Julegaver til medarbejderne - Har du styr på skatten?

Økonomi | 03.11.2023

af Alex Nielsen

November er landet, og som altid har julen allerede nu været i gang i dagligvarebutikkerne i noget tid. Det betyder også, at mange arbejdsgivere skal til at finde ud af, hvad medarbejderne skal have i årets firmajulegave. Og når det er på plads, melder spørgsmålene sig: hvordan er det nu med de moms- og skatteregler i forbindelse med julegaver til personalet? Kan julegaverne til medarbejderne trækkes fra? Og hvad med gaverne til kunderne? 

I dette blogindlæg får du svar på de hyppigste spørgsmål. 

Skatteregler for julegaver 

Som arbejdsgiver har du ret til at fratrække (jule)gaver til personalet. En medarbejder kan modtage gaver og mindre personalegoder for op til 1.300 kr. i 2023, uden at betale skat. Julegaven tæller med i de 1.300 kr., MEN - hvis julegaven ikke er større end 900 kr., skal den ikke beskattes. 

Derfor kan du altid give dine medarbejdere en julegave på 900 kr. skattefrit. 

Eksempel: 

Hvis du giver din medarbejder en gave på 700 kr. og en julegave på 900 kr., så skal medarbejderen kun beskattes af 700 kr. Hvis julegaven er på 1.000 kr. i stedet for 900 kr., vil medarbejderen blive beskattet af samtlige 1.700 kr. 

Indberetning 

Medarbejderen skal oplyse beløbet på årsopgørelsen, hvis arbejdsgiver har givet gaver, hvis værdi tilsammen overstiger 1.300 kr. i 2023. Beløbet skal oplyses i rubrik 20. 

Arbejdsgiveren skal indberette hele beløbet, hvis det overstiger 1.300 kr., og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning (gaven kan også fratrækkes som en driftsomkostning, hvis den er under 1.300 kr.). 

Der vil ikke være momsmæssigt fradrag for gaverne til personalet, da der er tale om gaver. 

En klassisk faldgrube: Gavekort og kontanter 

Hvis du beslutter, at give dine medarbejdere gavekort eller kontanter i årets julegave, er gaverne skattepligtige, da det får karakter af en kontant løn. 

Er gavekortene udstedt til specifikke produkter, kan de dog være skattefri. 

Skal kunderne også have gaver? 

Hvis du vælger også at lade dine kunder mærke højtiden og forkæle dem med gaver, afhænger reglerne af gavernes karakter. 

Hvis der er tale om en reklamegave, er der fuldt fradrag såvel skatte- som momsmæssigt. Er der derimod tale om repræsentation, kan ingen del af momsen fradrages, mens der skattemæssigt kun er fradrag for 25 % af den samlede udgift inkl. moms. 

Hvorvidt der er tale om reklame eller repræsentation, afgøres dels ud fra gavens kostpris og dels ud fra dens art. Hvis julegaven ikke kan spises eller drikkes, og ikke koster over 100 kr. ekskl. moms, vil der være tale om reklame, -såfremt gaverne er udstyret med logo og/eller firmanavn og i øvrigt er fremstillet i et større antal i reklameøjemed. Det kan f.eks. være kuglepenne, kalendere og lignende. 

Hvis du vælger at give dine kunder gaver som eksempelvis vin, øl, spiritus, chokolade eller lignende, vil gaven i momsmæssig og i skattemæssig forstand ikke kunne anses for en reklamegave, medmindre gaven bliver givet til alle dine kunder eller til en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Det gælder også selvom beløbsgrænsen på 100 kr. ekskl. moms ikke er overskredet, og julegaven er med firmanavn og/eller logo. 

Skatteregler og julefrokost 

Når du fejrer julefrokost sammen med medarbejderne, kan virksomheden som udgangspunkt trække alle udgifter til julefrokosten skattemæssigt fra. Det gælder alt lige fra leje af lokale, mad og drikkevarer til underholdning og transport. Også hvis der er tradition for, at ægtefæller deltager. 

Om der er momsfradrag afhænger af i hvilke lokaler, I vælger at holde julefrokosten. Hvis julefrokosten f.eks. holdes i kantinen, kan virksomheden ikke få fradrag for momsen til udgifterne. Dog er der fuldt fradrag for momsen på leje af f.eks. stole og borde, men der er ikke fradrag for catering. 

Foregår jeres fest ude i byen, f.eks. på en restaurant, kan du som virksomhed få fradrag for 25 % af momsen for den samlede kuvertpris. 

post author

Om Alex Nielsen

Alex kommer med lang erfaring fra rådgiverbranchen og Skattestyrelsen, hvor han har rådgivet danske og internationale virksomheder samt deres medarbejdere inden for skat med særligt fokus på international personskat og social sikring. Alex sidder i dag som Tax Manager i Azets' rådgiverteam.