Positive økonomiske udsigter for SMV'er i hele Norden

Strategi | 15.09.2021

af Azets

Når vi spørger 760 små og mellemstore virksomheder i Norden og Storbritannien viser vores SMV-barometer overvejende positive forventninger til den økonomiske genopretning. Det varierer naturligvis fra område til område og fra virksomhedsstørrelse til virksomhedsstørrelse, og mange af tallene kommer ikke som nogen overraskelse. Med flere og flere mennesker, der bliver færdigvaccineret, begynder restriktionerne at blive ophævet, og vi er endelig på vej ud af mørket og ind i, hvad der nærmere kan betegnes som en tåge. Det værste er ved at være overstået, men vi står nu over for en usikker verden efter Covid-19. SMV-barometeret ser nærmere på, hvordan de mindre virksomheder planlægger at imødegå denne virkelighed, og hvordan de kan trives i stedet for blot at overleve.

  • 24 % af mikro-SMV'erne forventer, at økonomien vil gå nedad, mens kun 11 % af de mellemstore virksomheder forventer en nedgang.
  • SMV'er i Finland, Danmark og Sverige virker mere optimistiske end deres modstykker i Norge og Storbritannien.
  • 56 % af SMV'erne forventer at ansætte flere medarbejdere.
  • 38 % har ingen planer om at investere i deres virksomhed.

De professionelle service- og teknologisektorer, som har været relativt stabile under hele pandemien, ser positivt på det kommende år. Virksomheder inden for detailhandel, hotel- og restaurationsbranchen, fritidssektoren og transportsektoren blev ramt langt hårdere og har forståeligt nok et mere dystert syn på, hvad der kommer til at ske. Især mikrovirksomheder i disse sektorer har meget arbejde foran sig for at skabe vækst, udover blot stabilitet, idet 24 % forventer, at økonomien vil blive værre. Omvendt er kun 11 % af de mellemstore virksomheder enige i dette, da de fleste af dem er kommet ud af den værste pandemi med mindre skader og en forsigtig følelse af håb og positivitet.

Når man ser på tallene, synes SMV'er i Finland, Danmark og Sverige at være særligt optimistiske med hensyn til udsigterne til økonomisk genopretning, mens deres kollegaer i Norge og Storbritannien er lidt mindre optimistiske. Finland er de mest optimistiske, idet 75 % her mener, at det økonomiske klima vil blive bedre i det kommende år, hvilket viser os, at vi vil tilpasse os til vores situation og få det bedste ud af den. 

Over halvdelen (56 %) forventer at ansætte flere medarbejdere, og i alt 68 % af alle virksomheder forventer at se en forbedring af økonomien i løbet af de næste 12 måneder. Implementeringen af disse udsigter kan dog vise sig at blive en udfordring, da 38 % af SMV'erne ikke har nogen planer om at investere i deres virksomhed. At komme tilbage til et sted, hvor investering kan være en reel mulighed, er måske stadig lidt længere ude i fremtiden for mange.

Statsstøttet likviditetssikring under Covid-19

Det er ikke let at overleve økonomisk nedgang som lille- eller mellemstor virksomhed, og for en tredjedel af SMV'erne har statsstøttet likviditetssikring været afgørende. SMV'er inden for hotel- og restaurationsbranchen, fritidssektoren, transportsektoren, fremstillingssektoren og bygge- og anlægssektoren er de virksomheder, der med størst sandsynlighed har modtaget støtte. Alt i alt er det opløftende at se, at Norden har håndteret denne situation ret godt – så godt, at SMV'er generelt har følt sig godt støttet af deres regeringer under pandemien.

Genopbygning og tilpasning kræver stor modstandsdygtighed, og for at komme på fode igen har vi brug for hjælp i et stykke tid endnu. SMV'er i Norden er meget klare omkring deres behov fremover og beder om anerkendelse for deres gode arbejde med infektionskontrol og sikkerhed, så samfundet kan åbne mere op og vi kan genvinde en følelse af normalitet. Forenkling af lovgivningen, nedsættelse af skatter og afgifter, skattefrit generationsskifte og hurtigere sagsbehandling er forslag, de fleste virksomheder kan tilslutte sig. Enhver kompensation for tabt omsætning og overskud, f.eks. i form af skattefradrag, vil være en kærkommen hjælp og kan måske vende udviklingen for mange SMV'er i Norden.

Den nye normal for SMV'er på vej frem

Mens vi tager modige skridt ind i det, vi håber bliver bedre tider, er vi lettede over at se, at de fleste virksomheder har en plan og ved, hvad de prioriterer. SMV'er i Norden har fortsat stor tillid til deres forretningsmodel og ser den som deres største mulighed for vækst. 

Mens de nordiske virksomheder angav Covid-19, konkurrence og økonomien som nogle af deres største trusler, fandt de, at deres forretningsmodel og villighed til at investere i yderligere automatisering og digitalisering var deres største muligheder. Planen for de fleste SMV'er synes at bestå i at sikre, at det grundlæggende er på plads, så virksomheden kan overleve og vokse, og her er medarbejdernes trivsel et af de vigtigste elementer.

  • De nordiske SMV'er nævner Covid-19, konkurrence og økonomien som nogle af deres største trusler.
  • Omstrukturering af den måde, vi griber arbejdet an på, ved at gennemføre digitalisering og automatisering, vil være en nøglefaktor i vores økonomiske genopretning.

En af de vigtigste erfaringer fra pandemien er behovet for løbende investeringer i automatisering, AI og digitalisering, efterfulgt af den hertil relaterede udfordring med cybersikkerhed. Som et nøgleelement i tilpasningen efter Covid-19 er vi ved at sætte kursen for en omstrukturering af den måde, vi griber arbejdet an på. At skabe muligheder for, at medarbejderne kan arbejde hjemmefra, hvis stillingen tillader det, og at digitalisere arbejdsbyrden for at sikre effektivitet og nem kommunikation er ændringer, der vil give SMV'er såvel som større virksomheder mulighed for at stå meget stærkere i de kommende år. Den hverdagsstruktur, vi har indrettet vores liv efter, er langsomt ved at vende tilbage, men det er vigtigt, at vi tager de innovative løsninger, som har bragt os gennem de hårde tider, med os. Hvis investeringer i øget automatisering har holdt os oven vande under hele pandemien, vil de for alvor få os til at trives, når vi er tilbage på sikker grund.

SMV-barometeret har afsløret, hvordan mindre virksomheder har overlevet pandemien, og hvordan de kan begynde at trives efter den. Resultaterne er optimistiske, men minder os også om, at kampen for mange SMV'ers vedkommende vil fortsætte. Det viser, at de ting, vi lærte under pandemien, er erfaringer, der helst skal bruges i fremtiden for at mindske skaderne fremover. Den "nye normal" for alle virksomheder vil indebære, at mange aspekter af de Covid-19-skabte ændringer skal bibeholdes, selvom truslen fra pandemien svækkes. 

Barometeret viser også, hvor hårdt SMV’erne har knoklet for at overleve, og at vi med en vis indsats, fleksibilitet og vilje til forandring kan gøre vores vinderstrategier til den nye normal. 

Vil du vide mere om resultaterne af rapporten? Så har du mulighed for at downloade den lige her. 

Download SMV-barometerrapport 

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.