Udbetaling af indefrosne feriemidler

HR-Jura | Løn og HR | 18.08.2020

af Lisbeth Lindorff Riis

Politisk aftale er nu blevet til et lovforslag

Den 17. august 2020 vedtog folketinget lovforslaget om udbetaling af 3 uger af de indefrosne feriemidler. I dette indlæg får du et overblik over lovforslaget og svar på de vigtigste spørgsmål.

Læs også: Nu kan du som lønmodtager bestille tre ugers indefrosne feriepenge

Hvor meget kan lønmodtagerne få udbetalt?

Den vedtagne lov og de tilhørende bemærkninger fastslår, at lønmodtagerne har mulighed for at få udbetalt 3 ugers ferie. Det vedrører udelukkende den ferie, som lønmodtageren kan have optjent i perioden 1. september 2019 til og med 31. marts 2020. Loven giver ikke mulighed for, at lønmodtageren kan opnå delvis udbetaling af feriepengene for perioden.

Hvordan skal lønmodtageren ansøge?

Loven regulerer, at den enkelte lønmodtager selv ansøger om ferieudbetalingen, og ansøgningen skal foregå digitalt. Ønsker man som lønmodtager ikke at få udbetalt de tre ugers ferie, vil det fortsat være muligt for at afvente udbetalingen ifølge de gældende regler; og det vil sige indtil, man når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked.

Ifølge bemærkningerne til loven forventer beskæftigelsesministeriet, at lønmodtagerne kan ansøge fra oktober og frem til 1. december 2020.

Hvordan påvirkes arbejdsgivers indbetaling?

Bemærkninger fastslår desuden, at loven vil medføre, at arbejdsgiverens indbetaling ikke vil kunne finde sted i forbindelse med indberetningen, som løber fra september til og med december 2020. Dette skyldes, at den tekniske løsning til udbetaling af de indefrosne feriemidler kræver udvikling. Derfor vil det i en eller anden udstrækning medføre en merudgift for de arbejdsgivere, som havde planlagt at foretage en frivillig indbetaling af de opgjorte feriemidler ved indberetningen.

Økonomien – hvor kommer feriepengene fra?

Det bliver ikke arbejdsgivernes indbetaling, der skal dække de fremrykkede udbetalinger til lønmodtagerne. De indberetningsfrister og vilkår for indbetalingerne, som tidligere er meldt ud, fastholdes. Derimod indeholder loven en model der medfører, at Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler kan optage lån direkte fra staten.

Har du brug for hjælp?

Har du som arbejdsgiver brug for rådgivning i relation til den nye ferielov, så er du velkommen til at kontakte os. Vi kan f.eks. assistere med at opdatere jeres ansættelseskontrakter og personalepolitik. Vi kan også tilbyde undervisning i den nye ferielov – enten fysisk eller digitalt, eller sende de fornødne præsentationer og materialer, så jeres medarbejdere bliver godt klædt på. Vi tilbyder informationsmateriale på både dansk og engelsk.

Læs mere om, hvordan Azets kan hjælpe ifm. med den nye ferielov

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.