Renter på korrektion af moms

Økonomi | 25.01.2023

af Ian Skjødt Jørgensen

Lovforslag L 196 om renter på efterangivelser og korrektioner på momsområdet er vedtaget. Fra 2023 bliver alle virksomheder pålagt at betale renter på regulering af moms.

Rentesatsen er høj – pt. 8,4 % pro anno – og SKAT forventer, at der skal opkræves et trecifret millionbeløb i renter om året. Renterne vil ramme alle efterangivelser af moms, som medfører en postering på skattekontoen.

Forrentningen sker fra den dato, hvor momsen oprindeligt skulle være betalt, og indtil den dato, hvor den faktisk betales. Det er kun beløb i SKAT’s favør, der forrentes.

Samtidig forventer vi, at der fremadrettet vil komme endnu mere fokus på, at fejl skal rettes i den rigtige periode. 

Renterne beregnes, når der er indberettet for lidt på momsangivelsen, men det kan også betyde udfordringer i en række andre situationer, f.eks. hvis:

  • Dokumentationskrav ved EU-salg ikke er på plads (reglerne i dag kræver, at dokumentation skal være på plads, og er den ikke det, skal der betales moms, indtil den er det),
  • Der ikke er indberettet til ”EU-salg uden moms”
  • Man ved en fejl ikke har opkrævet moms, selvom køber kan fradrage momsen fuldt ud (f.eks. fordi man har behandlet et beløb som udlæg eller via mellemregning),
  • Der er taget fradrag for købsmoms på en faktura, hvor der ikke skulle have været opkrævet moms,
  • Der er taget fradrag for købsmoms på en faktura, hvor der ikke er ret til fradrag (f.eks. fordi fakturakrav ikke er opfyldt).

Efterangivelser eller korrektioner, der er registreret efter ikrafttrædelsen, vil medføre forrentning, uanset hvilken periode det vedrører.

Det har altid været vigtigt at have ”styr på momsen”, men nu får det faktisk direkte økonomisk betydning, hvis der ikke er det.

Hvis du har brug for at få gennemgået dine momsforhold, så er du meget velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen på denne side og skriv ’moms’ i kommentarfeltet.

post author

Om Ian Skjødt Jørgensen

Ian er uddannet inden for ledelse og skat og har mange års erfaring i at rådgive virksomheder inden for moms og afgifter. I Azets rådgiver og assisterer Ian kunderne med alle opgaver inden for moms- og afgiftsområdet.