Skattekontoen – 9 principper du skal være opmærksom på

Økonomi | 28.02.2020

af Henrik Volden

Skattekontoen er en kontoopgørelse, hvor alle transaktioner mellem SKAT og virksomheden fremgår. Derudover har virksomheden også mulighed for at se, hvilke beløb der er sendt videre til inddrivelse. Der tildeles én skattekonto pr. CVR-nr. Såfremt virksomheden har flere delregistreringer, f.eks. i forbindelse med en eksportmomsordning, får virksomheden tildelt en særskilt skattekonto til denne registrering.

Principper omkring skattekontoen:

 • Virksomhederne skal ikke betale tidligere end fem dage før fristen, ellers er der risiko for, at SKAT sender beløbet retur.
 • Frivillig indbetaling af a´conto skat skal indberettes elektronisk, hvormed tilbagebetaling undgås.
 • Virksomheden har mulighed for selv at sætte sin udbetalingsgrænse, således at kun beløb over den angivne grænse skal tilbagebetales til virksomhedens Nem konto.
 • SKAT udligner beløbene efter princippet FIFO (first in first out). Det er ikke længere muligt at ”øremærke” en betaling, da betalingen altid vil udligne den ældst stående saldo først.
 • Dag til dag-renter beregnes af hele den udestående saldo, hvor renten tilskrives skattekontoen hver måned. Det betyder i praksis, at der bliver beregnet renter af allerede tilskrevne renter og gebyrer. I 2019 udgjorde rentesatsen 2,0 % om året.
 • Eventuel foreløbig fastsættelse ved manglende indberetning vil fremgå af skattekontoen.
 • SKAT sender en rykker og et rykkergebyr, når virksomheden har et udestående på mere end 5.000 kr. på skattekontoen. Betales beløbet ikke inden ca. 10 hverdage, sendes hele saldoen til
  inddrivelse.
 • Som tidligere kontrollerer SKAT automatisk, om en virksomhed har gæld, før beløbet sendes til virksomhedens Nem konto.
 • Skattekontoen giver virksomhederne mulighed for at se deres mellemværende med SKAT.

Jeg anbefaler, at man som virksomhed afstemmer skattekontoen jævnligt over til bogføringen af mellemværende med SKAT (moms, A-skat, selskabsskat, afgifter, renter, gebyrer etc.).

LÆS MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE

post author

Om Henrik Volden

Henrik Volden er uddannet Cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet og studerer i dag Master i skat på CBS. Henrik har mere end 17 års praktisk erfaring fra SKAT. I Azets beskæftiger Henrik sig med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder inden for skatter og afgifter. Henrik har været i Azets siden 2016.