Nøgletal, formler og beskrivelser – Find det hele her

Økonomi | 15/08/2017

af Tonni Nielsen

 

Nøgletal er de vigtigste tal i dit regnskab, som giver dig indsigt i virksomhedens indtjeningsevne. Hvert nøgletal beskriver en del af den økonomiske situation. Dermed kan nøgletal vise dig, hvordan virksomheden er økonomisk stærk, og hvor der er potentiale for optimering. Nøgletal analyserer virksomhedens udvikling.

Men ved du hvilke nøgletal, der er de vigtigste, og hvordan du bruger dem til at optimere forretningen? Vigtige nøgletal formler og beskrivelser er samlet i dette blogindlæg:

Følgende nøgletal er vigtige at kende, hvis du er indehaver af eller driver en virksomhed:

 • Overskudsgrad
 • Afkastningsgrad
 • Egenkapitalens forrentning
 • Dækningsgrad
 • Nulpunktsomsætning
 • Debitorernes omsætningshastighed
 • Kreditorernes omsætningshastighed
 • Varelagerets omsætningshastighed
 • Soliditetsgrad
 • Likviditetsgrad

Nedenfor har vi samlet de vigtigste nøgletal formler og beskrivelser. Læs med og få indblik i, hvad disse nøgletal kan fortælle om virksomhedens økonomi, samt hvordan du kan bruge dine nøgletal til at udvikle en mere lønsom forretning.

Virksomhedens indtjeningsevne

Kendskab til virksomhedens nøgletal er væsentlig for at kunne danne sig et indtryk af, hvordan virksomheden indtjeningsevne kan fastholdes og øges. Hvis du vil vurdere, hvor profitabel virksomheden er, er følgende nøgletal vigtige at gennemgå:

 • Overskudsgrad
 • Afkastningsgrad
 • Egenkapitalens forrentning

 

 Overskudsgrad

Virksomhedens overskudsgrad fortæller, hvor meget af omsætningen der er overskud. Dette skal beregnes uden de finansielle omkostninger til renter og gebyrer.

Samtidig beskriver overskudsgraden din evne til at holde styr på virksomhedens omkostninger, både faste og variable, i forhold til dine indtægter. Jo større graden er, jo bedre, da det betyder, at mere af din omsætning er overskud.

Formel for overskudsgrad (OG):

Resultat før renter × 100 / Omsætning

 

 Afkastningsgrad

Afkastningsgraden er et centralt nøgletal, der viser virksomhedens evne til at generere et overskud til forøgelse af egenkapitalen. Hvis vi f.eks. taler om værdipapirer, så kigger man på risikoen og på afkastningsgraden. Hvis risikoen på to forskellige værdipapirer er den samme, så er den med den højeste afkastningsgrad bedst.

Formel for afkastningsgrad (AG):

Resultat før renter × 100 / Aktiver

 

 Egenkapitalens forrentning

Egenkapitalens forrentning refererer til den rente, der er på den kapital, som ejeren har investeret i sin virksomhed. Denne viser, om det er profitabelt at investere sine penge i virksomheden i stedet for at have pengene i banken eller i aktier. Egenkapitalens forretning viser stort set det samme som den rente, mange har på en opsparingskonto. Her får man som ejer penge udregnet ud fra en rente, for at have penge stående på en opsparingskonto. Det samme gælder for egenkapitalens forrentning. Her gælder samtidig, at jo højere renten er på ens egenkapital, jo bedre, idet du så får flere penge.

Formel for egenkapitalens forrentning (EKF):

Resultat efter renter × 100 / Egenkapital

 

Download også vores guide – Regnskabsafdelingens roller

– hvem gør hvad hvornår

 

Forholdet mellem omsætning og omkostninger

Når vi taler om forholdet mellem omsætning og de faste omkostninger så er det vigtigt at kende disse to nøgletal termer:

 • Dækningsgrad
 • Nulpunktsomsætning

 

 Dækningsgrad

Dækningsgraden fortæller, hvor meget af virksomhedens omsætning, der skal bruges til at dække de faste omkostninger. Er dækningsgraden høj, er du god til at styre dine variable omkostninger – og det modsatte gør sig gældende, hvis dækningsgraden er lav.

Formel for dækningsgrad (DG):

Dækningsbidrag × 100 / Omsætning

 

Læs også: Guide til et godt driftsbudget

 

 Nulpunktsomsætning

Nulpunktsomsætningen viser, hvor meget din omsætning skal være på et år for at gå i nul. Nulpunktsomsætningen fortæller dig dermed, hvad du som minimum skal omsætte for, før alle dine udgifter er dækket.

Formel for nulpunktsomsætning:

Kapacitetsomkostninger x 100 / Dækningsgrad

Kapacitetsomkostninger er alle virksomhedens faste og variable omkostninger.

