Nye regler for regulering af delvist momsfradrag

Økonomi | 21.12.2023

af Camilla Løth

Som bekendt er der indført renter på korrektionsangivelser på skyldig moms, som trådte i kraft den 1. juli 2023.  Renterne pålægges udelukkende virksomheder, der har betalt for lidt i moms og beregnes fra den dag, hvor beløbet skulle have været betalt, hvis det var angivet korrekt og rettidigt. Dvs. hvis man har betalt for meget påløber der ikke renter på ens tilgodehavende hos Skattestyrelsen.

Vær opmærksom på, at rentesatsen hæves pr. 1. januar 2024 – stigningen medfører en samlet rentesats på 0,9 % pr. måned svarende til 11,35 % p.a.

 

Ved indførsel af rentebetalingen har det ikke været hensigten, at virksomheder der både har momspligtige og momsfri aktiviteter skal betale renter, når momsen skal reguleres efter det endelige momsfradrag i forbindelse med, at dette er opgjort.

Der er derfor indført nye regler, som skal imødegå, at der beregnes renter, når der foretages regulering af det delvise momsfradrag.

 

Med de nye regler for regulering af det delvise momsfradrag, skal reguleringen først medtages i den ordinære momsperiode, der omfatter den 6. måned efter udløbet af regnskabsåret. Det betyder, at for virksomheder med kalenderåret som regnskabsår, så skal reguleringen medtages i første halvår, 2. kvartal eller i momsangivelsen for juni måned – afhængigt af virksomhedens momsafregningsfrekvens.

Således skal regulering af det delvise momsfradrag for 2023 medtages i momsperioden for den 6.måned i 2024.

 

Med de nye regler, skal der ske følgende:

  • Der skal anvendes den samme fradragsprocent i hele regnskabsåret (den foreløbige fradragsprocent baseres som udgangspunkt på det foregående regnskabsår)
  • Regulering af momsen som følge af den endelige opgjorte fradragsprocent skal medregnes i den momsangivelse, som omfatter 6. måned efter udløbet af regnskabsåret

 

Nye rubrikker på momsangivelsen

Udover nye regler for opgørelse af det delvise momsfradrag er der vedtaget regler om nye rubrikker på momsangivelsen. Der kommer i løbet af 2024 en ny rubrik på momsangivelsen, hvor man som virksomhed en gang om året skal oplyse hvorvidt man har haft momsfritagne aktiviteter.

Svares der ja til dette, vil man som virksomhed blive bedt om at oplyse sin fradragsprocent og oplyse slutdatoen på det regnskabsår, som fradragsprocenten kommer fra.

 

Få implementeret de nye regler og tilpasset processerne snarest 

Den nye momsløsning vil blive tilføjet i 2024, men som virksomhed vil man først blive mødt af den nye del af momsindberetningen ved indberetningen af den momsperiode, hvor juni måned indgår.

Det er derfor afgørende, at man som virksomhed med blandede aktiviteter implementerer de nye regler for beregning og regulering af delvis momsfradrag og samtidig får tilpasset processer og IT-systemer.

Vi står naturligvis til rådighed med rådgivning ved anvendelsen af de nye regler om delvis momsfradrag.

post author

Om Camilla Løth

Camilla er uddannet fra CBS (Cand.merc.jur). Hun har flere års erfaring fra rådgiverbranchen, hvor hun har rådgivet virksomheder inden for moms med særligt fokus på international handel og fast ejendom. Camilla sidder i dag som Manager i Azets' advisory afdeling.