Større krav til ny revisionspåtegning

Økonomi | 26.04.2017

af Azets

I forbindelse med nye internationale retningslinjer er revisionspåtegningen fra og med den 15. december 2016 blevet længere. Derfor vil revisionspåtegningerne fremover være væsentlig mere detaljerede.

Hvad er en revisionspåtegning?

Revisionspåtegningen indgår i årsregnskabet, og det er her revisoren skriver under på, at årsregnskabet giver et retvisende billede.

Det betyder ændringerne i praksis

Revisionspåtegning

Revisionspåtegningen vil fremover være vendt på hovedet i forhold til den tidligere påtegning.

Revisors afsnit omkring konklusionen for hele revisionen, samt grundlaget for denne, er flyttet op som den første del, da denne del er vurderet til at være den væsentligste for regnskabsbruger.

Samtidig er selve overskriften ”Forbehold” faldet ud, således at overskrifterne ved forbehold vil se således ud:

  • Konklusion med forbehold / Grundlag for konklusion med forbehold
  • Afkræftende konklusion / Grundlag for afkræftende konklusion
  • Manglende konklusion / Grundlag for manglende konklusion

Supplerende oplysninger

De tidligere supplerende oplysninger skal fremover oplyses således:

  • Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift (skal fortsat være beskrevet tilstrækkeligt i regnskabet)
  • Fremhævelser af forhold i regnskabet (tidligere ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet”)
  • Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen (tidligere ”Supplerende oplysninger m.v.”)

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for regnskab og selskabsret.

LÆS MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.