 

Omsætningshastigheder

Nøgletal for omsætningshastigheder fortæller på forskellig vis, hvor effektiv virksomhedens drift er. Bliver der talt om din virksomheds omsætningshastigheder, er det som oftest følgende nøgletal der bliver henvist til:

 • Debitorernes omsætningshastighed
 • Kreditorernes omsætningshastighed
 • Varelagerets omsætningshastighed

 

 Debitorernes omsætningshastighed

Dine debitorers omsætningshastighed anfører, hvor lang eller kort din kredittid er. Dvs. at hvis dine debitorer betaler deres regninger en gang i kvartalet, så er din omsætningshastighed 4. Hvis tallet er på 12, betaler de en gang om måneden. Jo højere tallet er, desto hurtigere betaler dine debitorer deres regninger.

Formel for debitorernes omsætningshastighed:

Nettoomsætning / (Varedebitorer, primo + ultimo / 2)

 

 Kreditorernes omsætningshastighed

Kreditorernes omsætningshastighed beskriver omvendt, hvor lang kredittid din virksomhed har hos kreditorerne. Jo lavere tallet er, jo længere tid har du altså til at betale din gæld.

Formel for kreditorernes omsætningshastighed:

Varekøb / (Kreditorer, primo + ultimo / 2)

 

 Varelagerets omsætningshastighed

Omsætningshastigheden for dit varelager regnes ud på 365 dage og beskriver, hvor mange gange varelageret sælges på et år. Hvis dit tal er på 4 betyder det derfor, at din virksomhed sælger sine varer 4 gange på et år. Jo højere tallet er, jo kortere tid ligger dine varer på dit lager.

Formel for varelagerets omsætningshastighed:

Vareforbrug / (Varelager, primo + ultimo / 2)

 

Virksomhedens sundhed

Forudsætningen for en sund og rentabel virksomhed er, at den har overskud – altså en positiv drift. I den sammenhæng er det vigtigt at huske på disse nøgletal:

 • Soliditetsgrad
 • Likviditetsgrad

 

 Soliditetsgrad

Jo højere din soliditetsgrad er, desto bedre er din virksomheds evne til at lide et større tab. Derfor vil man gerne have at høj soliditetsgrad, da du så ikke i samme grad risikerer dårlig økonomi eller i værste fald at gå konkurs.

Formel for soliditetsgrad (LG):

Egenkapital ultimo × 100 / Aktiver ultimo

 

 Likviditetsgrad

Din likviditetsgrad er forholdet mellem din virksomheds kortfristede gæld og dens omsætningsaktiviteter.  Likviditetsgraden viser derfor, om du har råd til at betale dine regninger og evt. gæld. Jo højere graden er, jo større er din betalingsevne.

Formel for likviditetsgrad (LG):

Omsætningsaktiver ultimo × 100 / Kortfristet gæld ultimo

 

Læs også: Et likviditetsbudget kan redde din betalingsevne

 

Er min virksomheds nøgletal gode?

Alle nøgletal udregnes altid ens. Med undtagelsen af afkastningsgraden kan man dog ikke sammenligne nøgletal mellem virksomheder. Det kan man ikke, fordi forskellige brancher har forskellige benchmarks, ligesom den samme branche kan have forskellige niveauer.

Hvis du gerne vil vide, om din virksomhed bevæger sig i den rigtige retning, er det en god idé at sammenligne virksomhedens nøgletal fra de foregående år. På den måde kan du se, i hvilken retning din virksomhed udvikler sig, ligesom du har et bedre grundlag for at ty til handling overfor negative tendenser. At sammenligne nøgletal med virksomheder, der ligner din egen kan også give et overblik over, hvor konkurrencedygtig din virksomhed er på markedet.

 

Få hjælp til regnskabet

Hos Azets kan vi hjælpe dig med dit regnskab og gøre det mere overskueligt og smart at drive virksomhed. Lad os håndtere og kontrollere hele eller dele af virksomhedens regnskab og bogføring, mens du har fuldt overblik over din økonomi og nøgletal. Hos os kan du få betalt dine fakturaer, bogført dine bilag samt kontrolleret og afstemt regnskabet. Du får en professionel løsning på niveau med en traditionel revisor, der giver dig mere overskud samt smartere og mere effektive arbejdsprocesser, så du kan fokusere på at træffe vigtige, strategiske beslutninger om din kerneforretning.

 

Nordens førende

Azets er Nordens førende leverandør af services inden for regnskab, løn og HR. Vi er specialiseret i at hjælpe virksomheder med forretningskritiske administrations- og serviceopgaver, så du kan arbejde mere effektivt, være mere fleksibel og fokusere på din kerneforretning. Læs mere om Azets, og hvordan vi kan hjælpe dig her

 

Få bedre overblik med CoZone

Onlineportalen CoZone giver dig en nemmere og mere effektiv arbejdsdag. Her kan du når som helst og hvor som helst få overblik over virksomhedens økonomi. Samtidig får du en professionel afdeling af regnskabskyndige, som tager vare på alle dine regnskabsopgaver fra A-Z. Læs mere om CoZone

Om Tonni Nielsen

Tonni Nielsen er uddannet inden for økonomi og regnskab på CBS. Han har mere end 20 års praktisk erfaring som revisor og manager i økonomifunktioner. Tonni har været i Azets siden 2003 og bestrider stillingen som Senior manager.