Spørgsmål og svar om outsourcing – Kompetencer

Løn og HR | 11.05.2023

af Tonni Nielsen

Hos Azets er vi eksperter i outsourcing af regnskab og løn, og vi besvarer derfor gerne alle de spørgsmål, I har til området. I dette indlæg dykker jeg længere ned i spørgsmål vedrørende outsourcing og kompetencer hos hhv. outsourcing-partner og virksomhed.

 Hvilke kompetencer bør vores outsourcing-leverandør kunne tilbyde?

– Uanset økonomiafdelingens størrelse og sammensætning kræves der mange forskellige kompetencer for at kunne håndtere virksomhedens samlede økono­mi. Hvis du vælger at outsource hele eller dele af din økonomifunktion, er det vigtigt, at du sørger for, at din udbyder har alle de kompetencer, din virksomhed har brug for – også den specialviden, du kun har brug for fx kun to timer om året. Du bør kunne forvente dig af din outsourcing-partner, at de er i stand til at besvare specialspørgsmål uden at du behøver bruge ekstra konsulenter/leverandører for at få svar. Det kan for eksempel være spørgsmål inden for HR, skatter, stiftelse af selskaber mv. Le­verandøren bør også have så meget erfaring med økonomiløsninger, at den kan påtage sig en naturlig rolle i udviklingen af kundens økonomifunktion. Dette indebærer også viden og kompetencer vedrørende moderne og effektive system­løsninger, der samlet set matcher kundens behov over tid.

 Hvilke færdigheder skal vi beholde internt i organisationen?

– Der er ikke noget generelt svar på hvilke færdigheder, der bør forblive i organisa­tionen, medmindre det holdes op imod de aktiviteter, der eksisterer hos kun­den. Det afhænger igen af de betingelser og aftaler, der er indgået. Det vigtigste er, at der er en person hos kunden, der forstår og ved, hvad der skal leveres til leverandøren, hvordan det skal leveres, hvad der skal forventes leveret, og som kan besvare spørgsmål fra leverandøren. Denne person skal forstå betydningen af løbende “governance”/samarbejde, der sikrer, at alle parter lever op til deres for­pligtelser. Personen skal også etablere en dialog, der udvikler opgaven i takt med de ændringer, der sker i forudsætningerne. Fordelingen af ansvar i opgaveudførel­sen er ofte afhængig af de færdigheder, som er hos kunden, når aftalen indgås, og disse færdigheder kan ændre sig. I forlængelse heraf vil opgaveudførelsen udvikle sig i takt med de ændringer, der sker i organisationen.

Hvordan kan vi være sikre på, at outsourcing-leverandøren kender og tilpasser sig skiftende love og krav, og hvordan bliver vi informeret, når noget ændrer sig?

– Før du indgår et partnerskab, bør du sikre dig, at outsourcing-partneren arbejder med kvalitetssikring i opgaveudførelsen kontinuerligt og følger op, når der sker ændringer. En god måde, hvorpå kunde og leverandør kan informere om ændringer, er ved at have det som fast dagsorden på statusmøderne. Professionelle outsourcing-partnere er eksper­ter i regnskab og løn, og de holder sig altid ajour med gældende lovgivning. Du kan derfor forvente rådgivning på samme niveau som advokater og revisorer. Som kunde kan du dermed forvente, at de forbedringer og opdateringer, der opstår i forbindel­se med de nye love og regler, gennemføres og kommunikeres som aftalt.

 

Fik du læst vores andre blogindlæg med spørgsmål og svar om outsourcing? Ellers finder du dem her.

Spørgsmål og svar om outsourcing - Samarbejde og kvalitet

Spørgsmål og svar om outsourcing – Kontrol og kommunikation 

 

Går I med tanker om at outsource hele eller dele af jeres regnskabs- og/eller lønafdeling?

Overvejer I at outsource jeres regnskabs- og/eller lønafdeling – måske som led i effektiviseringsplaner, eller fordi I ønsker at reducere administrationen til fordel for mere strategiske forretningsområder – så håber jeg, at disse blogindlæg bidrager til at afklare, hvad der er mest fordelagtigt for jeres virksomhed. Sidder I tilbage med ubesvarede spørgsmål, så kontakt os endelig.

Læs mere om, hvad vi kan tilbyde jeres virksomhed inden for outsourcing af løn

Læs mere om, hvad vi kan tilbyde jeres virksomhed inden for outsourcing af regnskab

post author

Om Tonni Nielsen

Tonni Nielsen er uddannet inden for økonomi og regnskab på CBS. Han har mere end 20 års praktisk erfaring som revisor og manager i økonomifunktioner. Tonni har været i Azets siden 2003 og bestrider stillingen som Senior manager.