. elektriske ladestandere og varmepumper.

For virksomheder uden fuldt momsfradrag og virksomheder kategoriseret som ”liberale erhverv” vil lempelsen slå igennem på bundlinjen. Det betyder, at virksomheder med delvist- eller ingen ret til momsfradrag kun har ret til godtgørelse af afgifter i samme omfang, som de har fradrag for momsen. Dette gælder dog ikke elafgiften på el til virksomhedens egne ladestandere.

Overordnet set, betyder lempelsen mindre omkostninger til den andel af elafgiften, som vedrører de ikke-momspligtige aktiviteter.

 

Liberale erhverv

Frem til 1. januar 2023 er det ikke muligt for liberale erhverv som f.eks. advokater, revisorer, arkitekter, rådgivende ingeniører og bureauer at få godtgjort elafgiften på andet elforbrug end det der er brugt til rumvarme, opvarmning af brugsvand og til komfortkøling.

Dog vil erhverv som rejsebureauer, turistkontorer og ejendomsadministration kunne mærke lempelsen i andet halvår af 2022. Herefter vil de være ligestillet med andre momsregistrerede virksomheder.

For de fleste momsregistrerede virksomheder får lempelsen dog ingen betydning, da de i forvejen kan få godtgjort hele elafgiften med undtagelse af EU’s minimumsafgift på 0,4 øre pr. kWh.

Husk også på, at godtgørelsesreglerne i øvrigt blev ændret væsentligt den 1. januar 2021. Det betyder, at der ikke længere er forskel i godtgørelsessatsen for el til såkaldt procesforbrug og el til rumvarme, opvarmning af brugsvand og komfortkøling.

 

Kan du få godtgørelse af el og andre afgifter?

Har du brug for assistance for at sikre godtgørelse af elafgift og andre afgifter? Vi kan gennemgå dine moms- og afgiftsforhold, så du kan få den tilbagebetaling af afgifterne, som du er berettiget til.

Kontakt os for mere information på tlf. 70 232 232 eller læs mere om rådgivning inden for moms her.

post author

Om Ian Skjødt Jørgensen

Ian er uddannet inden for ledelse og skat og har mange års erfaring i at rådgive virksomheder inden for moms og afgifter. I Azets rådgiver og assisterer Ian kunderne med alle opgaver inden for moms- og afgiftsområdet.