Acontoskatter for selskaber - ordinære og frivillige

Økonomi | 27.02.2020

af Henrik Volden

Acontoskat er en forudbetaling. Det er et skønnet beløb baseret på et selskabs faktiske skat for tidligere indkomstår. To gange årligt indbetales den tvungen ordinære acontoskat. Såfremt selskabet vurderer, at den ikke er tilstrækkelig, kan man vælge at supplere med frivillig acontoskat én gang årligt.

I løbet af året ligger der tre frister for indbetaling af acontoskat for selskaber. De to af dem er den tvungen ordinære acontoskat, der beregnes af SKAT, og så er der den frivillige acontoskat, I som selskab selv bestemmer over:

  • 1. rate, ordinær acontoskat: frist 20. marts i indeværende regnskabsår
  • 2. rate, ordinær acontoskat: frist 20. november i indeværende regnskabsår
  • 3. rate, frivillig acontoskat: frist 1. februar i næste regnskabsår

Der kan også indbetales frivillig acontoskat oveni den ordinære acontoskat i marts og november. Det kommer jeg nærmere ind på nedenfor.

Den ordinære acontoskat

I 2021 udgør den ordinære acontoskat et beløb, der svarer til halvdelen af gennemsnittet af jeres selskabs faktiske skat for indkomstårene 2018, 2019 og 2020. Det vil sige 11% af selskabets gennemsnitlige indkomst i disse år, hvor 50% skal betales i marts og 50% i november.

Hvis I som selskab forventer en lav indkomst i 2021 kan I via TastSelv Erhverv anmode SKAT om en nedsættelse af raterne. Denne mulighed står åben helt frem til udløbet af betalingsfristen for 1. og 2. rate i hhv. marts og november.

Hvis jeres selskab indgår i en sambeskatning, betales den samlede acontoskat af administrationsselskabet.

Den frivillige acontoskat

Hvis I vurderer, at de ordinære acontoskatter ikke er tilstrækkelige til at dække den faktiske skat for indkomståret, kan I vælge at supplere den ordinære acontoskat med frivillige indbetalinger. I kan frit vælge, om I vil betale frivillig acontoskat i både marts og november eller kun i én af disse måneder.

Derudover kan I vælge den såkaldte 3. frivillige indbetaling, som først skal betales senest den 1. februar i det følgende år. Med denne sene frist, er der mulighed for, at I som selskab har et præcist billede af overskuddet i indeværende år og dermed ved, hvad den samlede skattebetaling for indkomståret bliver. Denne beregning kan være vanskelig at lave allerede i november, hvorfor det for mange virksomheder er en fordel med den 3. rate, som først ligger en måned efter regnskabsårets afslutning.

En frivillig indbetaling skal oprettes via TastSelv Erhverv, inden I som selskab overfører pengene – ellers sender SKAT pengene retur.

Tillæg ved betaling af frivillig acontoskat

Hvis I vælger at indbetale frivillig acontoskat, skal I være opmærksomme på, at en frivillig indbetaling i marts godskrives et tillæg, hvorimod der skal betales et tillæg af såvel en frivillig indbetaling i november som i februar. For indkomståret 2020 ser tillæggene således ud:

  • Indbetaling i marts: 0 %
  • Indbetaling i november: 0 %
  • Indbetaling i februar: 0,9 %

Det vil sige, at hvis jeres selskab foretager en indbetaling på 100.000 kr. senest 1. februar 2021, vil der blive beregnet et rentetillæg på 900 kr. Hvis den forventede restskat udgør 100.000 kr., skal I altså indbetale 100.900 kr.

Det er dog et langt mindre rentetillæg, end I vil skulle betale i restskattetillæg i november. For indkomståret 2020 udgør restskattetillægget 4,7 % og er desuden ikke-fradragsberettiget. Hvis I indbetaler senest 1. februar 2021, sparer I altså 3,8 % (4,7-0,9) af jeres skattebetaling for indkomståret 2020.

Det er min vurdering, at hvis jeres selskab har den nødvendige overskudslikviditet, så kan det absolut overvejes at indbetale restskatten som acontorate i februar og ”slippe” med 0,9% i restskattetillæg. På den måde undgår I at skulle betale højere og ikke-fradragsberettigede renter.

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for regnskab, moms og skat.

Læs mere her om, hvordan vi kan hjælpe

post author

Om Henrik Volden

Henrik Volden er uddannet Cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet og studerer i dag Master i skat på CBS. Henrik har mere end 17 års praktisk erfaring fra SKAT. I Azets beskæftiger Henrik sig med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder inden for skatter og afgifter. Henrik har været i Azets siden 2016.